Hopp til innhold
Vedtaksliste

Scenekunstfaglige tiltak og publikasjoner

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 4. desember 2018

Tilbake til 2019 (Alle)

Om søknadsrunden

Det foreligger vedtak om bevilgninger til 15 ulike kompetansehevende tiltak i denne runden, hvor av de fleste gjelder ulike former for workshops, kurs og seminarer. Andre bevilgninger gjelder ulike former for publikasjoner, mens ett tiltak er et generelt kompetansehevende tiltak rettet mot unge dansekunstnere.

Oslo dominerer når det gjelder antall tildelinger i denne runden. Det det kan imidlertid kommenteres at mange av disse tildelingene gjelder prosjekter som er nasjonalt fundert. Det betyr at tiltakene også vil involvere aktører utenfor Oslo eller være nyttig for scenekunstfeltet som helhet betraktet.

Faglitterære publikasjoner

To av publikasjonsprosjekter i denne runden som er bevilget støtte, tar begge utgangspunkt i teatervitenskapelige problemstillinger. motivasjonen for søknadene må ses på bakgrunn av at faget Teatervitenskap har vært gjennom en turbulent periode etter at faget ble nedlagt ved universitetet i Oslo, og deretter truet med nedleggelse i Bergen. Dette har ført til aksjoner og konferanser. Blant annet den teatervitenskapelige dugnaden/konferansen Teatervitenskap og scenekunst i Norge - historiografi, teori og praksis som ble arrangert i Bergen under Festspillene i 2018. Det er i denne runden gitt støtte til publisering av konferansebidragene. Artiklene i utgivelsen har stor tematisk spredning og representerer den faglige bredden innenfor teatervitenskapelig forskning og praksis.

En annen utgivelse som også har mottatt tilskudd er Scenekunst i kontekst. Denne tar for seg sentrale problemstillinger knyttet til fri scenekunst i Norge og konteksten dette kunstfeltet er en del av. Publikasjonen består av fagfellevurderte artikler som undersøker den frie scenekunstens utvikling og dens kontekst i form av samfunnsutvikling, andre kunstfelt, dokumentasjon, arkiv, resepsjon, forvaltning og politikk. Artiklene i publikasjonen belyser temaene overordnet og ikke fra enkeltkunstneres perspektiver. Tekstene vil utgis i samarbeid med Universitetet i Bergen/Teatervitenskapelige studier.

VIDARFORLAGET har fått støtte til å publisere boken Teater som betyr noe. Teater som tenkning og tilbud. Boken er et samarbeidprosjekt mellom forskerne Siren Leirvåg og Drude von der Fehr. Formålet med boken er å utrede, gjennom teoretisk diskusjon og analyse av eksempler, et vokabular som forener teatervitenskapens og litteraturvitenskapens evne til å forholde seg til samtidens tekster for teater og iscenesettelsen av disse. En parallell målsetting er å gjøre dette vokabularet tilgjengelig og nyttig i praktisk teaterarbeid.

Unge dansekunstnere

Blant øvrige bevilgninger i denne runden kan tiltaket Dans5 også fremheves. Det er bevilget 240 000 kr for hvert av årene 2019 og 2020 til dette tiltaket, og er en videreføring av støtte gitt for 2018. Dans5 er et konsept som skal gi nyutdannede profesjonelle dansekunstnere mulighet til å presentere egne prosjekter og starte utviklingen av en egen arbeidsplass som frilanser, uten de store økonomiske kostnadene og praktiske utfordringene. Prosjektet legger til rette for at et utvalg dansere og koreografer får produsert og vist frem sine ideer. Samtidig møter de andre i samme situasjon, på tvers av utdanningsinstitusjoner, bakgrunn og stil/sjanger, og tilegner seg verdifull profesjonell erfaring.

Barn og unge

Blant de 30 søknadene som lå til behandling i denne runden, var 3 helt eller delvis rettet mot denne målgruppen. Prosjektet Kronisk norsk - Wørd fra stua arrangert av SPKRBOX v/Cici Henriksen er en serie samtaler som skal gjennomføres fire ganger i løpet av 2019 på Cafeteatret/Nordic Black Theatre i Oslo. Formålet er å skape et møtepunkt der unge uetablerte urbane kunstnere kan møtes på tvers av fagfelt/interessefelt, utvikle ideene sine, få konstruktiv kritikk, bli inspirert og motivert og få hjelp av etablerte kunstnere innen norsk urban scenekunst. Det er bevilget støtte til én av samtalene i dette arrangementet.

Tall fra søknadsrunden:

Antall søknader: 30

Søknadssum: 4 849 753

Antall tildelinger: 15

Tildelingssum: 1 370 000 kr

Søknader som kommer inn til Støtteordning for Formidling/gjestespill blir behandlet i Faglig utvalg for scenekunst

Prosess:

  • Søknadsfrist: 4.12.2018 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 27.2. - 1.3.2019

  • Vedtak i rådsmøte: 2. - 3.4.2019

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
CODA OSLO INTERNATIONAL DANCE FESTIVAL DanseProdusentDagene - 2019, 2020 og 2021 Dans Oslo 2019 220000 1.3.2019 Avslått 0 CODA OSLO INTERNATIONAL DANCE FESTIVAL DanseProdusentDagene - 2019, 2020 og 2021 Dans Oslo 2020 450000 1.3.2019 Avslått 0 CODA OSLO INTERNATIONAL DANCE FESTIVAL DanseProdusentDagene - 2019, 2020 og 2021 Dans Oslo 2021 220000 1.3.2019 Avslått 0 Kristin Brathagen “ STILLHET OG BEVEGELSE: Å FINNE BALANSEN I KROPP OG SINN“ - 2019 Seminar/workshop/foredrag Oslo 2019 15000 1.3.2019 Avslått 0 VIDARFORLAGET AS Karen Kipphoff og Sidsel Graffer (red.) - Norwegian Theatre Academy Since 1996 Kritikk/reflekterende/analyserende tekster Oslo 2018 135000 1.3.2019 Avslått 0 Maja Wilhite-Hannisdal Gamlebyen Bok og Fysikk - 2019 Dans Oslo 2019 70750 1.3.2019 Avslått 0 Maja Wilhite-Hannisdal Gamlebyen Bok og Fysikk - 2019 Dans Oslo 2020 72000 1.3.2019 Avslått 0 SOPHIE BARTH PRODUKSJONER Variasjoner over Beckett - 2019 Performance Oslo 2019 156000 1.3.2019 Avslått 0 SOPHIE BARTH PRODUKSJONER Variasjoner over Beckett - 2019 Performance Oslo 2020 156000 1.3.2019 Avslått 0 SOPHIE BARTH PRODUKSJONER Variasjoner over Beckett - 2019 Performance Oslo 2021 156000 1.3.2019 Avslått 0 LEUG AS Levande papir - 2019 Seminar/workshop/foredrag Oppland 2019 121255 1.3.2019 Avslått 0 GRENLAND FRITEATER AS Inspirasjon, repertoarfyll eller egenrådig kraft? - 2019 Seminar/workshop/foredrag Telemark 2019 65000 1.3.2019 Avslått 0 VIDARFORLAGET AS Live Hov - Thalias døtre i Norge: 1800-tallets skuespillerinner Sakprosa Oslo 2019 115000 1.3.2019 Avslått 0 Runa Borch Skolseg Scenekunstpodden - 2019 Scenekunst annet Akershus 2019 90000 1.3.2019 Avslått 0 INTERNATIONAL ART SCENE Voice Tale (Speaking Song) - 2019 Musikkteater Oslo 2019 67600 1.3.2019 Avslått 0 BLACK BOX TEATER AS Samtaler med produsenter - 2019 Seminar/workshop/foredrag Oslo 2019 48100 1.3.2019 Avslått 0 FORENINGEN NORSK SAMTIDSDRAMATIKK Faglig seminarprogram under Dramatikkfestivalen 2019 - 2019 Seminar/workshop/foredrag Oslo 2019 37500 1.3.2019 Avslått 0 Anne Caroline Martens Norsk figurteater per 2019 - et dokumentasjonsprosjekt - 2019 Figurteater Oslo 2019 120000 1.3.2019 Avslått 0 NORSKE DRAMATIKERES FORBUND Skrivekurs om serieformatet for scenedramtikere - 2019 Seminar/workshop/foredrag Oslo 2019 75000 1.3.2019 Avslått 0 DANSEINFORMASJONEN "Mer bevegelse" - Danseinformasjonens magasinutgivelse - 2019 Dans Oslo 2019 50000 1.3.2019 Avslått 0 MUSIKKTEATERFORUM Musikkteaterforum Kompetanseprogram vår 2019 - 2019 Seminar/workshop/foredrag Oslo 2019 170000 27.2.2019 Bevilget 50000 MARIA K. K. BERG Dans5 - 2019 Dans Akershus 2019 300000 27.2.2019 Bevilget 240000 MARIA K. K. BERG Dans5 - 2019 Dans Akershus 2020 300000 27.2.2019 Bevilget 240000 NORSK KRITIKERLAG Å danse til musikk - musikk og dans i et kritisk perspektiv - 2019 Seminar/workshop/foredrag Oslo 2019 30000 27.2.2019 Bevilget 30000 Iselin Jansen Ruiz Afro-Cubansk dansefordypning - 2019 Dans Utlandet 2019 28000 27.2.2019 Bevilget 28000 METROFON METTE RIGMOR KAABY Det akademiske foredraget som scenekunst - 2019 Seminar/workshop/foredrag Akershus 2019 130000 27.2.2019 Bevilget 100000 DRIFT LIKSOM AS Workshop: improvisasjon med figurteater - 2019 Figurteater Oslo 2019 104000 27.2.2019 Bevilget 65000 Anette Therese Pettersen Scenekunst i kontekst - 2019 Scenekunst annet Oslo 2019 50000 27.2.2019 Bevilget 50000 Liv Hanne Haugen PrakTos, praksisdeling og kompetanseheving i Tromsø - 2019-2020 Scenekunst annet Troms 2019 121524 27.2.2019 Bevilget 50000 Michelle Helmersen Flagstad Skisser i bevegelse - SIB Dance Lab - 2019 Dans Oslo 2019 100000 27.2.2019 Bevilget 60000 SULEKHA ALI OMAR Flokk - workshop og samarbeidsplattform - 2019 Dans Oslo 2019 160000 27.2.2019 Bevilget 120000 Ine Therese Berg Publikasjon - Teatervitenskapelig dugnad - 2019 Scenekunst annet Oslo 2019 40000 27.2.2019 Bevilget 40000 SÁMI LÁVDI - SAMI ASSOCIATION OF PERFORMING ARTS Dialogseminar samisk scenekunst - 2019 Scenekunst annet Finnmark 2019 120000 27.2.2019 Bevilget 100000 DANSIS (DANSEKUNST I STAVANGER- REGIONEN) Kurs og workshops DansiS 2019 - 2019 Dans Rogaland 2019 50000 27.2.2019 Bevilget 50000 CICI HENRIKSEN Kronisk norsk - Wørd fra stua - 2019 Seminar/workshop/foredrag Oslo 2019 200000 27.2.2019 Bevilget 45000 VIDARFORLAGET AS Siren Leirvåg og Drude von der Fehr - Teater som betyr noe. Teater som tenkning og tilbud Sakprosa Oslo 2019 102500 27.2.2019 Bevilget 102000