Hopp til innhold
Vedtaksliste

Scenekunstfaglige tiltak og publikasjoner

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til Runde 1 2021

Tilbake til 2021 (Alle)

Om søknadsrunden

Etter nedgangen i antallet søknader i 2020, er det interessant å se at søknadstilfanget har økt kraftig i årets første behandlingsrunde. Det er kanskje grunn til å tro at koronasituasjonen har påvirket søknadstilfanget positivt. Muligheten for at potensielle søkere prioriterer annerledes og heller velger å satse på alternative aktiviteter, nettopp fordi pandemien setter begrensninger, synes å være til stede. Det blir interessant å følge med på hvordan dette utvikler seg videre gjennom året, ikke minst sett i lys av den spesielle situasjonen scenekunsten befinner seg i denne perioden.

I likhet med tidligere behandlingsrunder ser vi at de fleste søknadene gjelder ulike former for workshops, kurs og seminarer, men også søknader som dreier seg om ulike former for publikasjoner og manusutvikling er representert. Flere søknader gjelder gjentakende tiltak og flerårig tilskudd. Av tematiske tendenser og sjangerspredning er det også et mangfold av uttrykk presentert i tildelingene.

Kun 5 av de 27 søknadene som lå til behandling ble innvilget støtte. Hovedvekten av søknadene i denne runden er fra søkere med Oslo-tilhørighet. Oslo dominerer også når det gjelder antall tildelinger. Utvalget ønsker imidlertid å framheve at flere av tiltakene som er bevilget støtte har et nedslagsfelt som omfatter andre fylker enn søkers fylkestilhørighet, eller er nasjonalt fundert på den måten at tiltaket vil involvere aktører utenfor Oslo. 


Utvalget vurderte flere av prosjektene i denne runden som gode, men som av formelle årsaker likevel har fått avslag. Hovedutfordringen var at institusjoner med fast årlig statstilskudd var involvert i disse prosjektene, og som dermed i ulikt omfang ble vurdert opp mot hovedregelen om at institusjoner med fast årlig statstilskudd normalt ikke innvilges støtte fra Norsk Kulturfond. Utvalget har i slike tilfeller tatt stilling til om slike prosjekter kan dekkes av institusjonenes egne driftsmidler, eller om det aktuelle tiltaket ligger utenfor virksomhetens kjerneoppgaver og er avgrenset i tid, eller representerer samarbeid med det frie scenekunstfeltet. Blant disse tilfellene har utvalget bevilget Oslo Museum tilskudd til å gjennomføre prosjektet Dekolonialiser teaterhistorien. Utvalget vurderte prosjektet som nettopp et ekstraordinært tiltak som ligger utenfor virksomhetens kjerneoppgaver og er avgrenset i tid, og at prosjektet bidrar til å fremme samarbeid mellom en institusjon og aktører i det frie feltet. 


Barn og unge

6 av i alt 27 behandlede gjestespillsøknader i denne runden var helt eller delvis rettet mot målgruppen barn og unge. Det foreligger vedtak om bevilgning til ett tiltak rettet mot ungdom. Foreningen Soul Sessions Oslo mottar tre-årig tilskudd på 240 000 kr til gjennomføring av ulike deler av sin virksomhet.


Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 27 
Søknadssum: 5 899 414
Antall tildelinger: 5
Tildelingssum: 1 078 600

Søknader som kommer inn til støtteordningen Formidling/gjestespill blir behandlet i faglig utvalg for scenekunst.

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.12.2021 kl. 13:00

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrVedtakTilskuddhidden
UNIMA NORGE Agnar og Jane Mykle og Norsk Dukketeater Oslo 2021 Avslått 0 TABANKA DANCE ENSEMBLE BAntaba- Kunstutøvelse utenfor den vestlige kanonen Viken 2021 Avslått 0 JUSTINA BRAZAITE MOVING PRODUCTIONS ContaKids aktivitetskort Oslo 2021 Avslått 0 Christina Fossaas Lindgren Costume Agency Workshop 2021 - 2021 Viken 2021 Avslått 0 UNIVERSITETET I AGDER Cutting edge kulturskole – Impulser fra scenekunstfeltet Agder 2021 Avslått 0 Lars Mårten Spångberg Dansens Ekologier Utlandet 2021 Avslått 0 DANSINN DansINN Innlandet 2021 Avslått 0 DANSINN DansINN Innlandet 2022 Avslått 0 DANSINN DansINN Innlandet 2023 Avslått 0 Fiona Jane Ellingsen Den kunstneriske dansens historie i Narvik - Fiona Jane Ellingsen Nordland 2021 Avslått 0 PROSCEN - PRODUSENTENHET FOR SCENEKUNST Digitalisering av Grunnkurs for produsenter Vestland 2021 Avslått 0 Mimesis Heidi Dahlsveen Er vi våre fortellinger? - Common ground – common future Oslo 2021 Avslått 0 FORENINGEN V-O-L-T Fire publikasjoner - Fire ulike forfattere Vestland 2021 Avslått 0 ACTING FOR CLIMATE Greenhouse Project Vestfold og Telemark 2021 Avslått 0 MIA HABIB PRODUCTIONS/SWEET & TENDER NORWAY How to Die - Inopiné - Ashkan Sepahvand m.fl Rogaland 2021 Avslått 0 SILJE LINDBERG I am undone  Trøndelag 2021 Avslått 0 Frank Andre Eiermann Illusjonens realiteter i samtidsteater Agder 2021 Avslått 0 ROM FOR DANS AS KROM – Verksted og kurs Oslo 2021 Avslått 0 STIFTELSEN FORTELLERFESTIVALEN Masterclass under Fortellerfestivalen 2021 Oslo 2021 Avslått 0 KALASAADHANA - TAMILSK DANS & KUNST / ARTS & DANCE INTITUTE KAVITHA RAVIKUMAR Opp mot nye høyder Viken 2021 Avslått 0 KALASAADHANA - TAMILSK DANS & KUNST / ARTS & DANCE INTITUTE KAVITHA RAVIKUMAR Opp mot nye høyder Viken 2022 Avslått 0 KALASAADHANA - TAMILSK DANS & KUNST / ARTS & DANCE INTITUTE KAVITHA RAVIKUMAR Opp mot nye høyder Viken 2023 Avslått 0 FORENINGEN NORSK SAMTIDSDRAMATIKK Seminarer og fagsamtaler under Dramatikkfestivalen 2021 Oslo 2021 Avslått 0 DANS I TRØNDELAG AS Seminarium i mellomrommet Trøndelag 2021 Avslått 0 REIS DEG KOMIKER KLUBB Standup nykommerkurs Oslo 2021 Avslått 0 Helle Siljeholm The Mountain Body, publikasjon(er) Oslo 2021 Avslått 0 DANS5 Dans5 Oslo 2021 Bevilget 250000 DANS5 Dans5 Oslo 2022 Bevilget 250000 DANS5 Dans5 Oslo 2023 Avslått 0 OSLO MUSEUM Dekolonialiser teaterhistorien Oslo 2021 Bevilget 80000 ENKELTKVINNESFORETAK MELANIE SUSAN FIELDSETH Samliv og arbeidsliv i den frie scenekunsten Oslo 2021 Bevilget 58600 SCENEKUNST.NO AS Scenesamtaler 2.0 Oslo 2021 Bevilget 200000 SOUL SESSIONS OSLO Soul Sessions Encounters Oslo 2021 Bevilget 80000 SOUL SESSIONS OSLO Soul Sessions Encounters Oslo 2022 Bevilget 80000 SOUL SESSIONS OSLO Soul Sessions Encounters Oslo 2023 Bevilget 80000