Hopp til innhold
Vedtaksliste

Tverrfaglige tiltak

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 4. september 2018

Tilbake til 2018 (Alle)

Om søknadsrunden

I denne runden ble det behandlet 30 søknader, og 11 søkere har fått tilskudd.

Under ordningen kan det søkes støtte i fire kategorier. Det ble søkt støtte til 12 festivaler/arrangementer med flerkunstnerisk eller tverrfaglig innhold, og til 15 ulike tverrfaglige prosjekter. Antallet søknader var i denne runden ganske lavt, men viser allikevel en ganske god geografisk fordeling, med representasjon fra de fleste fylker.

Det ble gitt tilskudd til 3 festivaler, 3 arrangementsrekker og en konferanse, og disse vil finne sted i hhv. Oppland, Telemark, Troms, Nordland, Vestfold og Oslo.

I prosjektkategorien har utvalget prioritert tverrfaglige samarbeidsprosjekter hvor kunstnerisk kompetanse tas i bruk i utviklingen av ny kunnskap og metodikk, og det er gitt støtte til 4 prosjekter. Det er bl.a. gitt støtte til et prosjekt hvor profesjonelle kunstnere bidrar i utviklingen av innholdselementer i en interaktiv extended reality-produksjon som vil formidle opplevelsen av å være barn i Norge på 1700-tallet, og til faglig utvikling og utvidelse av en tverrkunstnerisk residensordning på Røst i Nordland.

Det ble også behandlet to søknader i kategorien arenautvikling. Tverrfaglige/tverrkunstneriske arenaer som har formidling av kunst og kultur til et allment publikum som sitt primære formål kan søke om tilskudd til faglig, kunstnerisk og organisatorisk utvikling i inntil tre år. Én arena ble prioritert for tilskudd i denne runden – Madstun i Oppland. Madstun er et produksjons- og idéutviklingssenter etablert på en gård ved Randsfjorden i Oppland, som fungerer som en arena for tverrfaglige og tverrkunstneriske prosjekter, gjerne gjennom residensvirksomhet. Residensoppholdene kombineres med publikumsmøter og annen formidling, i tillegg til at arenaen selv gjennomfører ulike kunstneriske prosjekter og arrangementer.

I tillegg besluttet rådet, i forbindelse med behandlingen av søknader om driftsstøtte, å videreføre arenautviklingstilskuddene til Kulturhuset Østre i Bergen, Tou Scene i Stavanger og TekstLab i Oslo. Disse arenaene har mottatt arenautviklings- og prosjekttilskudd over lengre tid, og rådet betrakter dem som sentrale aktører på sine felt og ønsker å støtte opp under den faglige utviklingen og det publikumsrettede arbeidet også i 2019.

En rekke søknader ble administrativt avvist fordi det ble søkt om tilskudd til kunstnerisk produksjon, som det ikke gis støtte til under denne ordningen. Med produksjon menes utvikling og skaping av kunstverk, sceniske forestillinger o.l., og begrensningen gjelder også for tverrkunstneriske produksjoner. Søknader om tilskudd til kunstnerisk produksjon kan rettes mot de øvrige produksjonsstøtteordningene i Norsk kulturfond.

Barn og unge

3 søknader gjaldt prosjekter for barn og ungdom (enten som publikum, som deltakere/utøvere under profesjonell kunstfaglig ledelse, eller som målgruppe for kunnskapsutvikling). Det ble bevilget midler til et prosjekt, hvor de to samiske kulturinstitusjonene Sàmi Dàiddaguovddàs (Samisk senter for samtidskunst) og RidduDuottarMuseat skal utvikle og prøve ut ny kunst- og kulturformidlingsmetodikk for samisk kunst og kulturarv, bl.a. i samarbeid med Kulturtanken og Den kulturelle skolesekken i Finnmark.

Tall fra runden

Antall søknader: 30

Søknadssum: kr 8 708 000

Antall tildelinger: 11

Tildelingssum: kr 1 943 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 4.9.2018 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 22.11.2018

  • Vedtak i rådsmøte: 12.12.2018

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
BØLER SOKN Kulturnatt Oslo - Bøler kirke - Kulturnatt Oslo - Bøler Kirke Oslo 2019 10000 22.11.2018 Avslått 0 KUNZT SILJE MARIANN ENGJA SIGURDSEN Kunzt formidler visuell kunst til 30.000 i uken. - 2018-2019 Hordaland 2019 515000 22.11.2018 Avslått 0 Ivar Orvedal Herbariumintifada, arbeidstittel, inkluderande tiltak. - 2020 Sogn og Fjordane 2019 140000 22.11.2018 Avslått 0 ATELIER AUSTMARKA Atelier Austmarka - 2019 Hedmark 2019 350000 22.11.2018 Avslått 0 DOVRE KOMMUNE OPPVEKST- OG KULTURKONTOR Lag Lyd i Lesja- Dovre- Sel- Vågå- Lom- Skjåk - 2019 Oppland 2019 150000 22.11.2018 Avslått 0 MÁRKOMEANNU SEARVI Márkomeannu 2019 - 20 årsjubileum - 2019 Nordland 2019 500000 13.12.2018 Avslått 0 TRANSCULTURAL ARTS PRODUCTION (TRAP) 10 undersøkelser av tilhørighet til Oslo øst - 2019 Oslo 2019 200000 22.11.2018 Avslått 0 VID VITENSKAPELIGE HØGSKOLE AS Himmelfolket, misjonshistoriefestival på Norsk Bedehusmuseum - 2018 Oslo 2018 25000 22.11.2018 Avslått 0 STIFTELSEN FALSTADSENTERET "Maktens ansikter" - et formidlingsprosjekt - 2018 - 2019 Trøndelag 2019 300000 22.11.2018 Avslått 0 NORSK-RUSSISK KULTURFORUM Norge-Russland: kontakter og konflikter - 2018 Oslo 2018 12000 22.11.2018 Avslått 0 TRANSCULTURAL ARTS PRODUCTION (TRAP) TrAP Tromsø - 2019 Oslo 2019 400000 22.11.2018 Avslått 0 VILLA LOFOTEN AS Villa Lofoten as - Barn av stjerner Nordland 2019 200000 22.11.2018 Avslått 0 KUNSTSKANSEN GLOMMA - 2018-2019 Akershus 2019 40000 22.11.2018 Avslått 0 HARDING PULS Arnhild Litlere og Solfrid Aksnes m.fl - Harding Puls kunstnarkatalog Hordaland 2018 126000 22.11.2018 Avslått 0 SOMMER I BERLEVÅG Sommer i Berlevåg - 2019 Rogaland 2019 60000 22.11.2018 Avslått 0 NORDNORSK KUNSTNERSENTER Lofoten International Art Festival 2019 - 2019 Nordland 2019 400000 13.12.2018 Avslått 0 GLITCH STUDIOS AS ImmersiveSTAGE pilotprosjekt - 2019 Oslo 2019 450000 22.11.2018 Avslått 0 ALT GÅR BRA Theory and Critique - 2018 Hordaland 2019 90000 22.11.2018 Avslått 0 ALT GÅR BRA Theory and Critique - 2018 Hordaland 2020 90000 22.11.2018 Avslått 0 ALT GÅR BRA Theory and Critique - 2018 Hordaland 2021 90000 22.11.2018 Avslått 0 VITENSENTERET Kunst møter vitenskap møter læring - 2019 Trøndelag 2019 175000 22.11.2018 Avslått 0 MIRA RESSURSSENTER FOR INNVANDRER OG FLYKTNINGKVINNER Den mangfoldige reisen - 2019 Oslo 2019 900000 22.11.2018 Avslått 0 GÖRTZ ØKOLOGI OG KOMMUNIKASJON - URBAN NATURKONTAKT Natur- og kultursti - 2019 Trøndelag 2019 500000 22.11.2018 Avslått 0 TIDVIS AS Kattun – en extended reality opplevelse - 2018 Oslo 2019 300000 13.12.2018 Bevilget 200000 STIFTELSEN TELEMARKSFORSKING Kulturrikets tilstand - 2018 Telemark 2018 50000 22.11.2018 Bevilget 40000 OPPLAND KUNSTSENTER Kunstbokmessen Bastard 2019-21 - 2019-21 Oppland 2019 200000 13.12.2018 Bevilget 100000 ANNA LIAN Anna og Azra bretter opp ermene - 2018-2019 Trøndelag 2018 150000 22.11.2018 Bevilget 150000 MADSTUN AS Madstun - 2019 Oppland 2019 240000 22.11.2018 Bevilget 240000 SPIKERSUPPA LYDGALLERI Spikersuppa Lydgalleri events 18-19 - 2019 Oslo 2018 152000 22.11.2018 Bevilget 100000 LARVIK KULTURHUS BØLGEN KF Xeno - 2018 og 2019 Vestfold 2018 88000 22.11.2018 Bevilget 88000 RØST AIR Røst AiR seileskole, seileresidens. - 2019 Nordland 2019 200000 22.11.2018 Bevilget 200000 HALTI KVENKULTURSENTER IKS Paaskiviikko 2019 - 2019-2021 Troms 2019 300000 22.11.2018 Bevilget 250000 KULTURKRÆSJ TELEMARK Kulturkræsj Telemark - 2018 Telemark 2019 50000 22.11.2018 Bevilget 50000