Hopp til innhold
Vedtaksliste

Scenekunstfaglige tiltak og publikasjoner

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 2. juni 2017

Tilbake til 2017 (Alle)

Om søknadsrunden

Etter at ordningen har endret navn fra Andre scenekunsttiltak, og retningslinjene er spisset, er det mye som tyder på at dette har ført til at de innkommende søknadene nå treffer ordningens formål bedre enn tidligere. Antall søknader har gått noe ned, men langt færre søknader har blitt avvist i de siste to rundene enn tidligere. Søknadene som ble behandlet i denne runden holdt jevnt over høy kvalitet og tildelingsprosenten ligger derfor på hele 62 %.

Runden er preget av stor variasjon, og tiltakene som mottar støtte varierer fra workshops under steppefestivalen Tap Oslo 2017 til samtalerekken Skeiv dansekunst. Det frie scenekunstmiljøet i Tromsø får innvilget støtte til to større tiltak, hvorav det ene er en scenetekstfestival, og den andre et større seminar med fokus på publikumsutvikling. Kunstkritikken fortsetter å være i fokus. Det ble bevilget støtte til et større dansekritikkprosjekt med målsetning om å løfte kunnskapsnivået om dans og koreografi, for å bidra til et faglig løft av dansekritikken i Norge.

Barn og unge

Blant de 14 søknadene som lå til behandling, var to rettet mot barn og unge. Av disse fikk Unge Dramatikere i Trondheim støtte for aktivitet i 2018. Dette tiltaket har som formål å fremme nye, unge stemmer som ønsker å skrive for scenen. Hvert år velges en del ungdommer ut til å delta i et utviklingsprogram med diverse workshoper og seminarer ledet av profesjonelle kunstnere fra ulike kunstfelt.

Tall fra søknadsrunden:

Antall søknader: 14

Søknadssum: 1 971 880

Antall tildelinger: 8

Tildelingssum: 843 000

 

Søknader som kommer inn til støtteordning for Kompetansehevende tiltak scenekunst blir behandlet i Faglig utvalg for scenekunst.

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.6.2017 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 28. - 30.8.2017

  • Vedtak i rådsmøte: 20. - 21.9.2017

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
RITA ABRAHAMSEN Unge Dramatikere Scenekunst annet Sør-Trøndelag 2018 340000 30.8.2017 Bevilget 150000 Rudi Skotheim Jensen Helhetsbudsjettet, - arbeidstittel. Scenekunst annet Østfold 2017 194880 30.8.2017 Avslått 0 Ingeleiv Berstad Av Historisk Grunn - Antologisk Utgravning Scenekunst annet Oslo 2017 150000 30.8.2017 Avslått 0 PROPELLEN TEATER SA Dette ER dokumentarisme i scenekunsten! Seminar/workshop/foredrag Nord-Trøndelag 2017 400000 30.8.2017 Bevilget 150000 NORWEGIAN RHYTHM PRODUCTION ISELIN JANSEN Tap Oslo 2017 Dans Oslo 2018 35000 30.8.2017 Bevilget 35000 STIFTELSEN FORTELLERFESTIVALEN Kritikk av fortellersamfunnet - 3 fagdager Seminar/workshop/foredrag Oslo 2017 58000 30.8.2017 Bevilget 58000 STIFTELSEN FERSKE SCENER Scenetekstivalen 2018 Iscenesatt lesning Troms 2017 150000 30.8.2017 Bevilget 150000 RADART Ut av boksen - RadArt bransjeseminar Seminar/workshop/foredrag Troms 2017 120000 30.8.2017 Bevilget 100000 TONE HONNINGSVÅG ERLIEN ”Potensialet til museer som ny arena for dans med deltakende publikum” - 3 workshoper og nettverksmøte Museene danser Seminar/workshop/foredrag Sør-Trøndelag 2017 80000 30.8.2017 Avslått 0 MOLITRIX LINDA MERETE BIRKEDAL Tekstiler, sensorarbeid og scenekunst Seminar/workshop/foredrag Rogaland 2017 53500 30.8.2017 Avslått 0 Anette Therese Pettersen Dansekritikksamarbeid Dans Vest-Agder 2017 155000 30.8.2017 Bevilget 100000 ANN-CHRISTIN KONGSNESS Skeiv dansekunst - en samtalerekke Seminar/workshop/foredrag Telemark 2017 110500 30.8.2017 Bevilget 100000 ÅLESUND TEATERFESTIVAL "Internasjonalt ungdomsakademi" HØSTSCENA 2017 Seminar/workshop/foredrag Møre og Romsdal 2017 75000 30.8.2017 Avslått 0 Britt Irene Børresen Hvordan styrke den profesjonelle scenekunsten i Østfold? Seminar/workshop/foredrag Østfold 2017 50000 30.8.2017 Avslått 0