Hopp til innhold
Vedtaksliste

Scenekunstfaglige tiltak og publikasjoner

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 3. desember 2019

Tilbake til 2020 (Alle)

Om søknadsrunden

Antallet søknader i denne runden er på samme nivå som ved forrige behandlingsrunde. Hovedvekten av søknadene er fra søkere bosatt i Oslo. Statistikken er derimot noe misvisende da enkelte av prosjektenes nedslagsfelt omfatter andre fylker i landet en søkers bostedsfylke. Av tematiske tendenser og sjangerspredning er det også et mangfold av uttrykk presentert i tildelingene.

I likhet med tidligere behandlingsrunder ser vi at de fleste søknadene gjelder ulike former for workshops, kurs og seminarer. To relevant tiltak som skaper viktige arenaer for rekruttering og kompetanseutveksling utenfor Oslo er: Agder Teaterlaboratorium i Arendal og SIB Dance Lab på Hamar. Agder Teaterlaboratorium, etablert i 2016, er en arena for praktisk erfaringsutveksling for nyutdannede nordiske scenekunstnere. I 2020 skal workshopen "Sexy Mountain" være en kunstnerisk utforskning av fjell som en naturromantisk fetisj og symbol. Målsetningen er å undersøke menneskets representasjon, lesning og iscenesettelse av naturen. Workshopen skal avsluttes med en åpen prøvevisning i Fjæreheia i samarbeid med Kilden Teater. SIB Dance Lab, etablert i 2009, er en årlig minifestival med workshops og seminarer for det profesjonelle dansemiljøet på Hedmarken. Denne runden er det Franscesco Scavetta som er invitert med til å holde workshops med tittel "A surprised body", i tillegg til et seminar om "Dans i gallerirom" i samarbeid med Kunstbanken – Hedmark Kunstsenter. Tiltaket har også en målsetning om å nå ut til et større og mer sammensatt publikum med forestillinger som inngår i SIB Scenes program i 2020. Forestillingene på dette programmet mottok tildeling fra tilskuddsordningen formidling/gjestespill denne runden. Minifestivalen arrangeres 15.-21.juni 2020 på Hamar.

Fire av søknadene var rettet mot ulike former for publikasjoner, og det ble bevilget tilskudd til tre publikasjoner denne runden. Den ene tildelingen gikk til koreograf Tomas Prestø og til en ny utgivelse av fagheftet «Hårsår». I denne utgaven skal han invitere 10 nasjonale og internasjonale skribenter til å problematisere spørsmål omkring kulturell appropriasjon, interseksjonalitet og avkolonialisering i norsk og nordisk dansekunst. Medredaktør for publikasjonen er professor Gladys M. Francis.

Barn og unge

8 av i alt 25 behandlede søknader var helt eller delvis rettet mot målgruppen barn og unge, med en samlet søknadssum på kr 1 705 000. Det er derimot kun et av disse tiltakene som kan anses å ha hele sin virksomhet rettet mot barn og unge, mens de øvrige tiltakene derimot vurderer sin målgruppe å være hele familien uten at tiltaket direkte er tuftet på en yngre målgruppe. Fem av de disse tiltakene mottok en bevilgning med en samlet tildelingssum på kr 428 000.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 25

Søknadssum: kr 4 562 600

Antall tildelinger: 11

Tilrådningssum: kr 1 252 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 3.12.2019 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 16.3.2020

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
NARTMANSTIFTELSEN SALONG med Nartmanstiftelsen Henriette Pedersen Scenekunst annet Oslo 2019 63600 16.3.2020 Avslått 0 NORSK KRITIKERLAG Debattsamtale under Festspillene i Bergen 2020 Teater Oslo 2020 31000 16.3.2020 Avslått 0 Lars Vik Morild i blodet, en biografi - Lars Vik Scenekunst annet Telemark 2019 200000 16.3.2020 Avslått 0 MUSIKKTEATERFORUM MTF Kompetansehevende tiltak vår 2020 Musikkteater Oslo 2019 111000 16.3.2020 Avslått 0 SVELVIK KOMMUNE UNDER SLETTING FRA 01.01.2020 RogD - kompetanseheving figurteater Figurteater Vestfold 2019 200000 16.3.2020 Avslått 0 SVELVIK KOMMUNE UNDER SLETTING FRA 01.01.2020 RogD - kompetanseheving figurteater Figurteater Vestfold 2020 200000 16.3.2020 Avslått 0 SVELVIK KOMMUNE UNDER SLETTING FRA 01.01.2020 RogD - kompetanseheving figurteater Figurteater Vestfold 2021 200000 16.3.2020 Avslått 0 MUSIKKTEATERFORUM MTF Musikkteaterverksted 2020 - 2021 Musikkteater Oslo 2020 48000 16.3.2020 Avslått 0 MUSIKKTEATERFORUM MTF Musikkteaterverksted 2020 - 2021 Musikkteater Oslo 2021 150000 16.3.2020 Avslått 0 GRENLAND FRITEATER AS Scenekunststrategier for framtida Scenekunst annet Telemark 2019 47000 16.3.2020 Avslått 0 Anette Therese Pettersen Performing Criticism Globally Scenekunst annet Oslo 2019 200000 16.3.2020 Avslått 0 NORGES FLAMENCOFORBUND Flamencoverkstedet OIFF Dans Oslo 2019 35000 16.3.2020 Avslått 0 DANSEKUNST I GRENLAND AS ALLEGIANCE Dans Telemark 2020 140000 16.3.2020 Avslått 0 PS:DANCE AS DansINN - Scenekunstfaglige tiltak 2020-2022 Dans Hedmark 2019 190000 16.3.2020 Avslått 0 PS:DANCE AS DansINN - Scenekunstfaglige tiltak 2020-2022 Dans Hedmark 2020 240000 16.3.2020 Avslått 0 PS:DANCE AS DansINN - Scenekunstfaglige tiltak 2020-2022 Dans Hedmark 2021 240000 16.3.2020 Avslått 0 DET ANDRE TEATRET AS Improvisasjon med figurteater #2 Figurteater Oslo 2019 88000 16.3.2020 Avslått 0 SKALDSKUR AS Kommunesammenslåing og regionreform som scenekunst Scenekunst annet Akershus 2019 250000 16.3.2020 Avslått 0 TRANSCULTURAL ARTS PRODUCTION (TRAP) Bouchra Khalili: Foreign Office - The Nordic Chapter Scenekunst annet Oslo 2019 170000 16.3.2020 Avslått 0 NORSK KRITIKERLAG Kritikersalonger - teater, musikk og dans Scenekunst annet Oslo 2020 64000 16.3.2020 Bevilget 64000 SKISSER I BEVEGELSE SIB Dance Lab Dans Oslo 2020 50000 16.3.2020 Bevilget 50000 MIND THE GAP Mind the gap - arena for dans i prosess Dans Oslo 2020 120000 16.3.2020 Bevilget 120000 MIND THE GAP Mind the gap - arena for dans i prosess Dans Oslo 2021 120000 16.3.2020 Bevilget 120000 MIND THE GAP Mind the gap - arena for dans i prosess Dans Oslo 2022 120000 16.3.2020 Bevilget 120000 TABANKA DANCE ENSEMBLE Hårsår - Thomas DeFrantz, Funmi Adewole, race Tenga, Deise Nunes Scenekunst annet Akershus 2020 270000 16.3.2020 Bevilget 150000 DANSEINFORMASJONEN Kartlegging av den urbane dansens historie i Norge Dans Oslo 2020 35000 16.3.2020 Bevilget 35000 AGDER TEATERLABORATORIUM Agder Teaterlaboratorium 2020: Sexy Mountain Scenekunst annet Oslo 2020 100000 16.3.2020 Bevilget 100000 Runa Borch Skolseg Tvedtydig skapning, en arbeidstittel Scenekunst annet Akershus 2020 150000 16.3.2020 Bevilget 100000 LATERNA Hidden Connections - Visible Ecologies Scenekunst annet Oslo 2020 400000 16.3.2020 Bevilget 143000 Sara Birgitte Øfsti Nesje Brytninger fortsetter. Utforsking av scenisk fortellerkunst Fortellerteater Oslo 2020 180000 16.3.2020 Bevilget 150000 UNIMA NORGE Hlavatyutstilling, kunsthistorisk bevisstgjøring Figurteater Oslo 2020 100000 16.3.2020 Bevilget 50000 RIMI...PRODUKSJONS OG VISNINGSPLATTFORM RISK Verkstedserie 2020 Scenekunst annet Rogaland 2020 50000 16.3.2020 Bevilget 50000