Hopp til innhold
Vedtaksliste

Scenekunstfaglige tiltak og publikasjoner

Søk støtte

Om søknadsrunden

Tilfanget av søknader i denne runden er noe, men ikke mye lavere sammenlignet med forrige behandlingsrunde. Etter nedgangen i antallet søknader i 2020, er det interessant å se at søknadstilfanget hittil i år viser en økning. Det er grunn til å tro at koronasituasjonen har påvirket søknadstilfanget positivt. Muligheten for at potensielle søkere prioriterer annerledes og heller velger å satse på alternative aktiviteter, nettopp fordi pandemien setter begrensninger, synes å være til stede.

I likhet med tidligere behandlingsrunder ser vi at mange søknader gjelder ulike former for workshops, kurs og seminarer. Også søknader som dreier seg om ulike former for publikasjoner er representert.

Dansepublikasjoner

11 av i alt 20 søknader som lå til behandling ble innvilget støtte. Fem av tildelingene i denne runden gjelder ulike former for dansepublikasjoner; publikasjoner som med svært ulik akademisk tilnærming kan bidra til å styrke den scenekunstfaglige kompetansen og utviklingen.

Frikarakademiet v/Hallgrim Hansegård har mottatt midler til å utvikle et manus som skal ligge til grunn for sakprosaboken Det fyrste hamskiftet - frå trommereise til pilgrimsferd. Motivert av at vi i Norge har en dansehistorie som strekker seg over 6 000 år (fra 4200 f.Kr til 1200-tallet e.Kr.), og som ikke er nedskrevet, ønsker Hansegård i samarbeid med fagpersoner innen norrøn filologi, arkeologi og musikkarkeologi å formidle historien om dans og kroppskultur i Norden i denne perioden.

En helt annen type danserelatert publikasjon som er bevilget støtte er prosjektet The Mountain Body. Med utgangspunkt i Arne Næss' dypøkologiske tenkning, og i samarbeid med en rekke aktører og institusjoner i og utenfor kunstfeltet som befatter seg med den pågående nytenkningen omkring forholdet mellom natur og kultur, danner dette rammeverket for prosjektet. Prosjektet består både av en serie koreografiske intervensjoner, og publikasjon(er) som utvikles samtidig og over tid.

Geografisk spredning

Seks av tildelingene går til virksomheter/kunstnere bosatt i Oslo. De fleste av disse tiltakene har imidlertid et nedslagsfelt som omfatter andre fylker enn søkers fylkestilhørighet. Det betyr at tiltakene involverer aktører utenfor Oslo og vil på den måten være nyttig for scenekunstfeltet som helhet betraktet.

De øvrige tildelingene går til aktører fra fem andre norske fylker. Prosjektet DIP - Dans i Prosess er et pilotprosjekt initiert av Forum for Nordnorske Dansekunstnere. Tiltaket representerer en åpen visningsplattform som skal legge til rette for at nordnorske dansekunstnere kan teste ut nye ideer og få tilbakemeldinger fra mentor og publikum.

Barn og unge

4 av i alt 20 behandlede søknader i denne runden var helt eller delvis rettet mot målgruppen barn og unge. Dybwik Dans er bevilget støtte til prosjektet Scenekunst for barn – perspektiver og perspektivbytter for å arrangere kompetansehevende aktiviteter for å styrke praksis- og diskursutviklingen i feltet scenekunst for barn.

Tall fra søknadsrunden:

Antall søknader: 20

Søknadssum: 2 921 080
Antall tildelinger: 11

Tildelingssum: 1 465 000

Søknader som kommer inn til tilskuddsordningen scenekunstfaglige tiltak og publikasjoner blir behandlet i faglig utvalg for scenekunst.

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.3.2021 kl. 13:00

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrVedtakTilskuddhidden
MAGDALENE SOLLI - DANSER Brennboka - elve_garvik_rosenqvist_solli Oslo 2021 Avslått 0 ARTE VIDA AS Camillas signatur Oslo 2021 Avslått 0 LINDGREN SCENEROM Figurteater-modernismeseminar Viken 2022 Avslått 0 KOMPANITO - DA MERGE NORGE - scenekunstfestival for nysirkus.  Oslo 2021 Avslått 0 ANNA THU SCHMIDT PRAXIS Trondheim Trøndelag 2021 Avslått 0 UNIMA NORGE Se på publikum! - fotoutstillinger og seminarer om publikum Oslo 2021 Avslått 0 SKRIVEROMMET - KELLY DAVIS SKRIVEROMMET - Veiledningsprogram for scenekunstnere. Oslo 2021 Avslått 0 REIS DEG KOMIKER KLUBB Standupkurs for nykommere Oslo 2021 Avslått 0 DAVID TANN The Idea Lab Viken 2021 Avslått 0 BUTOH ENCOUNTERS - KAROLINA BIESZCZAD-STIE Butoh dance in Norway (working title) Oslo 2021 Bevilget 140000 DE NAIVE Contemporary Tour - samtaleprogram Oslo 2021 Bevilget 80000 FRIKAR-AKADEMIET AS Det fyrste hamskiftet - Frå trommereise til pilgrimsferd Innlandet 2021 Bevilget 150000 FORUM FOR NORDNORSKE DANSEKUNSTNERE DIP - Dans i Prosess Troms og Finnmark 2021 Bevilget 160000 Jonas Pedersen Øren HYBRIS - Rania Broud m.fl. Oslo 2021 Bevilget 110000 Ingerid Frang Håndbok - Agder Teaterlaboratorium Oslo 2021 Bevilget 55000 KOMPANI13 DA PIYL konferanse. Tilleggsbevilgning prosjektnr 369072 Vestland 2021 Bevilget 75000 PROPELLEN TEATER SA PROPELLEN TEATER FAGPROGRAM, STEDSSPESIFIKT PROSJEKT 2021 Trøndelag 2021 Bevilget 125000 DYBWIKDANS SIRI DYBWIK Scenekunst for barn-perspektiver og perspektivbytter  Rogaland 2021 Bevilget 250000 ELISABETH C GMEINER SPRECHSTUNDE Oslo 2021 Bevilget 170000 Helle Siljeholm The Mountain Body- manusutvikling for publikasjon Oslo 2021 Bevilget 150000