Hopp til innhold
Vedtaksliste

Scenekunstfaglige tiltak og publikasjoner

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 4. september 2018

Tilbake til 2018 (Alle)

Om søknadsrunden

Det foreligger vedtak om bevilgninger til to kompetansehevende tiltak. Den ene bevilgningen gikk til et symposium som skal legge grunnlaget for en publikasjon om dramaturgens rolle i samtidsscenekunsten. Her ønsker man å kartlegge ulike praksiser og undersøke dramaturgens funksjon i ulike sammenhenger. Det andre tildelingen gikk til et prosjekt med fokus på utvikling av ny scenetekst i Bergen.

Pågående evaluering

I løpet av høsten 2018 og våren 2019 gjennomføre scenekunstseksjonen en intern vurdering av denne tilskuddsordningen. Prosjektet gjennomføres av to saksbehandlere i samarbeid med seksjonsleder, med veiledning fra FOU-seksjonen. Ordningen endret navn fra Andre scenekunsttiltak til Kompetansehevende tiltak scenekunst våren 2017. Samtidig ble det laget retningslinjer hvor ordningens formål ble spisset, og det ble formulert tydeligere hva man kunne søke støtte til og ikke. Endringen har ført til at antall søknader gikk ned, noe også inneværende behandlingsrunde er et eksempel på. Samtidig har påfallende færre søknader blitt avvist, da de innkomne søknadene traff ordningens formål langt bedre. Det lave antallet søknader tatt i betraktning er det likevel et spørsmål om ordningen nå treffer som den bør. Evalueringsarbeidet ble innledet med et åpent innspillsmøte med feltet i oktober 2018, for å finne ut om ordningen oppleves som relevant, og om det eventuelt finnes behov i feltet som ikke dekkes av nåværende ordninger. Seksjon for scenekunst er nå i gang med dybdeintervjuer med en del aktører i feltet, og vil i løpet av våren 2019 bearbeide det innsamlede materialet. Målet er å ferdigstille evalueringen til 1. juni 2019.

Barn og unge

Blant de 10 søknadene som lå til behandling, var to helt eller delvis rettet mot barn og unge. Ingen av disse ble bevilget støtte.

Tall fra søknadsrunden:

Antall søknader: 10

Søknadssum: kr 1 438 736

Antall tildelinger : 2

Tildelingssum: 250 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 4.9.2018 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 14.11.2018

  • Vedtak i rådsmøte: 12. - 13.12.2018

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
DRAMATIKKENS HUS Podcast-seminar - 2018 Seminar/workshop/foredrag Oslo 2018 150000 14.11.2018 Avslått 0 Kristin Aafløy Opdan Med gymsal som scene - 2021 Scenekunst annet Oslo 2019 70333 14.11.2018 Avslått 0 Kristin Aafløy Opdan Med gymsal som scene - 2021 Scenekunst annet Oslo 2020 70333 14.11.2018 Avslått 0 Kristin Aafløy Opdan Med gymsal som scene - 2021 Scenekunst annet Oslo 2021 70333 14.11.2018 Avslått 0 OSLO FLEX PROGRAM Flex Hyperborealis - 2019 Dans Oslo 2019 122737 14.11.2018 Avslått 0 RADART Kursprogram for kunstnere i nord - 2018-2019 Seminar/workshop/foredrag Troms 2018 30000 14.11.2018 Avslått 0 RADART Kursprogram for kunstnere i nord - 2018-2019 Seminar/workshop/foredrag Troms 2019 160000 14.11.2018 Avslått 0 UNIMA NORGE Norsk figurteater per 2019 - en oversikt - 2018-2019 Figurteater Akershus 2019 120000 14.11.2018 Avslått 0 HOUSE OF STORIES Lene Teigen "LIVIA'S ROOM" IN CONTEXT - 2020 Seminar/workshop/foredrag Oslo 2020 70000 14.11.2018 Avslått 0 UNIMA NORGE Fagarrangementer for figurteaterinteresserte - 2018-2019 Figurteater Akershus 2019 300000 14.11.2018 Avslått 0 Runa Borch Skolseg Dramaturgens abc - 2019 Seminar/workshop/foredrag Akershus 2019 140000 14.11.2018 Bevilget 140000 Idun Ofstad Vik Nye strategier for tekst i teatret - 2019 Iscenesatt lesning Hordaland 2019 110000 14.11.2018 Bevilget 110000 DANSEKOLLEKTIVET OSLO DA Produsentkurs innen scenekunst - 2018 Seminar/workshop/foredrag Oslo 2019 25000 14.11.2018 Avslått 0