Hopp til innhold
Vedtaksliste

Scenekunstfaglige tiltak og publikasjoner

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 2. mars 2018

Tilbake til 2018 (Alle)

Om søknadsrunden

Det foreligger vedtak om bevilgninger til i alt åtte kompetansehevende tiltak i denne runden som alle gjelder ulike former for seminarer, konferanser og kurs.

MIND THE GAP v/Ida Gulbrandsen er et tiltak som tidligere har mottatt ettårig støtte, men som denne gangen søkte flerårig prosjektstøtte. MIND THE GAP har som målsetning å utforske ulike kunstneriske praksiser og er et tilbud for unge dansekunstnere i hele Norge som ønsker å dele og diskutere idéer, metoder og koreografisk arbeid. På den måten vil en sammensatt gruppe dansekunstnere kunne skape en bredere diskurs om dansekunst ved hjelp av ulike meningsytringer fra flere og ulike perspektiver. Prosjektet ble bevilget toårig støtte.

Det ble også bevilget støtte til VOXLAB v/Kristin Norderval og tiltaket Musikkdramatikk "work in progress" verksteder og fordypning. Formålet med dette tiltaket er å utvikle og bygge ferdigheter og kompetanse innen ny musikkdramatikk og eksperimentell opera. VOXLAB ønsker å sette søkelys på og ivareta prosessarbeid gjennom kollektivt og eksperimenterende arbeid i utviklingen av ny musikkdramatikk. På den måten er VOXLAB en viktig bidragsyter når det gjelder å ta et ansvar som institusjonene ikke alltid prioriterer når det gjelder utviklingen av ny musikkdramatikk i den operatiske formen. Arrangementene foregår i Oslo, men deltakere og medlemmer fra hele landet deltar.

Barn og unge

Blant de 23 søknadene som var til behandling, var to tiltak delvis rettet mot denne målgruppen. Begge tiltakene ble bevilget støtte. Ovenfor nevnte VOXLAB v/Kristin Norderval har også verkstedssamarbeid med TekstLab – en organisasjon som underviser teater til unge med ulik bakgrunn fra Oslo.

Foreningen Soul Sessions Oslo (SSO) v/Camilla Tellefsen har fått støtte til å gjennomføre workshops i forbindelse med den tre-dagers streetdansfestivalen Soul Session Extended på Sentralen i Oslo i oktober 2018. SSO er en viktig aktør i streetdancemiljøet i Norge, og representerer et godt aktivitetstilbud for barn og unge, og arrangerer årlig denne store «battlen». Foreningen drives av noen av landets beste dansere innen sjangeren.

Tall fra søknadsrunden:

Antall søknader: 23

Søknadssum: 3 833 430

Antall tildelinger : 8

Tildelingssum: 759 000 kr

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.3.2018 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 4.6.2018

  • Vedtak i rådsmøte: 18. - 19.6.2018

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
Ørjan Daniel Wiklund TEATERRESPONSORIUM - 2018 Teater Sør-Trøndelag 2018 65000 4.6.2018 Avslått 0 STIFTELSEN VERK PRODUKSJONER Bokserie: Verk Produksjoner - 2018-2019 Scenekunst annet Oslo 2018 400000 4.6.2018 Avslått 0 VIDARFORLAGET AS Karen Kipphoff og Sidsel Graffer (red.) - Norwegian Theatre Academy Since 1996 Kritikk/reflekterende/analyserende tekster Oslo 2018 115000 4.6.2018 Avslått 0 DITT UTTRYKK V/UK SKAGESTAD Å skape minneverdige øyeblikk - 2018-2019 Scenekunst annet Oslo 2018 198000 4.6.2018 Avslått 0 MUSIKKTEATERFORUM MTF KOMPETANSEPROGRAM HØST 2018 - 2018 Seminar/workshop/foredrag Oslo 2018 130000 4.6.2018 Avslått 0 FORTELLERHUSET Kompetansehevende kurs innen muntlig fortellerkunst - 2018 og 2019 Fortellerteater Oslo 2018 73000 4.6.2018 Avslått 0 FORTELLERHUSET Kompetansehevende kurs innen muntlig fortellerkunst - 2018 og 2019 Fortellerteater Oslo 2019 65000 4.6.2018 Avslått 0 Rosina Ivanova Ivanova ‘Manifesto Compilation as Freedom Songs’ - 2018 Seminar/workshop/foredrag Sør-Trøndelag 2018 110580 4.6.2018 Avslått 0 ROZA MOSHTAGHI Roza Moshtaghi, Mehdi Torkaman, - SOME LIKE IT ON PAPER Kritikk/reflekterende/analyserende tekster Oslo 2018 200000 4.6.2018 Avslått 0 ROZA MOSHTAGHI Roza Moshtaghi, Mehdi Torkaman, - SOME LIKE IT ON PAPER Kritikk/reflekterende/analyserende tekster Oslo 2019 360000 4.6.2018 Avslått 0 FORENINGEN NORSK SAMTIDSDRAMATIKK Seminar: scenetekst og spillekonvensjoner - 2018 Seminar/workshop/foredrag Oslo 2018 30000 4.6.2018 Avslått 0 Solveig Styve Holte KOREOGRAFI - 2018 Scenekunst annet Oslo 2018 72500 4.6.2018 Avslått 0 INGUN BJØRNSGAARD PROSJEKT Koreografiske komposisjoner – en kunstfagbok om IBP - 2018 og 2019 Scenekunst annet Oslo 2018 100000 4.6.2018 Avslått 0 INGUN BJØRNSGAARD PROSJEKT Koreografiske komposisjoner – en kunstfagbok om IBP - 2018 og 2019 Scenekunst annet Oslo 2019 100000 4.6.2018 Avslått 0 Victor Ødegaard Prag Workshops til Norges elite innen breaking - 2019 Dans Oslo 2019 164500 4.6.2018 Avslått 0 METTE EDVARDSEN Time has fallen asleep in the afternoon sunshine - 2019 Scenekunst annet Vestfold 2018 120000 4.6.2018 Avslått 0 BODY TECHNOLOGY Gull Øzger Community Art i Norge - Hva er det? - 2018 Scenekunst annet Oslo 2018 200000 4.6.2018 Avslått 0 Dordi Elisabeth Strøm Svart speil. Scenografiske ferdaminner. - 2018-2020 Scenekunst annet Oslo 2018 80000 4.6.2018 Avslått 0 Dordi Elisabeth Strøm Svart speil. Scenografiske ferdaminner. - 2018-2020 Scenekunst annet Oslo 2019 80000 4.6.2018 Avslått 0 Dordi Elisabeth Strøm Svart speil. Scenografiske ferdaminner. - 2018-2020 Scenekunst annet Oslo 2020 100000 4.6.2018 Avslått 0 MIND THE GAP MIND THE GAP – arena for dans i prosess - 2018-2020 Dans Oslo 2018 110000 4.6.2018 Bevilget 110000 MIND THE GAP MIND THE GAP – arena for dans i prosess - 2018-2020 Dans Oslo 2019 110000 4.6.2018 Bevilget 110000 MIND THE GAP MIND THE GAP – arena for dans i prosess - 2018-2020 Dans Oslo 2020 110000 4.6.2018 Avslått 0 SÅNAFEST The Artist Talks - 2018 Seminar/workshop/foredrag Akershus 2018 70000 4.6.2018 Bevilget 70000 KOMPANITO - DA Workshop i forbindelse med MERGE NORGE 2018 - 2018 Nysirkus Oslo 2018 44500 4.6.2018 Bevilget 44000 VOXLAB Musikkdramatikk "work in progress" verksteder og fordypning - 2018-2019 Musikkteater Oslo 2018 150000 4.6.2018 Bevilget 150000 SÅNAFEST Sånatorium - 2018 Seminar/workshop/foredrag Akershus 2018 51350 4.6.2018 Bevilget 50000 ANN-CHRISTIN KONGSNESS KOREOGRAFI (2018) -lanseringsturnè - 2018 Scenekunst annet Telemark 2018 74000 4.6.2018 Bevilget 25000 Amanda Øiestad Nilsen POSITIONS - Diskursprogram ved Oktoberdans 2018 - 2018 Seminar/workshop/foredrag Aust-Agder 2018 150000 4.6.2018 Bevilget 100000 SOUL SESSIONS OSLO Soul Sessions Extended - 2018 Dans Oslo 2018 200000 4.6.2018 Bevilget 100000