Hopp til innhold
Vedtaksliste

Scenekunstfaglige tiltak og publikasjoner

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 2. september 2020

Tilbake til 2020 (Alle)

Om søknadsrunden

Antallet søknader er på samme nivå som ved forrige behandlingsrunde. Etter en kraftig økning i antallet søknader i 2019 virker det som at antallet søknader nå har stabilisert seg på lavt nivå. Det blir interessant å følge med på hvordan dette utvikler seg videre, særlig sett i lys av den spesielle situasjonen scenekunsten befinner seg i.

Det er grunn til å tro at koronasituasjonen har påvirket søknadstilfanget også denne runden. Det virker som om potensielle søkere prioriterer annerledes og velger å satse på andre aktiviteter enn hva denne ordningen kan tilby under pandemiens begrensninger. Fordi søknadstilfanget på flere ordninger i år gjennomgående har vært markant lavere enn vanlig, har utvalget i større grad enn vanlig prioritert søknader på forprosjektordningen. Som en konsekvens av dette ble resterende midler fra denne ordningen omdisponert til forprosjektordningen i årets siste tildelingsrunde.

Både sjangerspredning og uttrykksmangfold er godt representert i behandlingsrunden til tross for det lave søknadsantallet. I likhet med tidligere behandlingsrunder gjelder de fleste søknadene ulike former for workshops, kurs og seminarer. Flere søknader gjelder gjentakende tiltak og to av disse søkte om flerårig bevilgning.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 12

Søknadssum: kr 3 430 600

Antall tildelinger: 4

Tildelingssum: kr 794 000

Søknader til tilskuddsordningen scenekunstfaglige tiltak og publikasjoner behandles av faglig utvalg for scenekunst.

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.9.2020 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 16.11.2020

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
Fiona Jane Ellingsen Ska vi dains førr dæ? Terpsichore i Narvik Dans Nordland 2021 170000 16.11.2020 Avslått 0 KENNETH FLAK Responsive Body Online Dans Utlandet 2021 180000 16.11.2020 Avslått 0 Jon Ole Olstad Dancing In The Wild Dans Innlandet 2021 342600 16.11.2020 Avslått 0 BERIT VORDAL Revidering og utvikling av Spelhandboka.no Teater Trøndelag 2021 1180000 16.11.2020 Avslått 0 KALASAADHANA - TAMILSK DANS & KUNST / ARTS & DANCE INTITUTE KAVITHA RAVIKUMAR Mot nye høyder - Endring og utvikling i danse kunsten Dans Viken 2021 150000 16.11.2020 Avslått 0 KALASAADHANA - TAMILSK DANS & KUNST / ARTS & DANCE INTITUTE KAVITHA RAVIKUMAR Mot nye høyder - Endring og utvikling i danse kunsten Dans Viken 2022 90000 16.11.2020 Avslått 0 Runa Borch Skolseg ROAMING FANTASIES  Scenekunst annet Viken 2021 180000 16.11.2020 Avslått 0 SCENEKUNST SØR LAB-Begynnelser: refleksjoner rundt prosess. - Div. scenekunstutøvere Scenekunst annet Agder 2021 50000 16.11.2020 Avslått 0 NORA SCHRØDER Samnordisk seminar for utvikling av scenisk kor Scenekunst annet Oslo 2021 100000 16.11.2020 Avslått 0 AGDER TEATERLABORATORIUM Agder Teaterlaboratorium 2021 Scenekunst annet Oslo 2021 120000 16.11.2020 Bevilget 120000 PRAXIS OSLO PRAXIS Oslo Scenekunst annet Oslo 2021 200000 16.11.2020 Bevilget 200000 PRAXIS OSLO PRAXIS Oslo Scenekunst annet Oslo 2022 240000 16.11.2020 Bevilget 200000 PRAXIS OSLO PRAXIS Oslo Scenekunst annet Oslo 2023 284000 16.11.2020 Bevilget 200000 Jens Martin Hartvedt Arvesen Samtale og seminar om dragtransformasjon Scenekunst annet Oslo 2021 44000 16.11.2020 Bevilget 44000 DANSIS (DANSEKUNST I STAVANGER- REGIONEN) Workshop- og kursvirksomhet DansiS 2021-2023 Dans Rogaland 2021 30000 16.11.2020 Bevilget 30000