Hopp til innhold
Vedtaksliste

Scenekunstfaglige tiltak og publikasjoner

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 5. desember 2017

Tilbake til 2018 (Alle)

Om søknadsrunden

Av i alt 25 innkomne søknader til fristen 05.12.2017, har fagutvalget behandlet 24 søknader. 1 søknad ble avvist på formelt grunnlag. Det foreligger vedtak om bevilgninger til 13 kompetansehevende tiltak, hvorav to gjelder publikasjoner, og de øvrige ulike former for seminarer, konferanser og kurs.

Fagutvalget valgte denne gangen å dele ut toårig støtte til to tiltak. Det gjelder Praxisfestivalen og The Real Deal Jam. Dette er etablerte tiltak som denne gangen søkte flerårig prosjektstøtte.

For øvrig var et samlet fagutvalg svært positive til tiltaket Teatervitenskapelig dugnad. Dette tiltaket er en større konferanse som skal avholdes under Festspillene i Bergen 2018. Tiltaket har oppstått som en reaksjon på at Teatervitenskap som akademisk disiplin nå har vært truet med nedleggelse også ved universitetet i Bergen. Det er bred mobilisering og stort engasjement rundt faget og konferansen, og fagutvalget var glade for å kunne støtte dette arrangementet. Generelt er utvalget positive til tiltak som kan bidra til å heve dialogen om fagområdet, og håper på flere av disse i fremtiden.

Barn og unge

Blant de 24 søknadene som lå til behandling, var syv helt eller delvis rettet mot unge. Av disse ble det bevilget støtte til fire prosjekter. Av disse kan nevnes et større internasjonalt samarbeidsprosjekt mellom Teater Joker, Unga Teatern i Malmö og Passepartout Theatre Production i København.

Tall fra søknadsrunden:

  • Antall søknader: 24
  • Søknadssum:  kr 3 359 500
  • Antall tildelinger : 13
  • Tildelingssum: 1 434 000

Søknader som kommer inn til støtteordning for kompetansehevende tiltak scenekunst blir behandlet i faglig utvalg for scenekunst

 

Prosess:

  • Søknadsfrist: 5.12.2017 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: Dato ikke satt

  • Vedtak i rådsmøte: 4. - 5.4.2018

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
MUSIKKTEATERFORUM MTF Kompetanseprogram vår 2018 Seminar/workshop/foredrag Oslo 2018 130000 16.3.2018 Avslått 0 Kai Johnsen En bok om dramaturgi som historisk, teoretisk og praktisk verktøy i samtidens scenekunstpraksiser. Scenekunst annet Oslo 2018 75000 16.3.2018 Avslått 0 SAMSPILL INTERNATIONAL MUSIC NETWORK BALUBA - hvordan utvikle gode barnekonserter Seminar/workshop/foredrag Oslo 2018 300000 16.3.2018 Avslått 0 Anders August Johansen Alltid det samme. Aldri likt. Scenekunst annet Vestfold 2018 120000 16.3.2018 Avslått 0 NINA BEATHE OSSAVY Våkenatt, workshop og festival Seminar/workshop/foredrag Akershus 2018 80000 16.3.2018 Avslått 0 CIRKUS XANTI AS Women In Circus Nysirkus Akershus 2018 10000 16.3.2018 Avslått 0 Solveig Styve Holte Dansekunst til Folket, eit formidlingsprosjekt av Lightness Fleire Dans Oslo 2018 60000 16.3.2018 Avslått 0 PROSCEN - PRODUSENTENHET FOR SCENEKUNST PROInkubator Seminar/workshop/foredrag Hordaland 2018 120000 16.3.2018 Avslått 0 JOHANNE M.K. NESDAL MONOFON 2018 Scenekunst annet Hedmark 2018 100000 16.3.2018 Avslått 0 NARTMANSTIFTELSEN SALONG Seminar/workshop/foredrag Oslo 2018 100000 16.3.2018 Avslått 0 Anne Brit Grostølen Kjelsrud Høvik Ballett, Kunst i tid og rom Dans Vestfold 2018 265000 16.3.2018 Bevilget 150000 STIFTELSEN TEATER JOKER PROSPERO Scenekunst annet Akershus 2018 100000 16.3.2018 Bevilget 100000 CAMILLA EEG Staging Documents – an Ethics of the Unknown Scenekunst annet Oslo 2018 80000 16.3.2018 Bevilget 80000 PRAXIS OSLO PRAXISFESTIVALEN 2018 - 2020 Dans Oslo 2018 150000 16.3.2018 Bevilget 150000 PRAXIS OSLO PRAXISFESTIVALEN 2018 - 2020 Dans Oslo 2019 150000 16.3.2018 Bevilget 150000 PRAXIS OSLO PRAXISFESTIVALEN 2018 - 2020 Dans Oslo 2020 150000 16.3.2018 Avslått 0 Lilja Björk Haraldsdóttir SIB Dance Lab 2018 Dans Oslo 2018 140000 16.3.2018 Bevilget 80000 NORSK KRITIKERLAG Kritikersalonger for teater, musikk og dans Seminar/workshop/foredrag Oslo 2018 60000 16.3.2018 Bevilget 60000 Torbjørn Larsen Brunvand The Real Deal Jam 2018, 2019 og 2020. Dans Oslo 2018 90000 16.3.2018 Bevilget 90000 Torbjørn Larsen Brunvand The Real Deal Jam 2018, 2019 og 2020. Dans Oslo 2019 90000 16.3.2018 Bevilget 90000 Torbjørn Larsen Brunvand The Real Deal Jam 2018, 2019 og 2020. Dans Oslo 2020 90000 16.3.2018 Avslått 0 TOU SCENE AS Baksnakk Seminar/workshop/foredrag Rogaland 2018 175000 16.3.2018 Bevilget 80000 Tormod Fossaas Lindgren Figur lab Figurteater Oslo 2018 80000 16.3.2018 Bevilget 80000 ULFENG CONDUCT Our Future Bodies Seminar/workshop/foredrag Akershus 2018 45400 16.3.2018 Bevilget 45000 SILJE SANDODDEN KISE RESIRKULERT SCENOGRAFI Scenekunst annet Hordaland 2018 185100 16.3.2018 Bevilget 85000 RAVNEDANS RAVNEDANS KURS OG LAB 2018 Dans Vest-Agder 2018 100000 16.3.2018 Bevilget 80000 RAVNEDANS RAVNEDANS KURS OG LAB 2018 Dans Vest-Agder 2019 100000 16.3.2018 Avslått 0 RAVNEDANS RAVNEDANS KURS OG LAB 2018 Dans Vest-Agder 2020 100000 16.3.2018 Avslått 0 Ine Therese Berg Teatervitenskapelig dugnad Seminar/workshop/foredrag Oslo 2018 114000 16.3.2018 Bevilget 114000 DANS FOR VOKSNE Dans for voksne workshops 2018-2019 Seminar/workshop/foredrag Oslo 2018 195000 Avslått 0