Hopp til innhold
Vedtaksliste

Scenekunstfaglige tiltak og publikasjoner

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 5. september 2017

Tilbake til 2017 (Alle)

Om søknadsrunden

Det ble i denne runden bevilget støtte til åtte kompetansehevende tiltak, hvorav to publikasjoner . De øvrige tiltakene er ulike former for seminarer, konferanser og kurs.

Blant de større tildelingene i runden er en bevilgning på kr 130 000 til publikasjonen Antologisk utgravning. Antologien markerer kulminasjonen av det omfattende scenekunstprosjektet Av historisk grunn, som har mottatt støtte fra Kulturrådet gjennom flere år, og blant annet har bestått av tre ulike forestillinger. Antologien skal på den ene siden ta for seg den kunstneriske prosessen, på den andre siden ulike problemstillinger kunstnerne har møtt på underveis. Ambisjonen er å granske samsvaret mellom visjon og virkelighet blant landets kulturhus, samt utforske kritisk den immaterielle kunstformen dans i kunstpolitisk kontekst.

Videre kan nevnes at Grenland friteater fikk bevilget støtte til konferansen ”Hvor skal vi gjøre av den frie scenekunsten?”, som skal finne sted under Vinterlysfestivalen i februar 2018. Blant hovedproblemstillingene som skal diskuteres er visjoner for fremtidige støtteordninger for etablerte scenekunstgrupper, og muligheter for å etablere et bedre turnenettverk landet rundt. Til tross for at Grenland friteater mottar støtte over post 78 ønsket utvalget å støtte dette tiltaket, fordi de betraktet det som et tiltak som klart lå utenfor søkerens kjernevirksomhet. Utvalget vurderte det som positivt at søker tar initiativet til å invitere ulike deler av fagfeltet til debatt om viktige og aktuelle temaer i scenekunstpolitikken.

Barn og unge

Blant de 12 søknadene som lå til behandling, var tre helt eller delvis rettet mot unge. Av disse fikk tiltaket Dans/5 en bevilgning på kr 240 000. Dans/5 er en arena som gir unge dansekunstnere muligheten til å presentere egne prosjekter. Arrangørene i Dans/5 legger til rette for en toukers produksjonsperiode for hvert enkelt prosjekt, og sørger for profesjonelle rammer rundt presentasjonen. Prosjektet har vært avholdt hvert år siden 2012, men søker i år Kulturrådet for første gang. Utvalget vurderte dette som et viktig tiltak, da det er få innganger til feltet for unge dansekunstnere.

Tall fra søknadsrunden:

Antall søknader: 12

Søknadssum: kr 3 171 000

Antall tildelinger: 8

Tildelingssum: kr 883 000

Søknader som kommer inn til støtteordning for Kompetansehevende tiltak scenekunst blir behandlet i faglig utvalg for scenekunst.

Prosess:

  • Søknadsfrist: 5.9.2017 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 16. - 17.11.2017

  • Vedtak i rådsmøte: 13. - 14.12.2017

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
THE ARTXCHANGE Shanti Brahmachari TekstLab Scratch & TekstLab Unge Stemmer Scenekunst annet Oslo 2018 310000 13.12.2017 Avslått 0 THE ARTXCHANGE Shanti Brahmachari TekstLab Scratch & TekstLab Unge Stemmer Scenekunst annet Oslo 2019 310000 13.12.2017 Avslått 0 KATTA I SEKKEN Anne M Helgesen kjARTan for de andre Performance Vestfold 2018 500000 16.11.2017 Avslått 0 Ingeleiv Berstad Antologisk Utgravning Dans Oslo 2017 80000 16.11.2017 Bevilget 130000 Ingeleiv Berstad Antologisk Utgravning Dans Oslo 2018 50000 16.11.2017 Avslått 0 GRENLAND FRITEATER AS Hvor (i granskauen) skal vi gjøre av den frie scenekunsten? Seminar/workshop/foredrag Telemark 2018 65000 16.11.2017 Bevilget 40000 CAROLINE SKJØRSHAMMER Dans/5, et danseprosjekt og forestillingskonsept for nyetablerte dansekunstnere med virke i Norge. Dans Oslo 2017 260000 16.11.2017 Avslått 0 CAROLINE SKJØRSHAMMER Dans/5, et danseprosjekt og forestillingskonsept for nyetablerte dansekunstnere med virke i Norge. Dans Oslo 2018 260000 16.11.2017 Bevilget 240000 CAROLINE SKJØRSHAMMER Dans/5, et danseprosjekt og forestillingskonsept for nyetablerte dansekunstnere med virke i Norge. Dans Oslo 2019 260000 16.11.2017 Avslått 0 JANNE HÄGER ERAKER Stepperiet Dans Oslo 2018 115000 16.11.2017 Bevilget 115000 Barbro Bugge VærsågodFest- Kompetansehevende Workshops Seminar/workshop/foredrag Oslo 2018 90000 16.11.2017 Bevilget 50000 ANN-CHRISTIN KONGSNESS KOREOGRAFI (2018) - KOREOGRAFI (2018) Scenekunst annet Telemark 2018 293000 16.11.2017 Bevilget 160000 DANSIS (DANSEKUNST I STAVANGER- REGIONEN) Workshops og kurs med DansiS Dans Rogaland 2018 48000 16.11.2017 Bevilget 48000 Alexandra Tveit Artistic Practice Scenekunst annet Telemark 2018 150000 16.11.2017 Bevilget 100000