Hopp til innhold
Vedtaksliste

Utviklings­midler for museum og arkiv (Avsluttet)

Søk støtte

Forvaltning og tilgjengeleggjering av samlingar

Søker Prosjekttittel Tildeling ArkivID
Akershusmuseet PRIMUS for levende samlinger 138 000 10/439
Arkiv i Nordland Kulturinformasjon på nett 430 000 10/478
DigitaltMuseum Nasjonale autoritetslister 650 000 10/514
Haugalandmuseene Prioritering av samlingene 180 000 10/516
Håndverksnettverket Maihaugen Aktiviteter for Håndverksnettverket 100 000 10/409
Kompetansesenter for Museum og Arkiv Forvaltning av privatarkiver i Vestfoldmuseene 350 000 10/482
Lokalhistorisk Arkiv i Bergen Historiene om Festspillene i Bergen 350 000 10/416
Maihaugen Samtidskoden 300 000 10/518
Maihaugen og Norsk Folkemuseum Statistikkmodul for DigitaltMuseum 425 000 10/515
Maihaugen og Norsk Folkemuseum DigitaltMuseum 3.0 550 000 10/511
Maihaugen og Norsk Folkemuseum Nasjonal løsning for brukermedvirkning og web 2.0 850 000 10/463
Midt-Troms Museum/Sør-Troms Museum Fellesmagasin Troms 100 000 10/417
Museene i Sør-Trøndelag (MiST) Nettverk for magasin og bevaring, div.aktiviteter 145 000 10/429
Museumssenteret i Hordaland, Norsk Trikotasjemuseum Forvaltning av teknisk-industrielle samlinger 300 000 10/387
Norsk Maritimt Museum I kjølvannet av båter fra Bjørvika 130 000 10/498
Norsk Teknisk Museum Kravspesifikasjon av fellesmagasin 500 000 10/485
Oslo byarkiv, Kulturetaten i Oslo kommune Personalhistoriens ukjente gullgruve 500 000 10/473
Randsfjordmuseene AS Lavterskelmagasin og formidlingsarena 100 000 10/394
Riksarkivaren Oppfølgingssystem fra arkivfangst til depot 650 000 10/488
Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum IKS Felles løft for Finnmarkshistorien med innsamling 600 000 10/486

Formidling og dialog

Søker Prosjekttittel Tildeling ArkivID
Bymuseet i Bergen Digitale fortellinger fra Håkonshallen på ulike... 90 000 10/408
Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane Semantisk samhandling i kulturformidlinga 400 000 10/527
Hedmark fylkesmuseum AS, avdeling Glomdalsmuseet Historier ved bålet 230 000 10/440
Interkommunalt Arkiv Trøndelag Gammel historie, ung stemme 59 000 10/434
Kulturhistorisk museum Hands-on 3D-utstillinger 400 000 10/396
Maihaugen og Norsk Folkemuseum DigitaltMuseum og mobile enheter 300 000 10/519
Museum Vest Telavågtragedien - en virtuell vandring 500 000 10/479
Nordisk konservatorforbund - Norge Nordisk Konservator Forbunds XIX kongress 140 000 10/432
Nord-Trøndelag fylkesbibliotek Ny formidling Olav Duun 150 000 10/456
Norges Museumforbund seksjon for formidling Fra handverk til immateriell kultur 50 000 10/495
Norsk Bergverksmuseum Workshop/kurs i mineralressursers geologi 50 000 10/466
Norsk Folkemuseum Fra idé til vitenskapelig tekst 80 000 10/467
Norsk publikumsutvikling Museer og visuelle kunstarenaers kommunikasjon 100 000 10/477
Norsk Teknisk Museum Akerselva Digitalt 650 000 10/470
Norsk Teknisk Museum Møte med minner. Museumstilbud for demensrammede. 250 000 10/474
Norsk Telemuseum Fort fram - digitalt fortalt 65 000 10/448
Oslo Museum Større mangfold! Hvilke strukturelle hindringer? 80 000 10/459
Oslo Museum Hvorfor har jeg ikke lært noe om dette? 400 000 10/404
Oslo Museum Romfolk i Oslo. Dokumentasjon, dialog og formidling 600 000 10/499
Perspektivet Museum Åndelige fellesskap: dok.- og dialogprosjekt 250 000 10/512
Rockheim, Museene i Sør-Trøndelag AS Lokasjonsbasert applikasjon for deling av steds- og tidsbasert data/materiale 87 000 10/465
Rockheim, Museene i Sør-Trøndelag AS Digital tidslinje for norsk pop- og rockhistorie 173 000 10/462
Varanger Museum IKS Kolonisering av Kola-kysten fra 1860 til 1940 75 000 10/457
Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum IKS Veiviser til Norges bergkunst. Seminar i Nordland 50 000 10/418
Østfoldmuseene Digitale fortellinger i skolen 55 000 10/383

Igangsatte flerårige prosjekt

Søker Prosjekttittel Tildeling ArkivID
Hardanger og Voss museum Hardangerbrua - allereie på museum! 150 000 10/393
Hardanger og Voss museum Fartøyvern på museum 200 000 10/389
Kompetansesenter for Museum og Arkiv FODAK 400 000 10/476
Musea i Sogn og Fjordane, avd. DHS/SF Norgesgården 400 000 10/380
Museumssenteret i Hordaland En ny arbeidsdag - digitale fortellinger 575 000 10/501
Nasjonalmuseet for kunst Nettversjon av Norsk Kunstnerleksikon 500 000 10/386
Nasjonalt nettverk for bevaring og formidling av kulturhistorisk foto Widerøes skråfoto tilbake til folket 200 000 10/461
Norsk rettsmuseum Galskapens fengsel 250 000 10/507
Oslo Museum oslobilder.no - opplev oslohistorien på nett! 370 000 10/411
Oslo Museum Mangfold i museene 800 000 10/436
Randsfjordmuseene AS Jernvinna i Oppland 250 000 10/431
Statsarkivet i Trondheim Vendepunkt 800 000 10/504
Stiftelsen Asta Asta 5/Arkivportalen - generelle utviklingsmidler 600 000 10/505
Vest-Agder-museet Kristiansand Himmelen over Sørlandet 200 000 10/419
Østfoldmuseene Sosiale og mobile tjenester på museets nettsider 330 000 10/377