Hopp til innhold
Vedtaksliste

Uhørt! Ekstraordinær satsing på musikkproduksjon og -formidling til barn og ungdom

Søk støtte

Om søknadsrunden

Norsk kulturråd har tildelt tilskudd til 6 prosjekter i 1. tildelingsrunde. Det ble behandlet 51 søknader med en samlet søknadssum på 14 mill. kroner.

Ordningen er opprettet som en enkeltsatsing med midler fra Kulturrådets barn- og unge-avsetning. Det er lagt opp til to søknadsfrister, juni og september 2020. I første tildelingsrunde er 51 søknader behandlet. Total budsjettramme til fordeling er kr 2 465 000.

Formål: Ordningen skal bidra til at det skapes og formidles et godt og bredt utvalg av musikkproduksjoner for barn og ungdom. Målet er å stimulere kunstnere og produksjonsmiljøer til å henvende seg til et yngre publikum, slik at barn og ungdom får et større og mer variert tilfang av gode musikkproduksjoner.

Ordningen skal gi mulighet for at iverksetting av ambisiøse ideer skal få en helhetlig og god finansiering hvor kostnader til både produksjon og formidling/turné kan omsøkes i én og samme søknad. Tilskuddene skal gi tid og rom til utvikling av kunstnerisk idé, konsept, samarbeidsformer og formidlingsmåter. Det er et mål at prosjektene bidrar til faglig og kunstnerisk utvikling på feltet.

Kulturrådet har foretatt en prioritering på bakgrunn av en faglig vurdering av de innsendte søknadene. Vurderingen er basert på prosjektenes kunstneriske nivå og omfang.

I den enkelte søknad er det lagt vekt på profesjonalitet og realisme i prosjektet, og at det foreligger konkrete planer for formidling av et visst omfang. Det er lagt særlig vekt på relevansen den kunstneriske idéen eller konseptet har for unges livsverden, og forståelse for det særegne ved de ulike aldersgruppene. Kulturrådet har også vurdert prosjektenes vilje og evne til å bevege seg ut av tradisjonelle former for formidling og hvordan det eventuelt legges til rette for dialog med og innflytelse fra de unge. Kombinasjon av høye kunstneriske ambisjoner og kreativ og fornyende tenkning omkring formidlingsmetoder og formater er vurdert som positivt.

I den samlede prioriteriteringen er det lagt vekt på variasjon og bredde i musikalske uttrykk og sjangre, og at produksjonene samlet sett når ut til barn og ungdom i ulike aldre og i ulike deler av landet.

Ordningen har mottatt langt flere søknader enn det er midler til. Det betyr at Kulturrådet har måttet foreta en streng og krevende prioritering. Det medfører at også prosjekter som vurderes som gode har fått avslag eller lavere tilskudd enn det er søkt om.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 51

Søknadssum: 14 mill. kroner

Antall tildelinger: 6

Tildelingssum: 1 650 000

I tillegg er to prosjekter tildelt midler fra tilskuddsordningen for andre musikktiltak.

Prosess:

  • Søknadsfrist: 3.6.2020 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 7. - 9.9.2020

  • Vedtak i rådsmøte: 23. - 24.9.2020

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

ProsjekttittelSøkerSjangerSøkers fylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
Barnekorfestival i Ytrebygda 16.januar 2021 - 2021 FANA KFUK-KFUM Flere sjangre musikk Vestland 2020 20000 7.9.2020 Avslått 0 Folkemusikk for unge strykere - 2021 KULTIVATOR AS Folkemusikk/tradisjonsmusikk Innlandet 2020 107500 7.9.2020 Avslått 0 Frøya (arbeidstittel) - 2021 TAFFELPIKENE AS Klassisk/samtidsmusikk Vestfold og Telemark 2020 240000 7.9.2020 Avslått 0 Felabaluba med Askeladden - 2021 Elisabeth Vannebo Flere sjangre musikk Vestland 2020 213418 7.9.2020 Avslått 0 Det skakke huset - 2020 JOHN LILJA Flere sjangre musikk Rogaland 2020 250000 7.9.2020 Avslått 0 Kreativ utfoldelse og samskaping i TRALL - 2020-2021 Pia Kristine Lang-Holmen Flere sjangre musikk Oslo 2020 577375 7.9.2020 Avslått 0 1110 - lydkunst til folket! - 2021-2022 SKIEN KOMMUNE Flere sjangre musikk Vestfold og Telemark 2020 680000 7.9.2020 Avslått 0 Barnemusikalen Kongen Kommer - 2021 BAKGÅRDEN HARSTAD AS Populærmusikk Troms og Finnmark 2020 150000 7.9.2020 Avslått 0 Arbeidstittel I am - 2021 ICB PRODUKSJONER - INGER CECILIE BERTRAN DE LIS Flere sjangre musikk Oslo 2020 700000 7.9.2020 Avslått 0 Ville Vibrasjoner - 2020-2022 VILDE&INGA AS Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2020 810000 7.9.2020 Avslått 0 1-2-3-4 I won´t take no anymore - 2020 DESIREE BØGH VAKSDAL Populærmusikk Oslo 2020 60000 7.9.2020 Avslått 0 Glem meg ikke - 2020-21 FORTELLERKUNSTNER MIMESIS HEIDI DAHLSVEEN Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2020 70000 7.9.2020 Avslått 0 Fyrtøyet i ny drakt  - 2022 Brit Johnsrud Flere sjangre musikk Vestland 2020 213000 7.9.2020 Avslått 0 Tropisk rock til ungdommen! - 2020 TORBJØRN SANDVIK Verdensmusikk Oslo 2020 142750 7.9.2020 Avslått 0 Fuglene i Årnesbukta - 2020-2021 David Cariano Timme Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2020 682188 7.9.2020 Avslått 0 Tilretteleggelse av musikk for barn. - 2020-2021 NY MUSIKK BERGEN Klassisk/samtidsmusikk Vestland 2020 100000 7.9.2020 Avslått 0 Draugine og den automagiske dobørsten - 2020 KJÆRNSRØD TUT & KJØR Populærmusikk Oslo 2020 42000 7.9.2020 Avslått 0 Almasafir - 2020 Ole Jørn Myklebust Flere sjangre musikk Viken 2020 110000 7.9.2020 Avslått 0 Faunens ettermiddag - 2021 OSAFESTIVALEN AS Klassisk/samtidsmusikk Vestland 2020 250000 7.9.2020 Avslått 0 Ice Ice Baby - 2021 SPIKERSUPPA LYDGALLERI Flere sjangre musikk Oslo 2020 130000 7.9.2020 Avslått 0 Klima Blues - 2020-2021 DEORAN - BJØRGUMS KUNSTNERISKE OG KULTURELLE VIRKSOMHET Verdensmusikk Oslo 2020 580000 7.9.2020 Avslått 0 Stepp meg et Dikt - 2020-2021 Håkon Sveinson Sigernes Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2020 50000 7.9.2020 Avslått 0 Kulturvirus - 2020-2022 INDRIS PRO AS Flere sjangre musikk Oslo 2020 507156 7.9.2020 Avslått 0 Synlig. Usynlig. - 2021-2024 HÅKON DANIEL NYSTEDT Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2020 400000 7.9.2020 Avslått 0 Kan papir puste? - 2020-2021 TORE LJØKELSØY Flere sjangre musikk Oslo 2020 130000 7.9.2020 Avslått 0 Musikkvideoinnspilling med Åmot Barnegospel - 2020 MODUM SOKN Folkemusikk/tradisjonsmusikk Viken 2020 80000 7.9.2020 Avslått 0 Smak av honning-10 hits fra populærmusikken - 2021 og 2022 DET NORSKE JENTEKOR Populærmusikk Oslo 2020 200000 7.9.2020 Avslått 0 Change of tones (arbeidstittel) - 2021 COMPANY B. VALIENTE Flere sjangre musikk Oslo 2020 500000 7.9.2020 Avslått 0  Ny i Norge - 2021-2022 UNGDOMSLAGET LIV, VONHEIM Populærmusikk Troms og Finnmark 2020 470000 7.9.2020 Avslått 0 Sanger ingen skjønner - 2020 KULTUR I GAMLE OSLO AS Populærmusikk Oslo 2020 86000 7.9.2020 Avslått 0 StrømmeTeateret og Elevkanalen   - 2020 SILJE INGEBRIGTSEN TVERÅLI Flere sjangre musikk Oslo 2020 470000 7.9.2020 Avslått 0 Detektyv - 2020 JOHN-KÅRE HANSEN Jazz/improvisasjonsmusikk Troms og Finnmark 2020 90000 7.9.2020 Avslått 0 Sommerkurs med latinamerikansk folkemusikk - 1 ENSEMBLE WIRAKOCHA Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2020 59880 7.9.2020 Avslått 0 Barnas dag i studio - Hører du mitt hjerte - 2020 KFUK-KFUM NORGE Populærmusikk Oslo 2020 265960 7.9.2020 Avslått 0 POPLAB - musikkvitenshow - 2021 OSLO KOMMUNE KULTURETATEN Populærmusikk Oslo 2020 157920 7.9.2020 Avslått 0 12 - 2020-2023 MAKE MUSIC AS Folkemusikk/tradisjonsmusikk Viken 2020 100000 7.9.2020 Avslått 0 Olav den Heldige - 2020-2023 DE HELDIGE AS Populærmusikk Viken 2020 350000 7.9.2020 Avslått 0 Minimusikk - 2021 BARNEFESTIVALEN AS Flere sjangre musikk Oslo 2020 400000 7.9.2020 Avslått 0 Inner City Kids - 2020 og 2021 TEE PRODUCTIONS Tommy Flaaten Populærmusikk Oslo 2020 261500 7.9.2020 Avslått 0 Spøkelsesorkesteret - 2021 - 22 NORSK BAROKKORKESTER Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2020 400000 7.9.2020 Avslått 0 Hit eit steg - 2020 LINA TAULE FJØRTOFT Jazz/improvisasjonsmusikk Vestland 2020 120000 7.9.2020 Avslått 0 Jubelblues - ny barneplate - 2021 ARLE HJELMELAND Populærmusikk Vestland 2020 108000 7.9.2020 Avslått 0 Fuge Fantasi for bass, baryton og 15 babyer - 2021 DYBWIKDANS SIRI DYBWIK Flere sjangre musikk Rogaland 2020 800000 7.9.2020 Bevilget 400000 Alle fugler - 2020 Frøy Aagre Leoni Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2020 250000 7.9.2020 Bevilget 250000 Sámi mánáidmusihkka - 2021 MÁRKOMEANNU SEARVI Folkemusikk/tradisjonsmusikk Troms og Finnmark 2020 400000 7.9.2020 Bevilget 100000 Vil du meg lyde - 2020-2022 MO GAMLE PRESTEGARD Ingrid Grøstad Johnson Folkemusikk/tradisjonsmusikk Vestfold og Telemark 2020 250000 7.9.2020 Bevilget 250000 SOL stopper tiden - 2021-22 NYNORSK MESSINGKVINTETT ANS Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2020 350000 7.9.2020 Bevilget 350000 Opp ned - 2021 ÅGE REITE Flere sjangre musikk Oslo 2021 300000 7.9.2020 Bevilget 300000 SoundWalk TronTalks 2021 - 2021 STUDIO O AS Klassisk/samtidsmusikk Innlandet 2020 60000 7.9.2020 Avslått 0