Hopp til innhold
Vedtaksliste

Scenekunstfaglige tiltak og publikasjoner

Søk støtte

Om søknadsrunden

Ordningen har som formål å styrke den faglige utviklingen og kompetanseutvekslingen i det profesjonelle scenekunstfeltet.

Tilfanget av søknader i denne behandlingsrunden er svært lavt, med kun sju søknader til behandling. Det blir interessant å følge med på hvordan dette utvikler seg videre framover, ikke minst sett i lys av den spesielle situasjonen scenekunsten befinner seg i denne perioden. I likhet med tidligere behandlingsrunder ser vi at de fleste søknadene gjelder ulike former for workshops, kurs og seminarer. Ingen har søkt om støtte til manusutvikling eller publikasjoner. Det er åpnet for muligheten om å søke om tilleggsbevilgninger på denne ordningen i forbindelse med koronapandemien. Ingen har søkt om denne type tilskudd i denne runden.

På grunn av det lave søknadstilfanget er ikke sjangerspredningen og uttrykksmangfoldet like godt representert som i tidligere runder. To av søknadene gjelder gjentakende tiltak, mens ingen søker om flerårig tilskudd.

Barn og unge

Av i alt sju innkomne søknader, var ingen rettet mot målgruppen barn og unge.

Utvalgets vurderinger og prioriteringer

Tre av i alt sju søknader som var til behandling ble innvilget støtte. De tre tiltakene representerer tre ulike fylker: Troms og Finnmark, Vestland og Oslo.

Tromsøbaserte RADART er bevilget 130 000 kr til å videreføre sitt årlige arrangement RadVent som første gang ble arrangert i 2011. Dette er en scenekunstfaglig mønstring som skal foregå over seks dager i desember 2021. Arrangementet har som mål å legge til rette for ulike aktiviteter for scenekunstmiljøet i Nord.

Bergenbaserte PROSCEN – produsentenhet for scenekunst er bevilget 100 000 kr til å gjennomføre en vekstedsordning for kunstneriske prosjekter i oppstartsfasen. Tiltaket har som mål å stimulere til kunstnerisk og faglig aktivitet gjennom å tilby et fysisk arbeidssted og økonomiske muligheter til å lønne en eller flere eksterne fagpersoner i utforsking og oppstart av et helt nytt prosjekt.

Steppdanser Janne Eraker er bevilget 150 000 kr til å videreføre tiltaket Stepperiet i 2022. Tiltaket tilbyr gratis ukentlig trening til profesjonelle steppdansere i Oslo. Erakers ambisjon er å formidle steppdans på en ny og mer nyansert måte, slik at steppdans blir en integrert del av det musikalske formatet.

Tall fra søknadsrunden:

Antall søknader: 7

Søknadssum: 828 049
Antall tildelinger: 3

Tildelingssum: 380 000

Søknader som kommer inn til tilskuddsordningen formidling/gjestespill blir behandlet i faglig utvalg for scenekunst.

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.6.2021 kl. 13:00

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrVedtakTilskuddhidden
STIFTELSEN FORTELLERFESTIVALEN Fortellerstudio Oslo 2021 Avslått 0 DANSINN Knutepunkt Innlandet Innlandet 2021 Avslått 0 OFFBEAT ENTERTAINMENT DA Kurs i steppdans for utøvende scenekunstnere Viken 2021 Avslått 0 SHOW DE VIDA AS Show de Vida International Dance Exchange Oslo 2021 Avslått 0 PROSCEN - PRODUSENTENHET FOR SCENEKUNST Verkstedsordning Cornerteateret Vestland 2021 Bevilget 100000 RADART RadVent 2021 Troms og Finnmark 2021 Bevilget 130000 JANNE HÄGER ERAKER Stepperiet 2022 Oslo 2022 Bevilget 150000