Hopp til innhold
Vedtaksliste

Scenekunstfaglige tiltak og publikasjoner

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 3. juni 2020

Tilbake til 2020 (Alle)

Om søknadsrunden

Koronasituasjonen

Antallet søknader i denne runden er lavere enn i foregående behandlingsrunder. Det er grunn til å tro at koronasituasjonen har påvirket søknadstilfanget. Muligheten for at potensielle søkere prioriterer annerledes og heller velger å satse på alternative aktiviteter enn hva denne ordningen kan tilby, nettopp fordi pandemien setter begrensninger, synes å være til stede.

I likhet med tidligere behandlingsrunder ser vi at mange søknader gjelder ulike former for workshops, kurs og seminarer, men også søknader om støtte til publikasjon var representert.

Pilotprosjekter

Blant tildelingene i denne runden finner vi pilotprosjektet SPRECHSTUNDE. Dette er et veiledningsprogram som har som formål å øke kompetansen i produsentleddet i scenekunsten. Erfarne produsenter står bak for konseptet og gjennomføringen, og initiativet springer ut ifra behovet for å dele kompetanse og gi produsentarbeidet en mer meningsfull retning.

Et annet pilotprosjekt som har fått tilskudd er Montebello-seminarene. Formålet med prosjektet er å initiere en delingsplattform innenfor dansekunst og tilknyttede kunstformer og medier. Ambisjonen er å åpne opp for å inkludere kunstnere utenfor dansefeltet; noe som kan bidra til å inspirere til samarbeid på tvers av sjangre.

Barn og unge

Det var ingen søknader rettet mot målgruppen barn og unge til behandling i denne runden.

Tall fra søknadsrunden:

Antall søknader: 11

Søknadssum: 1 529 780

Antall tildelinger: 5

Tildelingssum: 460 000 kr

Prosess:

  • Søknadsfrist: 3.6.2020 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 25.8.2020

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
BEAIVVAS SAMI NASUNALATEAHTER AS Beaivváža suotnjariid mielde. - Rawdna Carita Eira Scenekunst annet Troms og Finnmark 2020 140000 25.8.2020 Avslått 0 JON ANDREAS TOMBRE SURTSEY bokverk - Mette Karlsvik Scenekunst annet Oslo 2020 100000 25.8.2020 Avslått 0 BUTOH ENCOUNTERS - KAROLINA BIESZCZAD-STIE Butoh Encounters Journal (online) - Karolina Bieszczad-Stie m.fl. Scenekunst annet Oslo 2020 170000 25.8.2020 Avslått 0 SOPHIE BARTH PRODUKSJONER The Variations of Beckett symposium Performance Oslo 2020 50000 25.8.2020 Avslått 0 Maja Bergebakken Sundt Seminarer om dramaturgi og den kreative produsenten Scenekunst annet Trøndelag 2020 145000 25.8.2020 Avslått 0 DANSINN Kurs, workshop og seminar høst 2020-vår2021 Dans Innlandet 2020 87200 25.8.2020 Avslått 0 DANSINN Kurs, workshop og seminar høst 2020-vår2021 Dans Innlandet 2021 187580 25.8.2020 Avslått 0 RADART RadVent - en fagmønstring Scenekunst annet Troms og Finnmark 2020 130000 25.8.2020 Bevilget 100000 JANNE HÄGER ERAKER Stepperiet 2021 Dans Oslo 2021 180000 25.8.2020 Bevilget 150000 ELISABETH C GMEINER SPRECHSTUNDE - et veiledningsprogram Scenekunst annet Oslo 2020 85000 25.8.2020 Bevilget 85000 MONTEBELLO KULTURHUS Montebello seminarene Dans Oslo 2020 80000 25.8.2020 Bevilget 80000 PROSCEN - PRODUSENTENHET FOR SCENEKUNST Hvordan arbeide med dramaturgi i det frie feltet? Scenekunst annet Vestland 2020 45000 25.8.2020 Bevilget 45000