Hopp til innhold
Vedtaksliste

Turné- og virksomhetstilskudd for musikere, artister, ensembler og band

Søk støtte

Om søknadsrunden

Om søknadsrunden

Musikkutvalget for turné- og virksomhetstilskudd behandlet 202 søknader om tilskudd til 1 941 konserter. De bevilget 95 tilskudd til 966 konserter.

Om ordningen

Tilskuddsordningen har som formål å stimulere til turnévirksomhet og konsertproduksjon slik at et bredt spenn av musikkuttrykk blir tilgjengelig for publikum over hele landet.

Ordningen skal bidra til å gi musikere, artister, ensembler og band profesjonelle rammer og mulighet for kunstnerisk utvikling og formidling både nasjonalt og internasjonalt.

Satsing på nye stemmer

I 2022 er tre millioner kroner av ordningens avsetning satt av til ekstra satsing på «nye stemmer». Musikkutvalget for turné- og virksomhetstilskudd ønsker gjennom satsingen å gi flere tilskudd til turnéprosjekter som representerer mangfold og bredde innen utøvermiljøer, kunstnerisk og musikalsk uttrykk, programkonsepter, kjønn, m.m. Videre ønsker de gjennom satsingen å særlig støtte utøvere i etableringsfasen, slik at flere kan komme i gang med sin profesjonelle konsertkarriere i et konsertmarked som er hardt rammet av koronapandemien.

Tall i søknader og tildelinger

Søknader og tildeling

Søknadsantallet på 202 søknader er rekordhøyt sammenlignet med tilsvarende søknadsrunder tidligere år, og er økt med 42% fra tilsvarende søknadsrunde i 2021. 20 % av søknadene var fra utøvere i etableringsfasen.

47 % av søkerne ble tildelt tilskudd, 20 % av tilskuddene gikk til utøvere i etableringsfasen.

Sjangerfordeling

Søknader og tildelinger fordelte seg slik på sjanger:

Sjanger

Søkn.

Tild.

Tild.% av totalt antall tild.

Tild.% innen hver sjanger

Søknadssum

Tildelingssum

% av totalsum tilskudd

Jazz/impro

61

29

31 %

48 %

7 657 611

3 004 000

29 %

Klassisk/samtid

38

17

18 %

45 %

5 735 104

2 252 000

21 %

Populær

64

25

26 %

39 %

10 731 121

2 824 000

27 %

Tradisjon

28

18

19 %

64 %

4 720 137

1 763 000

17 %

Verden

9

4

4 %

44 %

1 388 600

433 000

4 %

Vokal

2

2

2 %

100 %

272 600

242 000

2 %

Sum

202

95

100 %

47 %

30 505 173

10 518 000

100 %

Under pandemien har populærmusikkfeltet ofte stått for flest søknader – så også i denne søknadsrunden, men tett etterfulgt av jazz/impro. Økningen i populærmusikksøknader har antakelig bl.a. sammenheng med at stadig flere, som følge av pandemien og ettervirkningene av den, opplever manglende kommersielt potensiale.

Fylkesfordeling

Det kom inn søknader fra og ble gitt tilskudd til søkere fra alle fylker. Flest søknader kom fra Oslo, Vestland, Viken og Trøndelag. Dette har vært et mønster gjennom mange år. Søknadsmaterialet gir samtidig et bilde av aktive utøvermiljøer i store deler av landet.

Konserter i utlandet

Koronasituasjonen har de siste to årene påvirket norske utøveres konsertaktivitet i utlandet betydelig. I 2019 fordelte konsertene i Norge og utlandet seg med ca. 60 prosent i Norge og 40 prosent i utlandet. I søknadsrundene i 2021 var andelen konserter i utlandet på et tidspunkt helt nede i 6 %. Tallet har gått gradvis opp, i denne søknadsrunden var 23 % av konsertene planlagt i utlandet og 77 % i Norge.

Utvalgets vurderinger og prioriteringer

I vurderingen av søknadene la utvalget overordnet vekt på kunstnerisk og faglig innhold, profesjonalitet og kunstneriske kvaliteter. I den samlede vurderingen av søknadene ble det bl.a. lagt vekt på å ivareta et mangfold av uttrykk, musikalske sjangre og utøvermiljøer. I vurderingen av den enkelte søknad ble det lagt vekt på prosjektets og utøvernes kunstneriske kvaliteter og egenart. Videre ble aktivitetsomfang, gjennomføringsevne, kunstnerisk utviklingspotensial og prosjektets og budsjettets realisme vurdert, og bl.a. forhold som merbruk av verk og produksjoner og god turnéplanlegging i et kostnads- og klimaperspektiv ble positivt vektlagt. I vurderingen av søknader fra utøvere i etableringsfasen ble søkers kunstneriske utviklingspotensial vektlagt, og det ble vurdert hvilken betydning et tilskudd ville ha for søkers videre utvikling.

Det kommer jevnlig søknader om tilskudd fra ordningen til større ensembler/mindre orkestre – så også i denne søknadsrunden. Utvalget diskuterte hvor mange store ensembler ordningen har muskler til å romme, og hva som skal til for å ta inn et nytt, stort ensemble på ordningen. De uttrykte at tilskudd bør gå til prosjekter som først og fremst motiveres av en tydelig kunstnerisk visjon, ikke av ønsker om å skape arbeidsplasser. Utvalget hadde også et geografisk blikk på problemstillingen, og så bl.a. søknadene i sammenheng med hvor det finnes/ikke finnes, lignende ensembler/orkestre.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 202

Søknadssum: kr 30 505 173

Antall tildelinger: 95

Tildelingssum: kr 10 518 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.6.2022 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 29. - 30.8.2022

  • Vedtak i rådsmøte: 21.9.2022

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

ProsjekttittelSøkerSjangerSøkers fylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
På stengrunn - 11.06.22-18.12.22 AD LIBITUM AS Populær Oslo 2022 205000 30.8.2022 Bevilget 180000 Arctic Foxes - Høst2022 INNERGIZE - BEDRIFTSYOGA & STRESSMESTRING - RUBEN LUNDSTRÖM Verden Troms og Finnmark 2022 204246 30.8.2022 Avslått 0 Draug Media artister - Høst 2022 + Vår 2023 DRAUG MEDIA AS Populær Nordland 2022 150000 30.8.2022 Bevilget 120000 Haley's Comet - August 2022 Magnus Soltvedt Wiik Tradisjon Vestfold og Telemark 2022 40000 30.8.2022 Bevilget 40000 Bente Illevold - November 2022 Bente Illevold Klassisk/samtid Viken 2022 31410 30.8.2022 Bevilget 20000 Magnus Wiik - Høst 2022 Magnus Soltvedt Wiik Tradisjon Vestfold og Telemark 2022 40000 30.8.2022 Bevilget 40000 Open String Department - høst 2022 Magnus Soltvedt Wiik Jazz/impro Vestfold og Telemark 2022 80000 30.8.2022 Bevilget 80000 Frode Haltli Avant Folk - Høst 2022 - Sommer 2023 SVARTSKOG MUSIC AS Jazz/impro Viken 2022 409822 30.8.2022 Bevilget 310000 Eline Smith med band - Våren 2022 ØSTFOLD MUSIKKRÅD Populær Viken 2022 185000 30.8.2022 Avslått 0 Radiojørn - vår og høst 2022 M.S.M. BAKKEN MUSIKK & KULTUR Populær Oslo 2022 36000 30.8.2022 Avslått 0 Illevold,Myrbakken,Berntzen - September - Oktober 2022 Bente Illevold Populær Viken 2022 101392 30.8.2022 Avslått 0 Martin Nodeland - Høst 2022 MUSIKER-MARTIN SKJELBRED NODELAND Jazz/impro Oslo 2022 55000 30.8.2022 Bevilget 55000 Voulez Vous - vår 22, høst 22, vår 23 ELKA ANGELOVA SOPPALAND Populær Viken 2022 194580 30.8.2022 Avslått 0 Mandarinsaft - 2022 MANDARINSAFT DA Populær Trøndelag 2022 105000 30.8.2022 Bevilget 105000 Port Almond - Høst 2022 PORT MUSIC Rune Andre R Simonsen Populær Troms og Finnmark 2022 125000 30.8.2022 Avslått 0 Charlotte Dos Santos - Høst 2022 BRILLIANCE AS Jazz/impro Vestland 2022 150000 30.8.2022 Avslått 0 Swing it - juni-sept 2022 PROHIBITION AS Jazz/impro Oslo 2022 200000 30.8.2022 Avslått 0 Vetlesen, Lie Refvik, Opera + Pub - H 22 - V 23 Ingrid Vetlesen Klassisk/samtid Agder 2022 63500 30.8.2022 Avslått 0 Opus Kammerfilharmoni - Høst 2022 OPUS KAMMERFILHARMONI Klassisk/samtid Oslo 2022 400000 30.8.2022 Avslått 0 Lars Klevstrand, Steinar Ofsdal og Edvard Askeland - 21. 11.22-15.12.22 AD LIBITUM AS Populær Oslo 2022 192000 30.8.2022 Avslått 0 Klevstrand, Waagaard, Bråthen og Groven - 12.09.22-12.02.23 AD LIBITUM AS Populær Oslo 2022 134000 30.8.2022 Bevilget 70000 Ash Olsen - 2. juni - 27. august MADE MANAGEMENT AS Populær Vestland 2022 70000 30.8.2022 Avslått 0 Bento Box Trio - Sommer og høst 2022 TUVA HALSE Jazz/impro Trøndelag 2022 100000 30.8.2022 Avslått 0 Duo Cordoba - Høst 2022 - Vår 2023 Trond Folstad Klassisk/samtid Oslo 2022 45000 30.8.2022 Avslått 0 Udi Shlomo - Høst 2022 Ehud Shlomo Jazz/impro Trøndelag 2022 50000 30.8.2022 Avslått 0 Solfager og Ormekongen - ensemble - 2023 MO GAMLE PRESTEGARD Ingrid Grøstad Johnson Tradisjon Vestfold og Telemark 2022 180000 30.8.2022 Avslått 0 Anders Buaas - Høst 2022 ANDERS BUAAS MUSIC Jazz/impro Vestfold og Telemark 2022 60000 30.8.2022 Avslått 0 Velcro Dog - Høst 2022 THE PERFECT HOAX TONY GONZALEZ Populær Trøndelag 2022 100000 30.8.2022 Avslått 0 ARCHER - Vår 2023 TOLLEF ØSTVANG Jazz/impro Innlandet 2022 80000 30.8.2022 Avslått 0 Mads Erik Odde og strykekvartett - Vår 2023 MADS ERIK ODDE Tradisjon Innlandet 2022 60000 30.8.2022 Bevilget 60000 Synne Sanden - Juni 2022 - Juni 2023 SYNNE SANDEN RECORDS & STUFF Populær Oslo 2022 500000 30.8.2022 Bevilget 150000 Tore T. Sandbakken Trio - 9-12 februar 2023 TORE SANDBAKKEN Jazz/impro Trøndelag 2022 50000 30.8.2022 Avslått 0 Tore T. Sandbakken Trio - 9-12 februar 2023 TORE SANDBAKKEN Jazz/impro Trøndelag 2023 0 30.8.2022 Bevilget 40000 Jovan Pavlovic trio feat Ahmad Al Khatib-turné - 01.10-04.10.2022 Jovan Pavlovic Verden Trøndelag 2022 43000 30.8.2022 Bevilget 43000 Hedda Mae - Høst 2022 BRILLIANCE AS Populær Vestland 2022 130000 30.8.2022 Avslått 0 Daniel Granum - Høst 2022 Daniel Syversen Granum Populær Viken 2022 10000 30.8.2022 Avslått 0 Sturle Dagsland - Sommer og Høst, 2022 STURLE DAGSLAND Populær Rogaland 2022 60000 30.8.2022 Bevilget 60000 England Brooks Orchestra - The Greatest Gift Live. - Desember 2022 ROGER JOHANSEN OFF BEATS Jazz/impro Nordland 2022 40000 30.8.2022 Avslått 0 Elvebyen messingkvartett - Høst 2022 og Vår 2023 ELVEBYEN MESSINGKVARTETT DA Klassisk/samtid Viken 2022 239997 30.8.2022 Avslått 0 Emilie Lidsheim - Vår 2023 EMILIE HELDAL LIDSHEIM Populær Oslo 2022 25000 30.8.2022 Avslått 0 Bjørn Charles Dreyer Ensemble - 2022 - 2023 BJØRN CHARLES DREYER Klassisk/samtid Agder 2022 300000 30.8.2022 Bevilget 150000 Bizarrekult - høst 2022 VOLCHENKOV MUSIKK Populær Oslo 2022 20000 30.8.2022 Avslått 0 Knut Buen og Håvard Svendsrud - 2. halvår 2022 AKSENT HÅVARD SVENDSRUD Tradisjon Oslo 2022 55000 30.8.2022 Bevilget 40000 Pitches in Regalia  David Alberman - 15.08.2022 til 09.09.2022 Sven Lyder Kahrs Klassisk/samtid Innlandet 2022 34500 30.8.2022 Avslått 0 døssi - sommer, høst, vinter 2022 DØSSI INGRID DØSSLAND Populær Vestland 2022 180000 30.8.2022 Bevilget 120000 Hungry Ghosts - Høst 2022 CHRISTIAN MEAAS SVENDSEN Jazz/impro Vestland 2022 30000 30.8.2022 Bevilget 30000 Hansen, Halvorsen - Vår 2023 BOYES MUSIKKOMPANI Klassisk/samtid Oslo 2022 40000 30.8.2022 Avslått 0 Hansen, Halvorsen - Vår 2023 BOYES MUSIKKOMPANI Klassisk/samtid Oslo 2023 0 30.8.2022 Bevilget 40000 Det nye Bristolorkesteret - Sommer 2023 JOHN ANDREW WILHITE MUSIC Klassisk/samtid Oslo 2022 260000 30.8.2022 Avslått 0 Det nye Bristolorkesteret - Sommer 2023 JOHN ANDREW WILHITE MUSIC Klassisk/samtid Oslo 2023 0 30.8.2022 Bevilget 200000 AD UNDAS - Juli 2022 MARGRETE WILHELMSEN Populær Agder 2022 60000 30.8.2022 Avslått 0 Susanne Lundeng Trio - Våren 2023 STRØK AS Tradisjon Trøndelag 2022 100000 30.8.2022 Avslått 0 Susanne Lundeng Trio - Våren 2023 STRØK AS Tradisjon Trøndelag 2023 0 30.8.2022 Bevilget 100000 Simon Moholt og Pilgrim og Everbloom Valley - Vår 2022 CULT KAOS AS Populær Oslo 2022 41000 30.8.2022 Avslått 0 Low-Fly Quintet - September 2022- Mai 2023 CAMILLA TØMTA Jazz/impro Innlandet 2022 134700 30.8.2022 Avslått 0 Bjørk Eide, Mirsaeed Hosseinypanah Farasoo - Høst 2022  Mirsaeed Hosseinypanah Soumeehsaraei Klassisk/samtid Oslo 2022 87000 30.8.2022 Bevilget 87000 Fredrik Seines - Høst 2022 + vår 2023 GITARIST FREDRIK SEINES Klassisk/samtid Troms og Finnmark 2022 120000 30.8.2022 Bevilget 100000 tenThing Brassensemble - 18.07.2022-01.07.2022 TENTHING BRASSENSEMBLE DA Klassisk/samtid Viken 2022 200000 30.8.2022 Avslått 0 Okkenhaug duo - 2023 KARIN OKKENHAUG SEIM Populær Viken 2022 150000 30.8.2022 Avslått 0 Trio Arcorno: Finseth,Tomescu-Rohde, Chapman - 1.10 2022-30.11 2022 Marianne Hofland Finseth Klassisk/samtid Viken 2022 60000 30.8.2022 Avslått 0 Katarina Barruk - Sommer - høst, 2022 ARNLJOT NORDVIK Populær Oslo 2022 138200 30.8.2022 Bevilget 138000 Eduardo Andersen - turne 2022-2023 - Okt 2022 - Sept 2023 HOCKYROCKY AS Tradisjon Vestland 2022 295550 30.8.2022 Avslått 0 Britt-synnøve Johansen - Høst 2022 BRITT SYNNØVE JOHANSEN Populær Rogaland 2022 80000 30.8.2022 Bevilget 80000 Camilla Susann Haug - Høst 2022 Camilla Susann Haug Verden Agder 2022 66624 30.8.2022 Avslått 0 Aadal - Høst 2022 Michael Aadal Jazz/impro Agder 2022 171008 30.8.2022 Bevilget 50000 Unni Løvlid og Marianne Baudouin Lie - høst 2022 MARIANNE BAUDOUIN LIE Klassisk/samtid Trøndelag 2022 80000 30.8.2022 Bevilget 80000 Bård Berg - Høsten 2022 ALL THINGS LIVE NORWAY AS Jazz/impro Oslo 2022 122100 30.8.2022 Bevilget 70000 Duo Lieto - Rebekka Eikefet, Aldo Hodja - 01.09.2022 - 01.06.2023 REBEKKA EIKEFET Klassisk/samtid Rogaland 2022 84846 30.8.2022 Avslått 0 Marthe Valle med band - Okt-2022 - sept 2023 HOCKYROCKY AS Populær Vestland 2022 200000 30.8.2022 Bevilget 120000 Beauty in Darkness - Vår 2023 Stian Omenås Jazz/impro Viken 2022 40000 30.8.2022 Avslått 0 Jorun Marie Kvernberg og Gabriel Fliflet - Vår 2023 JORUN MARIE RYPDAL KVERNBERG Tradisjon Møre og Romsdal 2022 55000 30.8.2022 Bevilget 40000 Wow Sailor - 2022 høst - 2023 høst KIM U. REENSKAUG Populær Viken 2022 280000 30.8.2022 Avslått 0 Javid Afsari-Rad - 2022 Javid Afsari-Rad Verden Oslo 2022 200000 30.8.2022 Bevilget 200000 Torhild Ostad og Silje Hegg - Vår 2023 SØRNORSK FOLKEMUSIKKSENTER Tradisjon Vestfold og Telemark 2022 53680 30.8.2022 Avslått 0 Torhild Ostad og Silje Hegg - Vår 2023 SØRNORSK FOLKEMUSIKKSENTER Tradisjon Vestfold og Telemark 2023 0 30.8.2022 Bevilget 40000 Forskjønnelsen - Høst 2022 og Vinter 2023 JONAS FLEMSÆTER HAMRE Jazz/impro Vestland 2022 50000 30.8.2022 Bevilget 50000 Skogmo-Haanshus - Jan-mai 2023 Jørgen Skogmo Tradisjon Trøndelag 2022 40000 30.8.2022 Avslått 0 Skogmo-Haanshus - Jan-mai 2023 Jørgen Skogmo Tradisjon Trøndelag 2023 0 30.8.2022 Bevilget 40000 Ensemble SINK - Høst 2022 FØYEN DIDRIK Klassisk/samtid Oslo 2022 100000 30.8.2022 Bevilget 80000 Endre Olsen - 01.10.2022-30.09.2023 HOCKYROCKY AS Populær Vestland 2022 416000 30.8.2022 Avslått 0 Fauna Vokalkvintett - Desember 2022 FAUNA VOKALKVINTETT DA Tradisjon Oslo 2022 150000 30.8.2022 Bevilget 120000 Ensemble SINK - Høst 2022 FØYEN DIDRIK Klassisk/samtid Oslo 2022 68000 30.8.2022 Avslått 0 Chaneki Flamenco Ensemble - 02.09.2023 - 01.12.2023 BELLALI NEGUIB AUSTRIA CRUZ Tradisjon Oslo 2022 150000 30.8.2022 Avslått 0 Chaneki Flamenco Ensemble - 02.09.2023 - 01.12.2023 BELLALI NEGUIB AUSTRIA CRUZ Tradisjon Oslo 2023 0 30.8.2022 Bevilget 150000 Håvard Wiik Trio - 13-21 Mars 2023 Håvard Skarpnes Wiik Jazz/impro Møre og Romsdal 2022 203600 30.8.2022 Avslått 0 Håvard Wiik Trio - 13-21 Mars 2023 Håvard Skarpnes Wiik Jazz/impro Møre og Romsdal 2023 0 30.8.2022 Bevilget 100000 Liv Ellen Rønning - Høst 2022 LIV ELLEN RØNNING Jazz/impro Trøndelag 2022 60000 30.8.2022 Avslått 0 Baker Hansen - Høst 2022 TORE FLATJORD Jazz/impro Vestfold og Telemark 2022 80000 30.8.2022 Bevilget 80000 Ville Lähteenmäki Trio - Juni til august 2022 VILLE VALENTIN LÄHTEENMÄKI Jazz/impro Trøndelag 2022 110000 30.8.2022 Avslått 0 Christian IV Consort - 2023 INGRID ØKLAND Klassisk/samtid Oslo 2022 499700 30.8.2022 Avslått 0 Christian IV Consort - 2023 INGRID ØKLAND Klassisk/samtid Oslo 2023 0 30.8.2022 Bevilget 300000 Metteson - Sommer 2022 EDDA MUSIC AS Populær Oslo 2022 70000 30.8.2022 Bevilget 70000 Eirik Breivik Minde; Context Mercy - 01.08.2022-30.07.2023 HOCKYROCKY AS Klassisk/samtid Vestland 2022 465328 30.8.2022 Bevilget 300000 Marit Larsen - Senhøsten 2022 ALL THINGS LIVE NORWAY AS Populær Oslo 2022 110000 30.8.2022 Bevilget 110000 Neseviserne - Høst 2022 NESS MUSIKK PRODUKSJON Tradisjon Vestland 2022 175000 30.8.2022 Avslått 0 Joel and the Neverending Sextet - 2022-2023 Joel Allen Gottfrid Ring Jazz/impro Oslo 2022 200000 30.8.2022 Avslått 0 Kalabalik - høst 2022 - vår 2023 Ole Thomas Gjærum Verden Troms og Finnmark 2022 499730 30.8.2022 Avslått 0 Beachheads - Høst 2022 ALL THINGS LIVE NORWAY AS Populær Oslo 2022 70000 30.8.2022 Bevilget 70000 Jejune - Sommer 2022 ALL THINGS LIVE NORWAY AS Populær Oslo 2022 110900 30.8.2022 Avslått 0 Bokassa - Juni-September 2022 BOKASSA AS Populær Oslo 2022 500000 30.8.2022 Bevilget 250000 KLAUS HOLM og ANDREAS RØYSUM - 24.10-30.10.22 Klaus Ellerhusen Holm Jazz/impro Trøndelag 2022 70000 30.8.2022 Bevilget 70000 Ensemble KammerKlang - 06.02 2023 - 26.11 2023 ENSEMBLE KAMMERKLANG Klassisk/samtid Vestfold og Telemark 2022 375000 30.8.2022 Avslått 0 Ensemble KammerKlang - 06.02 2023 - 26.11 2023 ENSEMBLE KAMMERKLANG Klassisk/samtid Vestfold og Telemark 2023 0 30.8.2022 Bevilget 250000 Gjærum, Moberg, Johansen, Martins, Vokal Nord - Februar 2023 Ole Thomas Gjærum Klassisk/samtid Troms og Finnmark 2022 178210 30.8.2022 Avslått 0 Anita Nordheim Blues n´Groove Company   - Høsten 2022 TORE KVALVIK MUSIKKFORMIDLING Jazz/impro Vestland 2022 151120 30.8.2022 Avslått 0 Ensemble Freithoff - Høsten 2022 og vår 2023 SÆTHER MUSIKK Klassisk/samtid Viken 2022 200000 30.8.2022 Bevilget 200000  Nigar Gahramanova og Mirsaeed Hosseiny Panah - Sommer og Høst i 2022 Nigar Gahramanova Tradisjon Vestfold og Telemark 2022 165920 30.8.2022 Avslått 0 Erika Nomena - 01.06.22 - 13.08.22 Erika Nomeny Andrianaivoravelona Populær Vestland 2022 25000 30.8.2022 Avslått 0 LightsOut - Høst 2022 og vår 2023 BOYES MUSIKKOMPANI Klassisk/samtid Oslo 2022 75000 30.8.2022 Bevilget 75000 Michaela Antalova og Adrian Myhr - Sommer og høst 2022 ANTALOVA MUSIC Jazz/impro Oslo 2022 40000 30.8.2022 Bevilget 40000 Lasse Johansens Orkester - Høst 2022 SEPTEMBERBARN Johan Lars Petter Johansen Tradisjon Innlandet 2022 500000 30.8.2022 Avslått 0 MÆD - Høst 2022 Christoffer Urdal Pedersen Populær Viken 2022 115000 30.8.2022 Avslått 0 Hva er det som spiser meg om natten - Høst 22 ERLING RIIBE RAMSKJELL Populær Nordland 2022 85000 30.8.2022 Avslått 0 Bishop-Breistein (tidligere Tortusa - Breistein) - Høst 2023 Inge Weatherhead Breistein Jazz/impro Vestland 2022 140000 30.8.2022 Avslått 0 Thea Paulsrud - Sommer høst 2022 THEA SØRLI PAULSRUD Jazz/impro Oslo 2022 80000 30.8.2022 Avslått 0 PERCelleh Slagverksduo - 12.10 - 16.10.22 Bjørn-Christian Svarstad Klassisk/samtid Oslo 2022 50000 30.8.2022 Avslått 0 Sei Selina - Sommer og høst 2022 ALL THINGS LIVE NORWAY AS Populær Oslo 2022 300000 30.8.2022 Avslått 0 Cort Piil - Høst 2022 THOMAS AURLUND LOSSIUS Jazz/impro Vestland 2022 40000 30.8.2022 Bevilget 40000 Goose Green søker midler til turne  - Høsten 2022 og våren 2023 BJØRN MARIUS HEGGE Jazz/impro Trøndelag 2022 120000 30.8.2022 Avslått 0 Ensemble Wirakocha - Høsten 2022 - Våren 2023 ENSEMBLE WIRAKOCHA Klassisk/samtid Oslo 2022 150000 30.8.2022 Avslått 0 Andreas Røysum Ensemble - 2023 AHR ANDREAS HOEM RØYSUM Jazz/impro Viken 2022 350000 30.8.2022 Avslått 0 Andreas Røysum Ensemble - 2023 AHR ANDREAS HOEM RØYSUM Jazz/impro Viken 2023 0 30.8.2022 Bevilget 250000 Multiverse, Grønseth, Powell, Berg, Ellingsen, Sch - 1.1.-31.12.2023 Anders Lønne Grønseth Jazz/impro Viken 2022 275000 30.8.2022 Avslått 0 Amalie Dahl's Dafnie - Juni-september 2022 AMALIE DAHL Jazz/impro Trøndelag 2022 85000 30.8.2022 Avslått 0 Kim Myhr - Sympathetic Magic - Desember 2022-August 2023 Kim Fiskum Myhr Jazz/impro Oslo 2022 470000 30.8.2022 Bevilget 300000 Rasmus og Verdens Beste Band - Høsten 2022 RAA PRODUKSJONER AS Populær Trøndelag 2022 70000 30.8.2022 Avslått 0 Starlight Big Band - september22-september23 STARLIGHT BIG BAND Jazz/impro Trøndelag 2022 300000 30.8.2022 Avslått 0 Skeive Stemmer med ensamble - 2022-2023 ENERGY FLOW RELEASE SHEREEN MARTA KHACHIK Klassisk/samtid Trøndelag 2022 300000 30.8.2022 Avslått 0 Det Nye Norske Storband - Høsten 2022 DET NYE NORSKE STORBAND Jazz/impro Oslo 2022 200000 30.8.2022 Avslått 0 Østerlide - Våre og sommer 2023 ANDREAS HADDELAND Tradisjon Viken 2022 200000 30.8.2022 Avslått 0 Østerlide - Våre og sommer 2023 ANDREAS HADDELAND Tradisjon Viken 2023 0 30.8.2022 Bevilget 200000 Dario Fariello - Vår 2022 DARIO FARIELLO Jazz/impro Oslo 2022 9000 30.8.2022 Bevilget 9000 Line Dybedal - Haust 2022 Line Dybedal Vederhus Populær Vestland 2022 50000 30.8.2022 Bevilget 50000 Ann-Helen Schjølberg, Disco Loveless (band) - 2022 ANN-HELEN SCHJØLBERG Jazz/impro Oslo 2022 50000 30.8.2022 Avslått 0 Miman - 2023 HANS P. KJORSTAD Jazz/impro Innlandet 2022 170000 30.8.2022 Avslått 0 Miman - 2023 HANS P. KJORSTAD Jazz/impro Innlandet 2023 0 30.8.2022 Bevilget 170000 Kristine Kilvik med band - 19.08.22-15.04.23 KRISTINE KILVIK MÆLA Populær Vestfold og Telemark 2022 91975 30.8.2022 Avslått 0 Cosmic Swing Orchestra - 5. august-15. oktober COSMIC SWING ORCHESTRA Jazz/impro Vestland 2022 200000 30.8.2022 Avslått 0 The Celtic Nords - Vår 2023 SIV ODA HAGERUPSEN Tradisjon Vestfold og Telemark 2022 278270 30.8.2022 Avslått 0 Áigi - Viktor Bomstad, Elina Waage Mikalsen - 31.10 - 21.11 2022 MUSIKER VIKTOR BOMSTAD Tradisjon Troms og Finnmark 2022 60000 30.8.2022 Bevilget 60000 Mjøsfolk  - Desember 2022 Solbjørg Tveiten Tradisjon Innlandet 2022 140000 30.8.2022 Bevilget 100000 Svein Olav Herstad trio - Mars 2023 HÅKON MJÅSET JOHANSEN Jazz/impro Trøndelag 2022 98600 30.8.2022 Avslått 0 Svein Olav Herstad trio - Mars 2023 HÅKON MJÅSET JOHANSEN Jazz/impro Trøndelag 2023 0 30.8.2022 Bevilget 70000 Konserter med Mats Eilertsen Trio høsten 2022 - Oktober-November 2022 Mats Eilertsen Jazz/impro Viken 2022 116000 30.8.2022 Bevilget 100000 Early Voices - Høst 2022 EARLY VOICES Vokal Innlandet 2022 72600 30.8.2022 Bevilget 72000 Jazzoktetten "Standards" - 1.okt. 2022-31.des. 2022 HEMNESJAZZ Jazz/impro Nordland 2022 170000 30.8.2022 Avslått 0 Sigurd Hole - høst 2022 - høst 2023 SIGURD HOLE Jazz/impro Innlandet 2022 285000 30.8.2022 Avslått 0 Sigurd Hole - høst 2022 - høst 2023 SIGURD HOLE Jazz/impro Innlandet 2023 0 30.8.2022 Bevilget 225000 Fieh - Juni 2022 - Mars 2023 JANSEN PLATEPRODUKSJON AS Populær Oslo 2022 450000 30.8.2022 Bevilget 250000 Norwegian Cornett and Sackbuts - Høst 2022 - vår 2023 NORWEGIAN CORNETT & SACKBUTS ANS Klassisk/samtid Oslo 2022 150000 30.8.2022 Bevilget 100000 Country Queen Folkband  - 2022 Jenny Augusta Enge Populær Oslo 2022 244625 30.8.2022 Avslått 0 Elin Furubotn - nov 2022-april 2023 Elin Furubotn Tradisjon Oslo 2022 90000 30.8.2022 Avslått 0 GANGAR - 2023 GANGARSTUBBGUTTA DA Tradisjon Viken 2022 150000 30.8.2022 Avslått 0 Asle Beck - Høst 2022 GENERATION EVENT OG MANAGEMENT AS Populær Viken 2022 150000 30.8.2022 Avslått 0 Thorleif Bratval - Høsten 2022 STAGEWAY TALENT AS Populær Vestland 2022 94550 30.8.2022 Avslått 0 HVCKER - 2022-2023 Joel Allen Gottfrid Ring Jazz/impro Oslo 2022 120000 30.8.2022 Bevilget 120000 Bjørn Sigurd Glorvigen - Januar 2023 GLORVIGEN MUSIKK Bjørn S Glorvigen Tradisjon Oslo 2022 63000 30.8.2022 Avslått 0 Bjørn Sigurd Glorvigen - Januar 2023 GLORVIGEN MUSIKK Bjørn S Glorvigen Tradisjon Oslo 2023 0 30.8.2022 Bevilget 63000 Féleth - Juni 2022 - Desember 2022 HEDLINE DA Populær Troms og Finnmark 2022 180000 30.8.2022 Bevilget 80000 Ersland Økland Duo - Høst 2022 HÅVARD ERSLAND Jazz/impro Rogaland 2022 75000 30.8.2022 Bevilget 75000 Trøen Arnesen kvartett, New paintings of jazz - 2023 Elisabeth Lid Trøen Jazz/impro Vestland 2022 90000 30.8.2022 Avslått 0 Trøen Arnesen kvartett, New paintings of jazz - 2023 Elisabeth Lid Trøen Jazz/impro Vestland 2023 0 30.8.2022 Bevilget 90000 Ole Kirkeng - Juli - September 2022 OLE KIRKENG MUSIC Populær Oslo 2022 25000 30.8.2022 Bevilget 25000 Agabas - Sommer høst 2022 AGABAS DA Populær Trøndelag 2022 150000 30.8.2022 Avslått 0 Cecilie Grundt - Høst 2022 - Vår 2023 Cecilie Grundt Jazz/impro Oslo 2022 120000 30.8.2022 Bevilget 120000 Casilian Turne 2022 og 2023 - 01.10.2022 til 30.09.2023 HOCKYROCKY AS Populær Vestland 2022 411885 30.8.2022 Avslått 0 Mona Krogstad Sekstett - Desember 2022 Mona Thu Ho Krogstad Tradisjon Trøndelag 2022 100000 30.8.2022 Avslått 0 Pandemic Solution - høst 2022- vår 2023 NORVALD DAHL Jazz/impro Møre og Romsdal 2022 80000 30.8.2022 Avslått 0 Anne Lande og Per Husby - fra høst 2022 - 2023 Anne Kristine Lande Jazz/impro Viken 2022 70000 30.8.2022 Avslått 0 Benedicte Maurseth, solo og ensembler - Sept. 22- Sept. 2023 BENEDICTE MAURSETH Tradisjon Vestland 2022 330000 30.8.2022 Bevilget 280000 Daniel Amaro - Høst 2022 Erik Håkon Halvorsen Verden Vestland 2022 65000 30.8.2022 Avslått 0 Symachine - Høst Vinter 2022-2023 BJØRN ANDRÉ SYVERINSEN Jazz/impro Innlandet 2022 90000 30.8.2022 Avslått 0 Mingus 100 - Høst 2022 MUSIKER ANNA UELAND Jazz/impro Innlandet 2022 120000 30.8.2022 Avslått 0 The Switch - Høst 2022 POPPERUUU MUSIKK AS Populær Oslo 2022 50511 30.8.2022 Avslått 0 Lasse Passage - Høst 2022 + Vår 2023 THE CORPORATE PASSAGE Lasse Passage Nøsted Populær Vestfold og Telemark 2022 56000 30.8.2022 Bevilget 56000 Små Grå - Høst 22, vår og sommer 23 Benedikte Shetelig Kruse Jazz/impro Viken 2022 226661 30.8.2022 Bevilget 200000 Perma-trio - oktober-novmber 2022 Sara Elisabeth Holmertz Klassisk/samtid Oslo 2022 112000 30.8.2022 Avslått 0 "Til himmels i nord", folkemusikkensemble - nov. 2022 - april 2023 Sigrid Randers-Pehrson Tradisjon Nordland 2022 488910 30.8.2022 Avslått 0 Ensemble Eon - Vinter 2022 og 2023 ENSEMBLE EON Klassisk/samtid Vestland 2022 120000 30.8.2022 Bevilget 120000 Sara Fjeldvær - Sommer og høst 2022 SARA FJELDVÆR BEDRIFT Populær Trøndelag 2022 60000 30.8.2022 Bevilget 60000 Musikkgalleriet - Marilyn Almeida og Siril Valberg - 08.06.22-01.12.22. MARILYN ALMEIDA Klassisk/samtid Viken 2022 28710 30.8.2022 Avslått 0 Tore Johansen - Vår-sommer 2023 INNER EAR AS Jazz/impro Oslo 2022 100000 30.8.2022 Avslått 0 Tore Johansen - Vår-sommer 2023 INNER EAR AS Jazz/impro Oslo 2023 0 30.8.2022 Bevilget 100000 Andreas Haddeland Trio - Vår 2023 ANDREAS HADDELAND Jazz/impro Viken 2022 120000 30.8.2022 Avslått 0 Unganisha - Sommer og høst 2022 BERNT ISAK T. FILM WÆRSTAD Populær Oslo 2022 121135 30.8.2022 Bevilget 60000 KIS TUTTI - 2. - 9. januar 2023 KLASSISK I SENTRUM AS Klassisk/samtid Agder 2022 330000 30.8.2022 Avslått 0 Vokalensemblet Tabula Rasa - Vår 2023 VOKALENSEMBLET TABULA RASA Vokal Vestland 2022 200000 30.8.2022 Avslått 0 Vokalensemblet Tabula Rasa - Vår 2023 VOKALENSEMBLET TABULA RASA Vokal Vestland 2023 0 30.8.2022 Bevilget 170000 brenn. - Q2-Q4 2022 NORDIC LIVE AS Populær Oslo 2022 300000 30.8.2022 Bevilget 200000 Duo Vardøg - Høst 2022 Inger Øvrebø Uberg Klassisk/samtid Oslo 2022 50000 30.8.2022 Avslått 0 Castor Fiber - Høst 2022 Vår 2023 JAN TARIQ RAHMAN Tradisjon Viken 2022 255122 30.8.2022 Avslått 0 Signe Førre Kvartett - 2023 SIGNE FØRRE MUSIC Tradisjon Vestland 2022 80000 30.8.2022 Avslått 0 Signe Førre Kvartett - 2023 SIGNE FØRRE MUSIC Tradisjon Vestland 2023 0 30.8.2022 Bevilget 80000 If I Were Bowed Twin - Oslo Strykekvartett - 22.03.2023-25.03.2023 MARTIN HIRSTI-KVAM Klassisk/samtid Oslo 2022 40000 30.8.2022 Avslått 0 Dim Gray - Høst 2022 GRIM DAY RECORDS DA Populær Oslo 2022 100000 30.8.2022 Avslått 0 Slaveprinsen, en julemusikalkonsert  - 2022 SAGA MEDIA HØIVIK Populær Trøndelag 2022 87750 30.8.2022 Avslått 0 Ketil Gutvik - 26. juli til 6. september KETIL GUTVIK Jazz/impro Oslo 2022 50000 30.8.2022 Bevilget 50000 July August  - Høst 2022 Jenny Augusta Enge Populær Oslo 2022 317250 30.8.2022 Avslått 0 Signe Førre Trio - Høst 2022 SIGNE FØRRE MUSIC Jazz/impro Vestland 2022 30000 30.8.2022 Avslått 0 I SEE RIVERS - Sommer - Sensommer 2022 I SEE RIVERS SA Populær Vestland 2022 195000 30.8.2022 Avslått 0 Steinar Raknes - stillhouse - vår 2023 RECKLESS AS Populær Oslo 2022 150000 30.8.2022 Avslått 0 Steinar Raknes - stillhouse - vår 2023 RECKLESS AS Populær Oslo 2023 0 30.8.2022 Bevilget 100000 Marie Sahba - Oktober og november 2022 MARIE DENISE SAHBA Verden Oslo 2022 80000 30.8.2022 Bevilget 60000 Jo Einar Jansen og Hans Hulbækmo - høst 2022 og vår 2023 Jo Einar Tobias Sterten Jansen Tradisjon Troms og Finnmark 2022 88800 30.8.2022 Bevilget 60000 Ary Morais Band - Høst 2022 ARY ILARIANO DUARTE MORAIS Verden Oslo 2022 150000 30.8.2022 Bevilget 130000 Trond Granlund og Terje Norum - Vår 2023 TERJE NORUM Populær Viken 2022 191045 30.8.2022 Avslått 0 Trond Granlund og Terje Norum - Vår 2023 TERJE NORUM Populær Viken 2023 0 30.8.2022 Bevilget 150000 Norvald Dahl - høst 2022, vår 20223 NORVALD DAHL Jazz/impro Møre og Romsdal 2022 70000 30.8.2022 Bevilget 50000 Musikkgalleriet - høst 2022 og januar 2023 Siril Aufles Valberg Klassisk/samtid Viken 2022 40753 30.8.2022 Bevilget 30000 Duo Limo - Sensommer og Høst 2022 Margrete Daae Mæland Klassisk/samtid Oslo 2022 35000 30.8.2022 Avslått 0 Ulver - juli til oktober 2022 KRISTOFFER RYGG Populær Oslo 2022 258136 30.8.2022 Bevilget 150000 The Northern Belle - Høst 2022 POLAR ARTIST AS Populær Trøndelag 2022 400000 30.8.2022 Avslått 0 Nils Økland band og duo, Turne 2022 2023 - 01.10.2022-30.09.2023 KJELL KALLEKLEV MANAGEMENT AS Tradisjon Vestland 2022 435885 30.8.2022 Bevilget 250000 Territories - tverrkunstnerisk prosjekt  - 2022-23 NY MUSIKKS KOMPONISTGRUPPE Klassisk/samtid Oslo 2022 70000 30.8.2022 Avslått 0 Paal Nilssen-Love Circus - 26-30.10 2022 PAAL NILSSEN-LOVE Jazz/impro Viken 2022 60000 30.8.2022 Bevilget 60000 TØFL - Høsten 2022 STAGEWAY TALENT AS Populær Vestland 2022 244800 30.8.2022 Avslått 0 Orkester 20:20 - 2023 CHRIS JOHNSON Jazz/impro Vestfold og Telemark 2022 150000 30.8.2022 Avslått 0 Operahistorien på 60 minutter - 20.10.22-20.10-23 Dagfinn Andersen Klassisk/samtid Oslo 2022 148050 30.8.2022 Bevilget 120000 Truet ART - 2022 NJÅL ØLNES Jazz/impro Viken 2022 90000 30.8.2022 Avslått 0 KIS Duo - 11. - 21. november 2022 KLASSISK I SENTRUM AS Klassisk/samtid Agder 2022 103100 30.8.2022 Avslått 0 Gisle Børge Styve Trio, forestilling og turnè - Høst 2022 og vår 2023 929 PRODUKSJON AS Populær Oslo 2022 500000 30.8.2022 Avslått 0 Hanne Tveter konserter i Spania og Norge  - Nov 2022 - Juni 2023 MUSIKKMAKERIET Hanne Tveter Verden Oslo 2022 80000 30.8.2022 Avslått 0 Dynamilla - Sen sommer 2022 Kimya Ness Populær Oslo 2022 35000 30.8.2022 Avslått 0 Ane.Fin, Ane Finstad - 2023 ANE.FIN AS Populær Oslo 2022 472387 30.8.2022 Avslått 0