Hopp til innhold
Vedtaksliste

Tverrfaglige tiltak

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 2. mars 2018

Tilbake til 2018 (Alle)

Om søknadsrunden

I denne runden ble det behandlet 56 søknader, og 19 av disse fikk støtte. Under ordningen kan det søkes støtte i fire kategorier. Det ble søkt støtte til 27 flerkunstneriske og/eller tverrfaglige festivaler/arrangementer, og til 16 ulike tverrfaglige prosjekter. Det ble gitt støtte til ni festivaler/arrangementer, en konferanse og seks tverrfaglige prosjekter.

Festivalene og arrangementene har en rimelig god geografisk spredning, og det er gitt støtte til tiltak i Finnmark, Nordland, Akershus, Hordaland, Telemark, Hedmark og Oslo. Fagutvalget har særlig prioritert arrangører med en regional profil og gjennomtenkte programmeringsgrep.

I prosjektkategorien har utvalget prioritert tverrfaglige samarbeidsprosjekter som tar i bruk kunstnerisk kompetanse i utviklingen av ny kunnskap og metodikk. Det er blant annet gitt støtte til et delprosjekt (Beboerne/skulpturer med rom for villbier) innenfor et større forskningsprosjekt, Invisible Infrastructures, som undersøker hvordan skjulte fysiske, økologiske og kulturelle strukturer har innflytelse på urbane rom. De to samiske kulturinstitusjonene Sàmi Dàiddaguovddàs (Samisk senter for samtidskunst) og RidduDuottarMuseat har fått et treårig tilskudd til å utvikle og prøve ut ny kunst- og kulturformidlingsmetodikk for samisk kunst og kulturarv.

I tillegg til dette, var det 13 søknader innenfor kategorien arenautvikling. I denne kategorien kan tverrfaglige/tverrkunstneriske arenaer som har formidling av kunst og kultur til et allment publikum som sitt primære formål søke om tilskudd til faglig, kunstnerisk og organisatorisk utvikling i inntil tre år. Det var kun tre av arenaene som ble prioritert for tilskudd i denne runden – Fossekleiva kultursenter i Svelvik, Khartoum Contemporary Art Center i Oslo og RIMI/IMIR Scenekunst i Stavanger. Sistnevnte har fått tilskudd til videre utvikling av arenaen som tverrkunstnerisk/flerkunstnerisk produksjons- og visningssted.

Det er også mulig å søke om produksjonsstøtte til tverrfaglige publikasjoner, men det var ingen søknader om det i denne runden.

En rekke søknader ble også administrativt avvist fordi det ble søkt til kunstnerisk produksjon, som det ikke gis støtte til under denne ordningen. Med produksjon menes utvikling og skaping av kunstverk, sceniske forestillinger o.l., og begrensningen gjelder også for tverrkunstneriske produksjoner. Søknader om tilskudd til kunstnerisk produksjon kan rettes mot de øvrige produksjonsstøtteordningene i Norsk kulturfond.

Barn og unge

13 søknader gjaldt tiltak som særlig er rettet mot barn og ungdom (enten som publikum, som deltakere/utøvere under profesjonell kunstfaglig ledelse, eller som målgruppe for kunnskapsutvikling). Av disse fikk seks tilskudd, bl.a. arenautviklingstilskudd til Fossekleiva kultursenter, den flerkunstneriske festivalen Stoppested Verden på Hamar og prosjektet En smak av kunsten på Lokstallen i Stjørdal.

Tall fra runden

  • Antall søknader: 56
  • Søknadssum: kr 15 577 775
  • Antall tildelinger: 19
  • Tildelingssum: kr 4 0907 000

Søknadene som kommer inn til ordningen Tverrfaglige tiltak blir behandlet i faglig utvalg for rom for kunst og tverrfaglige tiltak.

Kulturrådet kan dessverre ikke gi tilskudd til alle prosjekter som er på et nivå som kunne kvalifisere til støtte. Et avslag er derfor ikke det samme som en underkjenning av prosjektets kvalitet eller faglige innhold.

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.3.2018 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 22. - 23.5.2018

  • Vedtak i rådsmøte: 18. - 19.6.2018

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
KULTURVERKSTED AKANTUS prosjektet «Moderne opplevelser av kunst» - 2018 Buskerud 2018 169500 23.5.2018 Avslått 0 SENJA SAMEFORENING Samisk kultur,historie,matog musikk - 2018 Troms 2018 190000 23.5.2018 Avslått 0 EIDSVERKET AS Kunst og kulturdager 2018 - 2018 Akershus 2018 100000 23.5.2018 Avslått 0 KUNSTBYGDA BALESTRAND AS Balestrand 1819-1918-2018 - 2018 Sogn og Fjordane 2018 50000 23.5.2018 Avslått 0 SUNDE KYST- OG LITTERATURSENTER Sunde kyst og litteratursenter - 2018-2020 Hordaland 2021 500000 23.5.2018 Avslått 0 KUNSTGARASJEN Kunsten som en premissleverandør i reguleringsplaner - 2018 Hordaland 2018 200000 23.5.2018 Avslått 0 Christina Skreiberg Frilanslivet - 2018 Oslo 2018 250000 23.5.2018 Avslått 0 INTERNATIONAL CREATIVITY WORKSHOP AS POLSKE FILMDAGER i FREDRIKSTAD og OSLO 2018 - 2018 Østfold 2018 100000 23.5.2018 Avslått 0 Eva Dobos Møte mellom kulturer - Ungarsk i Undredal - 2018 Oslo 2018 75000 23.5.2018 Avslått 0 SVEIN EGGAN Røros 1718 - 2018 Sør-Trøndelag 2018 100000 23.5.2018 Avslått 0 ÅS KOMMUNE Barnas verdensdager Ås - 2018 Akershus 2018 80000 23.5.2018 Avslått 0 KAREN HØYBAKK MIKALSEN SVERMEN - arbeidstittel - 2019 Oslo 2019 570000 23.5.2018 Avslått 0 HØGSKULEN I VOLDA Småkunstfestival 2018 - 2018 Møre og Romsdal 2018 466000 23.5.2018 Avslått 0 NINA ESPESETH GRØNBREKK Levende rom - 2018 Oppland 2018 40000 23.5.2018 Avslått 0 VINJE KOMMUNE KULTUR A.O. Vinje-jubileet 2018 - 2018 Telemark 2018 350000 23.5.2018 Avslått 0 BOA BILLEDKUNSTNERNE I OSLO OG AKERSHUS Sted søker kunst - 2018 Oslo 2018 270000 23.5.2018 Avslått 0 ELLEN CECILIE TRIUMF Natur og kultur i Sápmi - 2018-2019 Finnmark 2018 300000 23.5.2018 Avslått 0 Karl Heinz Patrik Entian Borgen Museum KARL HEINZ PATRIK ENTIAN - 2018 Buskerud 2018 40000 23.5.2018 Avslått 0 TROMSØ UNDERGRUNN Cat Collective Tromsø - 2018 Troms 2018 150000 23.5.2018 Avslått 0 VANDALER FORENING Winter Solstice 2018 - 2018 Oslo 2018 220000 19.6.2018 Avslått 0 Inger-Anne Nyaas SPOR - 2018-2019 Nordland 2018 80000 23.5.2018 Avslått 0 STUDIO BLIKKET DA Studio Blikket - 2018-2020 Nord-Trøndelag 2018 500000 23.5.2018 Avslått 0 BERGEN CONTEMPORARY ART PROJECT AS Bergen Kjøtt - 2018 Hordaland 2018 800000 23.5.2018 Avslått 0 THE ARTXCHANGE Shanti Brahmachari TekstLab - arena for nye stemmer, historier og uttrykk - 2018( tilleggssøknad) Oslo 2018 482000 23.5.2018 Avslått 0 Gisle Martens Meyer Atrophy In The Key Of Dreaming Books - biblioteksturne - 2018 Hordaland 2018 40000 23.5.2018 Avslått 0 MOLDE BARNEFESTIVAL AS Fjellpiratene - 2018 Oslo 2018 200000 23.5.2018 Avslått 0 KRITIKK AV KUNST FOR BARN OG UNGE Seminar Periskop 5 år: Digitalisering, kunst, barn og unge - 2018 Oslo 2018 100000 23.5.2018 Avslått 0 ERFJORDGT.8 AS Organisk Prosessmetode (OPM) - 2018 Rogaland 2018 90000 23.5.2018 Avslått 0 SOLA KOMMUNE TJENESTEOMRÅDE LEVEKÅR Krafttak Sola -Glede, mestring og fellesskap med musikk! - 2018 Rogaland 2018 130000 23.5.2018 Avslått 0 KLOKKEKLOVNENE Klokkeklovnene etablering i Stavanger - 2018 Oslo 2018 100000 23.5.2018 Avslått 0 BODY TECHNOLOGY Gull Øzger IsoBar seminar 18 - 2018 Oslo 2018 200000 23.5.2018 Avslått 0 STIFTELSEN KUNSTNERNES HUS Internasjonal samtaleserie på Kunstnernes Hus - 2018-2019 Oslo 2018 160000 23.5.2018 Avslått 0 ANTIPODES CAFÉ Stue - både inne og ute - 2018-19 Oslo 2018 230000 23.5.2018 Avslått 0 Stian Omenås LINGE 2018 - 2018 Østfold 2018 130000 23.5.2018 Avslått 0 LEVANGER KOMMUNE PARK." Film and Study" - 2018-2020 Nord-Trøndelag 2018 800000 23.5.2018 Avslått 0 NOCTUA AS Nansenfestival i Numedal - 2018 Vestfold 2018 100000 23.5.2018 Avslått 0 STIFTELSEN NOBELS FREDSSENTER Ytringskollektivet - 2019 Oslo 2018 500000 23.5.2018 Avslått 0 GAMVIK KUNSTFORENING Kulturdugand Gamvik - 2018 Finnmark 2018 70000 23.5.2018 Bevilget 60000 SIMBA ARTS 5.utgave av BAAF - Afro Arts Festivalen i Bergen - 2018 Hordaland 2018 300000 19.6.2018 Bevilget 200000 STJØRDAL KOMMUNE ETAT KULTUR ADMINISTRASJON En smak av kunsten på Lokstallen - 2018 Nord-Trøndelag 2018 150000 23.5.2018 Bevilget 100000 BOLLYWOOD FEST INDISK DANS- OG FILMFESTIVAL BollywoodFest 2018 dans og film festival. - Bollywood Fest dans, musikk og film festival. Akershus 2018 350000 23.5.2018 Bevilget 150000 LEBESBY KOMMUNE KULTUR Skábma-festival 2018 - 2018 Finnmark 2018 240000 23.5.2018 Bevilget 200000 UNIVERSITETET I AGDER Platform Nord Forbindelser - 2018 Vest-Agder 2017 430000 23.5.2018 Avslått 0 UNIVERSITETET I AGDER Platform Nord Forbindelser - 2018 Vest-Agder 2018 130000 23.5.2018 Bevilget 100000 BERGEN CONTEMPORARY ART PROJECT AS Bergen Kjøtt II - 2018 Hordaland 2018 400000 23.5.2018 Bevilget 300000 Hanna Hagen Bjørgaas Beboerne. Skulpturer med rom for villbier i byen - 2018 - 2019 Oslo 2018 110000 23.5.2018 Bevilget 90000 MÁRKOMEANNU SEARVI Dáidda (Kunst) anno 2118 - 2018 Nordland 2018 150000 23.5.2018 Bevilget 120000 GLØD PRODUKSJONER - KRISTINE NORBERG Kunstaksjon Arendal - Jeg vil bygge meg en by. - 2018 Aust-Agder 2018 290000 23.5.2018 Bevilget 150000 HØSTPUNKT Høstpunkt - 2018 Telemark 2018 120000 23.5.2018 Bevilget 80000 STIFTELSEN SÀMI DÀIDDAGUOVDDÀS Samisk pedagogisk metode før kunst- og kulturformidling - 2018-2020 Finnmark 2018 410000 19.6.2018 Bevilget 125000 STIFTELSEN SÀMI DÀIDDAGUOVDDÀS Samisk pedagogisk metode før kunst- og kulturformidling - 2018-2020 Finnmark 2019 0 19.6.2018 Bevilget 125000 STIFTELSEN SÀMI DÀIDDAGUOVDDÀS Samisk pedagogisk metode før kunst- og kulturformidling - 2018-2020 Finnmark 2020 0 19.6.2018 Bevilget 125000 NORSK PUBLIKUMSUTVIKLING NPU konferansen 2018 - "Publikumsutvikling 2.0" - 2018 Oslo 2018 300000 23.5.2018 Bevilget 150000 STOPPESTED VERDEN Stoppested Verden 10 år (2008-2018) - 2018 Hedmark 2018 850000 19.6.2018 Bevilget 450000 STORHURRAEN Svein Harald Holmen New Chapter fase 3 - 2018-2019 Finnmark 2018 574000 19.6.2018 Bevilget 200000 STORHURRAEN Svein Harald Holmen New Chapter fase 3 - 2018-2019 Finnmark 2019 0 19.6.2018 Bevilget 200000 RIMI...PRODUKSJONS OG VISNINGSPLATTFORM RIMI IMIR SceneKunst ( RISK ) - 2018-2020 Rogaland 2018 600000 19.6.2018 Bevilget 300000 RIMI...PRODUKSJONS OG VISNINGSPLATTFORM RIMI IMIR SceneKunst ( RISK ) - 2018-2020 Rogaland 2019 800000 19.6.2018 Bevilget 300000 TWENTYONE PICTURES ELLEN UGELSTAD Making Sense Together - arrangementsrekke. - 2018 Oslo 2018 132000 23.5.2018 Bevilget 80000 KHARTOUM CONTEMPORARY ART CENTER Khartoum Contemporary Art Center - 2018-2019 Oslo 2018 611275 19.6.2018 Bevilget 150000 KHARTOUM CONTEMPORARY ART CENTER Khartoum Contemporary Art Center - 2018-2019 Oslo 2019 611275 19.6.2018 Bevilget 200000 SVELVIK KOMMUNE Fossekleiva kultursenter - 2018-2020 Vestfold 2018 600300 19.6.2018 Bevilget 183000 SVELVIK KOMMUNE Fossekleiva kultursenter - 2018-2020 Vestfold 2019 758500 19.6.2018 Bevilget 385000 SVELVIK KOMMUNE Fossekleiva kultursenter - 2018-2020 Vestfold 2020 668500 19.6.2018 Bevilget 384000