Hopp til innhold
Vedtaksliste

Utviklings­midler for museum og arkiv (Avsluttet)

Søk støtte
Søker Tittel Tilskudd
Arkeologisk Museum, Universitetet i Stavanger Cultural Material X-Radiography Course 60 000
Bymuseet i Bergen Prioritering og avhending: retningsliner og metode 700 000
Eidsvoll 1814/Norsk Folkemuseum Demokratilæring for barn og unge 300 000
Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane Semantisk teknologi og tenesteutvikling for arkiv 200 000
Haugalandmuseene Significance 930 000
Hedmark fylkesmuseum as Tilstandsvurdering og kompetansebygging 150 000
Jærmuseet Mob. regionalt saml.forvaltningsteam for Rogaland 300 000
KODE, avd Troldhaugen På nett med komponistene 100 000
Kommunearkivinstitusjonenes Digitale Ressurssenter Kontinuerlig forbedring - prosesser og rutiner 250 000
Kommunearkivinstitusjonenes Digitale Ressurssenter Rettleiar for val av elektronisk arkivsystem 250 000
Lillehammer museum og Norsk Folkemuseum KulturNav 1.0 1 500 000
Lillehammer museum og Norsk Folkemuseum Primus generell 2014 1 300 000
Musea i Sogn og Fjordane Digital reiselivshistorisk formidling 200 000
Museum Stavanger Hjemme og ute - sjøfolk, hjemsted og familie 150 000
Museumsnettverk for tradisjonelt håndverk Bygningsvernkongressen - 2014 100 000
Museumsnettverket for fiskerihistorie og kystkultu Nye perspektiv på fiskeri- og kysthistorien 80 000
Museumssenteret i Hordaland Felles beredskapsgruppe ved museum/arkiv i Hordaland 100 000
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design Nettversjon av Norsk kunstnerleksikon 250 000
Naturhistorisk museum, Universitet i Oslo Ny giv innen digitaliseringen av store naturhistor 75 000
Nordlandsmuseet Synlig på Wikipedia 50 000
Norsk Bergverksmuseum Kulturvern ved bergverk 2014 40 000
Norsk Folkemuseum Feltkatalogen 2015 250 000
Norsk Industriarbeidermuseum Det fleksible arbeidslivet 150 000
Norsk Teknisk Museum Brudd 2014 600 000
Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum Senter for industriarkiv 200 000
Oslo Museum Samarbeidsforum for nettkommunikasjon 2014 100 000
Oslo Museum YADAY et erindringstilbud for eldre innvandrere 150 000
Oslo Museum Sigøynere / romá i dagens Norge 1 000 000
Preus museum Styrking av kompetansemiljø på foto 300 000
Ryfylkemuseet Metodeutvikling immateriell kulturarv 95 000
Stiftelsen Lillehammer museum Den nære tid - samtid i museers samlinger 50 000
Universitetsbiblioteket i Bergen Skeivt arkiv 400 000
Valdresmusea Fagdagane 2014 80 000
Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum IKS Internasjonal kompetanse for norsk bergkunst 40 000
Vest-Agder-museet BAK FASADEN-et kritisk blikk på nasjonale verdier 200 000
Østfoldmuseene-Halden historiske Samlinger Reisendekartet 100 000