Hopp til innhold
Vedtaksliste

Utstillingsstøtte til kunstnere i etableringsfasen

Søk støtte

Om søknadsrunden

Det kom inn 22 søknader til behandling. Hele 19 søknader var fra kvinnelige søkere, så tendensen med en overvekt av kvinnelige søkere fortsetter. Det ble bevilget støtte til 11 prosjekter – en tildelingsprosent på 50 %.

Geografisk er kunstnerne stort sett bosatt i eller i nærheten av de største byene i landet, mens gjennomføringen av prosjektene skjer ved visningssteder over hele landet. Ordningen støtter også tiltak i utlandet. Søknadssummene er lavere enn til utstillingsstøtten, men det skyldes i stor grad at prosjektene er mindre omfattende og realiseres på mindre gallerier/institusjoner. Gjennomsnittlig bevilget beløp er på drøyt kr 41 000. Mange av søkerne er gjengangere og det viser at de har en aktiv utstillingsvirksomhet.

Når det gjelder tema er det fortsatt stort fokus på natur/miljø og gjenbruk. Når det gjelder kunstuttrykk, er alle sjangere representert.

Eksempler på prosjekter som fikk støtte i denne runden:

Malin Erika Bülow skal delta på “Where Water Comes Together with Other Water” - 15th Lyon Contemporary Art Biennale. Arbeidet hun skal delta med er: "Elastic Bonding - a site-sensitive, sensi-claustrophobic intervention that explores the possibilities of elasticity and fluidity within rigid architectural frameworks." Palais de Tokyos kuratorer er ansvarlige for utvelgelse av kunstnere til biennalen. Prosjektet ble bevilget kr 80 000.

Mikael Piero Riccardo Lo Presti skal delta på gruppeutstillingen Condo ved galleri Bureau i New York i regi av galleri Standard. Konseptet for Condo er at et galleri i en by inviterer gallerier fra andre land til å gjøre en satellitt-utstilling. Galleri Bureau har invitert Standard og med-utstillere er Ann Cathrine November Høibo og Goutam Ghosh. Lo Prest skal vises fire malerier gjort med trelim/pigment og olje på bomullslerret. Temaene for maleriene er hentet fra byen Taormina på Sicilia, hvor søker har sine familierøtter. Prosjektet ble bevilget kr 30 000.

Geografisk fordeling av søknadene

Fylke Søknader Tildelinger
Akershus 2 2
Aust-Agder 0 0
Buskerud 0 0
Finnmark 0 0
Hedmark 0 0
Hordaland 2 2
Møre og Romsdal 0 0
Nordland 1 0
Oppland 0 0
Oslo 10 5
Rogaland 1 0
Sogn og Fjordane 0 0
Svalbard 0 0
Telemark 0 0
Troms 0 0
Trøndelag 5 2
Vest-Agder 0 0
Vestfold 0 0
Østfold 0 0
Utlandet 1 0
Til sammen 22 11

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 22

Søknadssum: 1 344 439

Antall tildelinger: 11

Tildelingssum: 455 000

 

Prosess:

  • Søknadsfrist: 4.6.2019 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 27. - 30.8.2019

  • Vedtak i rådsmøte: 25. - 26.9.2019

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

ProsjekttittelSøkerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
Marthe Elise Stramrud - Kan håndlagde objekter utstråle glede? Marthe Elise Stramrud Oslo 2019 35000 29.8.2019 Bevilget 35000 Kristine Wathne - ICONS, 2019 Kristine Wathne Trøndelag 2019 43000 29.8.2019 Avslått 0 Malin Bülow - Elastic Bonding 2019 Malin Erika Bülow Oslo 2019 119739 29.8.2019 Bevilget 80000 Matilde Westavik Gaustad - Nurturing, Docile and Eager to Please, 2019 MATILDE WESTAVIK GAUSTAD Trøndelag 2019 60000 29.8.2019 Avslått 0 Klara Pouestte - Den gula tapeten, 2019 Klara Maja Linnéa Pousette Oslo 2019 100000 29.8.2019 Avslått 0 Tobias Liljedahl - Utstilling på M100 i Odense TOBIAS LILJEDAHL Trøndelag 2019 60000 29.8.2019 Bevilget 40000 Eirik Brandal - Uzcel savu baznicu (2019) Eirik Brandal Rogaland 2019 8000 29.8.2019 Avslått 0 Unnur Andrea Einarsdottir - Darknet Spa (2019) Unnur Andrea Einarsdottir Trøndelag 2019 69800 29.8.2019 Avslått 0 Sandra Mujunga - Amnesia? Amnesia? Sandra Mujinga Akershus 2019 77000 29.8.2019 Bevilget 20000 Sandra Mujinfa - Survival Tactics (endringer) Sandra Mujinga Akershus 2019 158000 29.8.2019 Bevilget 50000 Sofie Kjørum Austlid - Soloutstilling på Kings Leap i New York, 2019 Sofie Kjørum Austlid Utlandet 2019 40000 29.8.2019 Avslått 0 Wendimagegn Belete Masresha - Revenants, 2019 Wendimagegn Belete Masresha Oslo 2019 30000 29.8.2019 Bevilget 30000 Miriam Myrstad - Moral (some things just stick in your mind) 2019 Miriam Skiaker Myrstad Oslo 2019 18000 29.8.2019 Avslått 0 Thea Meinert - Polyesterday, 2019 THEA MEINERT Trøndelag 2019 20000 29.8.2019 Bevilget 20000 Aurora Solberg m.f. - Bevegelse 2019 Aurora Borealis Lund Solberg Hordaland 2019 70000 29.8.2019 Bevilget 50000 Mikael Lo Presti - Condo New York Mikael Piero Riccardo Lo Presti Oslo 2019 30000 29.8.2019 Bevilget 30000 Gudrún Tara Sveinsdóttir og Vilde Blom - Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are, 2019 Vilde Løwenborg Blom Oslo 2019 24900 29.8.2019 Avslått 0 Ragna Misvær Grønstad - 2 separat- og 5 utstillinger + produksjonsopphold i 2019 Ragna Misvær Grønstad Nordland 2019 150000 29.8.2019 Avslått 0 Jara Marken - Limbo (Falmer ved daggry og dirrer) Jara Marken Oslo 2019 26000 29.8.2019 Avslått 0 Erin Sexton feat. Yohei Hamada - Contingency Planning ERIN SEXTON Hordaland 2019 80000 29.8.2019 Bevilget 60000 Melanie Kitti - Schloss høst 2019 MELANIE KITTI Oslo 2019 60000 29.8.2019 Bevilget 40000 emma brack - The Secret Blackness of Milk , 2019 Emma Brack Oslo 2019 65000 29.8.2019 Avslått 0