Hopp til innhold
Vedtaksliste

Scenekunstfaglige tiltak og publikasjoner

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 3. september 2019

Tilbake til 2019 (Alle)

Om søknadsrunden

Antallet søknader i denne runden er på samme nivå som forrige runde, og i likhet med tidligere behandlingsrunder gjelder de fleste søknadene ulike former for workshops, kurs og seminarer. I denne runden er det positivt at den geografiske spredningen på tiltakene er svært god; søknader fra hele 10 fylker lå til behandling. Av tematiske tendenser og sjangerspredning er også et mangfold av uttrykk representert i søknadsbunken.

To av tildelingene dreier seg om tiltak som skal styrke kompetansen i produsentleddet på scenekunstfeltet. Den ene tildelingen gikk til Proscen i Bergen, til mentorprogrammet, ProProdusenten, som har pågått siden 2015. Programmet kobler sammen en produsent og en scenekunstner eller et scenekunstkompani i et langvarig samarbeid. Målet er å styrke produsentleddet og øke antallet dedikerte scenekunstprodusenter på Vestlandet. Det andre produsenttiltaket som mottar støtte i denne runden er to fagdager for profesjonelle produsenter som skal avholdes på Black Box Teater i Oslo under Oslo Internasjonale Teaterfestival.

To arrangementer i Tromsø er også verdt å trekke frem. Dansearena nord skal i 2020 arrangere det første norske møtet i det internasjonale scenekunstnettverket Informal European Theatre Meeting (IETM). I den anledning søker de om støtte til å avvikle en konferanse som skal tematisere kunst og aktivisme med et sterkt fokus på samiske perspektiver. Konferansen skal utvikles i tett samarbeid med Sami Lavdi - Samisk Scenekunstinstitutt. Scenekunstfestivalen Vårscenefest pågår samtidig og skal stå for det kunstneriske programmet. IETM er et omfattende arrangement med mange tilreisende internasjonale gjester som vil kunne profilere og skape nye nettverk for norske arrangører og scenekunstnere. Scenetekstivalen, som har vært arrangert annet hvert år samtidig med Vårscenefest siden 2012, mottok også bevilgning i denne runden. Denne dramatikkfestivalen inviterer til åpne lesninger, workshops og samtaler som fremmer kunnskap og kompetanse om ny dramatikk for deltakere og publikum.

Barn og unge

Bare 2 av i alt 19 behandlede søknader var helt eller delvis rettet mot målgruppen barn og unge, med en samlet søknadssum på kr 470 000. Det ble tildelt publiseringsstøtte til bokutgivelsen Drama for barn - teatrets sjel. Norsk barnebokdramatikk skrevet av Anne Helgesen og Petra J. Helgesen. Boken er resultatet av et pionerarbeid innen forskning på norsk barnedramatikk og teaterhistorie, et område som knapt er berørt tidligere. Hovedvekten i boken ligger på dramatikken som ble brukt i det borgerlige litterære barneteatret på Christiania Theater og Nationaltheatret fra 1867 til 2017. Videre tar boken tar for seg hvordan og hvorfor norsk barneteatertradisjon skiller seg radikalt fra øvrig europeisk barneteater.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 19

Søknadssum: kr 3 171 500

Antall tildelinger: 9

Tildelingssum: kr 980 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 3.9.2019 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 13. - 15.11.2019

  • Vedtak i rådsmøte: Dato ikke satt

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
SKU:VEST Sku:Vest - Mono - 2020 Seminar/workshop/foredrag Hordaland 2020 100000 13.11.2019 Avslått 0 SKU:VEST Sku:Vest - Mono - 2020 Seminar/workshop/foredrag Hordaland 2021 100000 13.11.2019 Avslått 0 SKU:VEST Sku:Vest - Mono - 2020 Seminar/workshop/foredrag Hordaland 2022 100000 13.11.2019 Avslått 0 SÅNAFEST The Artist Talks 2020 - Kunst møter hverdagen - 2020 Scenekunst annet Oslo 2020 90000 13.11.2019 Avslått 0 DRIFT LIKSOM AS Kurs i improvisasjon for profesjonelle skuespillere - 2020 Teater Oslo 2020 65000 13.11.2019 Avslått 0 TINDVED KULTURHAGE AS Scenetreff 2020 - 2020 Seminar/workshop/foredrag Trøndelag 2020 150000 13.11.2019 Avslått 0 DANSIS (DANSEKUNST I STAVANGER- REGIONEN) Kurs og workshop DansiS våren 2020 - 2020 Dans Rogaland 2020 43000 13.11.2019 Avslått 0 BELLALI NEGUIB AUSTRIA CRUZ Workshops i flamencodans - Oslo Flamencofestival - 2020 Dans Akershus 2020 50000 13.11.2019 Avslått 0 Marthe Elden Wilhelmsen Konsept- og talentutvikling improvisert musikal - 2019 Musikkteater Vest-Agder 2019 316500 13.11.2019 Avslått 0 Marthe Elden Wilhelmsen Konsept- og talentutvikling improvisert musikal - 2019 Musikkteater Vest-Agder 2020 182000 13.11.2019 Avslått 0 Marthe Elden Wilhelmsen Konsept- og talentutvikling improvisert musikal - 2019 Musikkteater Vest-Agder 2021 182000 13.11.2019 Avslått 0 NAMIK MACKIC The Displacement Curriculum – Pedagogy of-and-for Collapse - 2020 Seminar/workshop/foredrag Oslo 2020 43000 13.11.2019 Avslått 0 HINDI GOUÉDARD PRODUCTION New environmental art and anthropology of nature - 2020 Seminar/workshop/foredrag Telemark 2020 95000 13.11.2019 Avslått 0 Vibeke Frost Andersen De usynlige - 2020 Seminar/workshop/foredrag Oslo 2020 50000 13.11.2019 Avslått 0 DANSEARENA NORD IETM Tromsø 2020 - 2020 Seminar/workshop/foredrag Finnmark 2020 300000 13.11.2019 Bevilget 150000 SOLUM FORLAG AS Anne Helgesen og Petra J. Helgesen - Drama for barn - teatrets sjel. Norsk barnedramatikkhistorie Sakprosa Oslo 2020 320000 13.11.2019 Bevilget 180000 PROSCEN - PRODUSENTENHET FOR SCENEKUNST Verkstedsordning for scenekunstnere på Cornerteateret - 2020 Scenekunst annet Hordaland 2020 50000 13.11.2019 Bevilget 50000 PROSCEN - PRODUSENTENHET FOR SCENEKUNST ProProdusenten 2020 - 2020 Scenekunst annet Hordaland 2020 30000 13.11.2019 Bevilget 30000 STIFTELSEN FERSKE SCENER Scenetekstivalen 2020 - 2020 Iscenesatt lesning Troms 2020 250000 13.11.2019 Bevilget 180000 Solveig Styve Holte KOREOGRAFI - 2020 Scenekunst annet Oslo 2020 190000 12.12.2019 Bevilget 190000 ELISABETH C GMEINER Samtaleprogram og workshop for produsenter - 2020 Seminar/workshop/foredrag Oslo 2020 145000 13.11.2019 Bevilget 70000 INGRID SALTVIK FAANES Fagleg program Frontlosjefestivalen 2020 - 2020 Seminar/workshop/foredrag Hordaland 2020 180000 13.11.2019 Bevilget 50000 Jens Martin Hartvedt Arvesen Draglaboratoriet - Becoming the Abject - 2020 Scenekunst annet Oslo 2020 140000 13.11.2019 Bevilget 80000