Hopp til innhold
Vedtaksliste

Tverrfaglige tiltak

Søk støtte

Om søknadsrunden

I denne runden ble 51 søknader behandlet, og av disse er 25 innvilget.

Antall søknader er betraktelig høyere enn forrige runde, og omtrent på høyde med tidligere års første runder. Vanligvis kommer flere søknader inn til årets første runde på tverrfaglige tiltak sammenliknet med årets andre runde, og sett i lys av dette er omfanget stabilt.

26 av søknadene gjelder festivaler og enkeltarrangementer, og i tillegg kom to søknader inn i den nye kategorien arrangørvirksomhet. 16 søknader er i kategorien prosjektstøtte, og sju søknader om arenautviklingsmidler var til behandling. De fleste tildelingene, 16 av 25, går til festivaler og arrangementer. I tillegg er fem søknader om arenautviklingsmidler og fire prosjektsøknader innvilget.

Bredt geografisk nedslagsfelt

Tildelingene spenner over de fleste av landets fylker, og økningen i søknader fra Finnmark peker seg ut som en positiv tendens. Denne runden har det blitt søkt om støtte til hele ni tiltak i Finnmark, og det er flere enn i 2018 til sammen. Seks av de Finnmarksbaserte tiltakene er støttet. De fleste søknadene gjelder like fullt prosjekter i Oslo-området. Det er samtidig verdt å merke at tiltakene i Oslo utgjør en mindre andel av søknadene enn i 2018.

En rekke søknader av høy kvalitet

En økende andel av søknadene på ordningen holder en svært høy kvalitet, med solid kunstnerisk forankring, gode begrunnelser og reflekterte redegjørelser knyttet til kontekst, behov og planer for videre utvikling. Blant disse kan tre prosjekter løftes fram som interessante eksempler fra en runde med stor spennvidde:

  • Falstadsenteret har i sitt utviklings- og formidlingsprosjekt, Maktens ansikter – kunst i kommandantens bolig, invitert sju profesjonelle billedkunstnere og forfattere til å utforske historisk materiale i den tidligere kommandantboligen i Falstad fangeleir i Skogn. Prosjektet bygger på et premiss om at kunsten åpner for alternative perspektiver og tilnærmingsmåter på en måte som historiske kilder ikke gjør i seg selv, og understreker verdien av medvirkning og kunst som minnearbeid og historieformidling. Falstadsenterets viser i dette tiltaket en genuint tverrfaglig tilnærming, og planen for hvordan institusjonen vil koble inn kompetanse fra det frie kunstfeltet er velbegrunnet.
  • Sámi dáiddafestivála er en solid nysatsing blant festivalene. Festivalen gjennomføres for første gang i Alta i november 2019, i anledning 40-årsjubiléet til Samisk kunstnerforbund. Festivalen har en tydelig forankring både i det samiske kunstfeltet regionalt og nasjonalt og i lokalsamfunnet for øvrig, med et program på et kvalitetsmessig høyt nivå.
  • I Ålesund har 21 profesjonelle kunstaktører fra regionen gått sammen om å etablere det kunstnerstyrte prosjektrommet Mottaket. De har mottatt arenautviklingsmidler til et toårig pilotprosjekt for etablering av den nye arenaen, som involverer enkeltkunstnere innen billedkunst, musikk, litteratur og scenekunst, samt institusjoner og festivaler innen scenekunst og visuell kunst. Mottaket peker seg ut med en interessant og velbegrunnet samarbeidsmodell. Hver av de medvirkende aktørene vil disponere lokalene i en periode gjennom året, og vil i sin periode stå fritt til å produsere, programmere eller vise kunst i lokalene, ev. også gjennom samarbeid med gjestekunstnere.

Prioriteringer

Kulturrådet prioriterte særlig prosjekter med en tydelig forankring i det tverrfaglige og det flerkunstneriske feltet. Ordningens formål om å stimulere til nytenkning, innovasjon og utforskning reflekteres i vesentlig grad i tiltakene som er støttet med midler fra ordningen. I tillegg la Kulturrådet vekt på profesjonalitet, begrunnelse, gjennomføringsevne, geografisk fordeling og mangfold.

Barne- og ungdomstiltak med en medvirkende profil

Tolv av tiltakene i søknadsbunken er rettet mot barn og unge. Omfanget er stabilt sammenliknet med tidligere runder. Barne- og ungdomssøknadene har til sammen et søknadsbeløp på kr 2 690 000. Kulturrådet har bevilget tilskudd til seks av disse tiltakene, med et samlet bevilgningsbeløp på kr 1 350 000. Tildelingene omfatter verksteder, arenaer og festivaler for og med barn og unge:

  • I flere av prosjektene inngår og medvirker barn og unge i profesjonelt fasiliterte kunstneriske prosesser, slik som verkstedet Hildr i Ytre Sogn og Inderøysommers sommerskole. I forlengelsen av dette kan også FLUKS’ Platform Nord i Kristiansand nevnes; arenaen er en kombinert festival, møteplass og kompetansehevende arena for unge kunstnere i alderen 18–30 fra nordiske land.
  • Lydhør i Kongsgården er en særlig interessant nysatsing; en arena for forskning, kunstproduksjon og formidling for de aller minste barna i Trondheim. Initiativtaker er teaterkompaniet Teater fot, og blant samarbeidspartnerne er Kunsthall Trondheim, NyMusikk Trondheim og Dronning Mauds Minne Høgskole.
  • En vesentlig andel av barne- og ungdomsprosjektene er flerkunstneriske barnefestivaler, og her ble veletablerte og solide festivaler som Stoppested Verden i Hamar og Barnekunstfestivalen i Arendal prioritert for støtte. I tillegg kan det nevnes at sju av de øvrige festivalene og arrangementene har barn og unge som målgruppe for deler av sine formidlingsprogram.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 51

Søknadsbeløp: kr 17 504 400

Antall tildelinger: 25

Tildelingsbeløp: 6 038 000

Søknader som kommer inn til tverrfaglige tiltak, blir behandlet i faglig utvalg for rom for kunst og tverrfaglige tiltak.

Prosess:

  • Søknadsfrist: 5.3.2019 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 21. - 23.5.2019

  • Vedtak i rådsmøte: 18. - 19.6.2019

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
OSLO KOMMUNE KULTURETATEN Tilbake til naturen. En VR-assistert landtur til Oslo 1780 - 2019 Oslo 2019 220000 19.6.2019 Avslått 0 TRANSCULTURAL ARTS PRODUCTION (TRAP) Her og der - mentorprogram for nyankomne kunstnere - 2019 Oslo 2019 175000 23.5.2019 Avslått 0 Kirsten Tangen På Kanten - Den norske filosofifestivalen i Kragerø - 2019 Telemark 2019 150000 22.5.2019 Avslått 0 VILLA LOFOTEN AS Lofoten AIR 01 - 2019 Nordland 2019 300000 23.5.2019 Avslått 0 Inger Elisabeth Vårli "Musikk er glede - i ord og toner." - 2019 to konserter. Akershus 2019 73000 15.5.2019 Avslått 0 STIFTELSEN CHRISTIANSAND PROTESTFESTIVAL PROTESTFESTIVALEN 2019 - Nordens Verdifestival Vest-Agder 2019 100000 23.5.2019 Avslått 0 GUOVDAGEAINNU MEAHCCEGUOVDDÁS Utstillinger – Natur og kultur i Finnmark - 2019 Finnmark 2019 140000 23.5.2019 Avslått 0 BREKMOE Kunnskapsreisen Häftlinge - tverrfaglige perspektiver - 2019-2020 Troms 2019 225000 23.5.2019 Avslått 0 LOFTFÆSTHIVALEN Loftfæsthivalen V - 2019 Hordaland 2019 3000 23.5.2019 Avslått 0 BERGEN CONTEMPORARY ART PROJECT AS Bergen Kjøtt - Arenautvikling - 2019 - 2020 Hordaland 2019 1000000 23.5.2019 Avslått 0 BERGEN CONTEMPORARY ART PROJECT AS Bergen Kjøtt - Arenautvikling - 2019 - 2020 Hordaland 2020 1000000 23.5.2019 Avslått 0 BERGEN CONTEMPORARY ART PROJECT AS Bergen Kjøtt - Arenautvikling - 2019 - 2020 Hordaland 2021 1000000 23.5.2019 Avslått 0 OSLO LYSFESTIVAL AS Fjord Oslo Lysfestival - 2019 Akershus 2019 400000 19.6.2019 Avslått 0 UNIVERSITETET I AGDER "United" 2019: UK Young Artists og Fluks - 2019 Vest-Agder 2019 75000 23.5.2019 Avslått 0 STIFTINGA HILMAR ALEXANDERSEN Identitetsutviklende kunstprosesser - 2019 Trøndelag 2019 150000 23.5.2019 Avslått 0 STIFTELSEN BERGEN INTERNASJONALE TEATER Prøverommet - 2019, 2020, 2021, 2022 Hordaland 2019 50000 18.6.2019 Avslått 0 KOMAFEST AS Komafest: Exhibition Preproject - 2019 Finnmark 2019 400000 23.6.2019 Avslått 0 TJØME LITTERÆRE FORUM Tverrfaglig festival for barn og unge - 2019 Vestfold 2019 140000 23.5.2019 Avslått 0 VOSS JAZZKLUBB Den intellektuelle countryfestivalen i Bergsdalen - 2019 Hordaland 2019 25000 23.5.2019 Avslått 0 FORENINGEN MIKROLABS Twisted Pixels Game Exhibition Bergen - 2019 Hordaland 2019 80000 23.5.2019 Avslått 0 KUNSTVANDRINGEN PÅ VOSS Kunstvandring og aktiviteter i Indre Hordaland pinsen 2019 - 7-11 juni 2019 Hordaland 2019 110000 23.5.2019 Avslått 0 LOPEZ KUNST & PRODUKSJONER Wired - Et nasjonalt nettverk for det frie feltet - 2019 Finnmark 2019 150000 23.5.2019 Avslått 0 Eva Bakkeslett Microorganic joik - fermenting change - 2019-20 Nordland 2019 72000 23.5.2019 Avslått 0 KULTURBYRÅET MESÈN AS Nyx - et feministisk hus for kunst - 2019 Oslo 2019 350000 23.5.2019 Avslått 0 UNGDOMSLAGET LIV, VONHEIM Lyst heile natta - Senja Barnefestival - 2019 Troms 2019 40000 23.5.2019 Avslått 0 SPIKERSUPPA LYDGALLERI Spikersuppa Lydgalleri events 2020 - 2020 Oslo 2020 150000 23.5.2019 Avslått 0 ANTIPODES CAFÉ æHouse - utvidet prosess - 2019-2020 Oslo 2019 350000 23.5.2019 Avslått 0 KUNSTBANKEN HEDMARK KUNSTSENTER BU Havlyd (arbeidstittel) - 2019-2020 Hedmark 2019 150000 23.5.2019 Avslått 0 NORSK TIDSSKRIFTFORENING Momentum 2019 Nordisk seminar for kulturtidsskrifter - 2019 Oslo 2019 100000 23.5.2019 Avslått 0 IVAR ORVEDAL Hildr, inkluderande verkstad for ungdom og profesjonelle - 2020 Sogn og Fjordane 2019 80000 22.5.2019 Bevilget 80000 KULTURKRÆSJ TELEMARK Kulturkræsj - Grenland International Festival - 2019 Telemark 2019 80000 23.5.2019 Bevilget 50000 INTERNATIONAL CREATIVITY WORKSHOP AS POLSKE FILMDAGER i FREDRIKSTAD og OSLO - 2019 Østfold 2019 100000 23.5.2019 Bevilget 100000 SIMBA ARTS 6.utgave av Afro Arts Festivalen i Bergen - 2019 Hordaland 2019 150000 19.6.2019 Bevilget 150000 GAMVIK KUNSTFORENING Kulturdugnad Gamvik 2019 - 2019 Finnmark 2019 60000 23.5.2019 Bevilget 60000 DANS I TRØNDELAG AS Inderøysommer -Møter på tvers - 2020 Trøndelag 2019 200000 23.5.2019 Bevilget 200000 BOLLYWOOD FEST INDISK DANS- OG FILMFESTIVAL Bollywood Festival - 2019 Akershus 2019 350000 22.5.2019 Bevilget 200000 TEATER FOT Lise Hovik LYDHØR i Kongsgården - 2019-20 Trøndelag 2019 120000 22.5.2019 Bevilget 120000 TEATER FOT Lise Hovik LYDHØR i Kongsgården - 2019-20 Trøndelag 2020 300000 22.5.2019 Bevilget 200000 STIFTELSEN FALSTADSENTERET Maktens ansikter - kunst i kommandantens bolig - 2019 Trøndelag 2019 180000 23.5.2019 Bevilget 180000 SALT DRIFT AS SALT Art Music - 2019 Oslo 2019 500000 23.5.2019 Bevilget 200000 BERGEN CONTEMPORARY ART PROJECT AS Bergen Kjøtt - Arena med flerkunstnerisk profil - 01.07.2019 - 30.06.2020 Hordaland 2019 600000 23.5.2019 Bevilget 300000 STOPPESTED VERDEN Stoppested Verden - 2019 Hedmark 2019 500000 23.5.2019 Bevilget 350000 SAMI DAIDDACEHPIID SEARVI Sámi dáiddafestivála - Samisk kunstfestival - 2019 Finnmark 2019 90000 19.6.2019 Bevilget 90000 SOMMER I BERLEVÅG Sommer i Berlevåg - 2019 Rogaland 2019 60000 19.6.2019 Bevilget 60000 KOMAFEST AS Komafest - 2019 Finnmark 2019 350000 23.5.2019 Bevilget 200000 KOMAFEST AS Komafest - 2019 Finnmark 2020 350000 23.5.2019 Bevilget 200000 UNIVERSITETET I AGDER Platform Nord 2019 - 2019 Vest-Agder 2019 250000 23.5.2019 Bevilget 200000 HØSTPUNKT Høstpunkt - 2019 Telemark 2019 130000 23.5.2019 Bevilget 100000 FINNMARK FYLKESKOMMUNE Kulturforum Finnmark 2019 - 2019 Finnmark 2019 270000 22.5.2019 Bevilget 270000 TRANSCULTURAL ARTS PRODUCTION (TRAP) Contemporary Polish Culture Festival We Do - 2019 Oslo 2019 474400 23.5.2019 Bevilget 178000 NORSKE FESTIVALER SA Faglig utviklingstiltak for festivalarrangører. - 2019, 2020 og 2021 Oppland 2019 50000 23.5.2019 Bevilget 50000 NORSKE FESTIVALER SA Faglig utviklingstiltak for festivalarrangører. - 2019, 2020 og 2021 Oppland 2020 100000 23.5.2019 Bevilget 100000 NORSK PUBLIKUMSUTVIKLING NPU-konferansen 2019 "Vi må snakke om penger" - 2019 Oslo 2019 300000 22.5.2019 Bevilget 150000 GROWLAB OSLO AS Action City - 2019 Oslo 2019 230000 23.5.2019 Bevilget 200000 PIKENE PÅ BROEN AS TERMINAL B. ARENAUTVIKLING 3 ÅRIG PROSJEKT - 2019, 2020, 2021 Finnmark 2019 770000 18.6.2019 Bevilget 400000 PIKENE PÅ BROEN AS TERMINAL B. ARENAUTVIKLING 3 ÅRIG PROSJEKT - 2019, 2020, 2021 Finnmark 2020 750000 18.6.2019 Bevilget 500000 PIKENE PÅ BROEN AS TERMINAL B. ARENAUTVIKLING 3 ÅRIG PROSJEKT - 2019, 2020, 2021 Finnmark 2021 750000 18.6.2019 Bevilget 500000 BLÅSEN KUNSTHAVN AS Barnekunstfestivalen - 2019 Aust-Agder 2019 230000 19.6.2019 Bevilget 200000 AGGREGAT ATELIERFELLESKAP Mottaket - 2019-2021 Møre og Romsdal 2019 200000 23.5.2019 Bevilget 200000 AGGREGAT ATELIERFELLESKAP Mottaket - 2019-2021 Møre og Romsdal 2020 350000 23.5.2019 Bevilget 250000