Hopp til innhold
Vedtaksliste

Scenekunstfaglige tiltak og publikasjoner

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 5. mars 2019

Tilbake til 2019 (Alle)

Om søknadsrunden

Det foreligger vedtak om bevilgning til 8 ulike kompetansehevende tiltak, hvor av 5 gjelder ulike former for workshops, kurs og seminarer. Antallet søknader i denne runden er lavere enn det som var tilfellet i forrige behandlingsrunde, men likevel noe over gjennomsnittet sammenlignet med 2018. I likhet med tidligere behandlingsrunder ser vi at de aller fleste søknadene gjelder ulike former for workshops, kurs og seminarer. Blant søknadene for øvrig registrerer vi en økning av tiltak som søker om flerårig støtte.

Faglig bredde

Det er stor faglig bredde i tildelingene i denne runden. Blant tildelingene finner vi blant annet prosjektet 2019 Butoh Encounters: thinking practice (conference). Dette er en internasjonal konferanse som skal avholdes i Oslo høsten 2019; en kreativ plattform der det skal presenteres ulike events som er forankret i Butoh, japansk avantgarde-dans. Tema for konferansen er i skjæringspunktet mellom praksis og teoretisk kunnskap om Butohdansen sett i et tverrfaglig perspektiv.

Videre er VOXLAB bevilget støtte til prosjektet Musikkdramatikk "work in progress" verksteder og fordypning - 2019-2020. Formålet er å utvikle og bygge ferdigheter og kompetanse innen ny musikkdramatikk og eksperimentell opera, samt å styrke nettverk for norske komponister, vokalister, tekstforfattere og ulike andre aktører som arbeider innenfor nytt vokalrepertoar og ny musikkdramatikk.

Nasjonal betydning

Også i denne runden dominerer Oslo når det gjelder antall tildelinger. Flere av disse tildelingene gjelder imidlertid prosjekter som er nasjonalt fundert. Det betyr at tiltakene også vil involvere aktører utenfor Oslo eller være nyttig for scenekunstfeltet som helhet betraktet.

Tall fra søknadsrunden:

Antall søknader: 17

Søknadssum: kr 3 701 600

Antall tildelinger: 8

Tildelingssum: kr 1 155 000

Søknader som kommer inn til Støtteordning for Formidling/gjestespill blir behandlet i Faglig utvalg for scenekunst

Prosess:

  • Søknadsfrist: 5.3.2019 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 21.5.2019

  • Vedtak i rådsmøte: 18. - 19.6.2019

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
VSGOD.NO Værsågod - 2019-2021 Teater Oslo 2019 90150 21.5.2019 Avslått 0 VSGOD.NO Værsågod - 2019-2021 Teater Oslo 2020 180300 21.5.2019 Avslått 0 VSGOD.NO Værsågod - 2019-2021 Teater Oslo 2021 90150 21.5.2019 Avslått 0 AGDER TEATERLABORATORIUM Agder Teaterlaboratorium 2019 - 2019 Scenekunst annet Oslo 2019 100000 21.5.2019 Avslått 0 KRYSINSKA PRODUKSJONER Scenetreff Trøndelag (Pilot) - 2019-2020 Seminar/workshop/foredrag Nordland 2019 180000 21.5.2019 Avslått 0 KRYSINSKA PRODUKSJONER Scenetreff Trøndelag (Pilot) - 2019-2020 Seminar/workshop/foredrag Nordland 2020 180000 21.5.2019 Avslått 0 INGRID SALTVIK FAANES Frontlosjefestivalen - 2020 Seminar/workshop/foredrag Hordaland 2020 180000 21.5.2019 Avslått 0 Anne Brit Grostølen Kjelsrud "Høvik Ballett - Kunst i tid og Rom" - 2019 Dans Vestfold 2019 119000 21.5.2019 Avslått 0 SKALDSKUR AS Det dyriske som faglitteratur, poesi og mytologi - 2019 Fortellerteater Akershus 2019 170000 21.5.2019 Avslått 0 Ragnhild Freng Dale RADICAL FAILURE - internasjonalt diskursprogram Meteor 2019 - 2019 Seminar/workshop/foredrag Sogn og Fjordane 2019 140000 21.5.2019 Avslått 0 CIRKUS XANTI AS How to create contemporary circus in Norway? - 2019 Seminar/workshop/foredrag Akershus 2019 40000 21.5.2019 Avslått 0 SCENEBLUSS Scene:Bluss - the POSSE edition - 2019 Scenekunst annet Telemark 2019 100000 21.5.2019 Avslått 0 MUSIKKTEATERFORUM Musikalsymposium 2019 - 2019 Seminar/workshop/foredrag Oslo 2019 70000 21.5.2019 Bevilget 70000 Christina Fossaas Lindgren Costume Agency Festival 2020 - 2020 Seminar/workshop/foredrag Akershus 2020 200000 21.5.2019 Bevilget 200000 BUTOH ENCOUNTERS - KAROLINA BIESZCZAD-STIE BIESZCZAD-ROLEY 2019 Butoh Encounters: thinking practice (conference) - 2019 Dans Oslo 2019 150000 21.5.2019 Bevilget 150000 SKU:VEST Mono - 2019 Teater Hordaland 2019 75000 21.5.2019 Bevilget 75000 VOXLAB Musikkdramatikk "work in progress" verksteder og fordypning - 2019-2020 Musikkteater Oslo 2019 200000 21.5.2019 Bevilget 200000 PRAXIS OSLO PRAXIS Oslo - 2019-2020 Scenekunst annet Oslo 2019 185000 21.5.2019 Bevilget 100000 PRAXIS OSLO PRAXIS Oslo - 2019-2020 Scenekunst annet Oslo 2020 370000 21.5.2019 Bevilget 200000 HARALD BEHARIE Utopian Bodies ((S)kjønn Safari Fulfilled) - 2019 Seminar/workshop/foredrag Oslo 2019 82000 21.5.2019 Bevilget 80000 RADART RadVent 2019 - 2021 En fagmønstring - 2019 Scenekunst annet Troms 2019 80000 21.5.2019 Bevilget 80000