Hopp til innhold
Vedtaksliste

Utviklings­midler for museum og arkiv (Avsluttet)

Søk støtte

Forvaltning og tilgjengliggjøring

Søker Prosjekttittel Tildeling
Akershusmuseet PRIMUS for levende samlinger 100 000
Hardanger og Voss museum Dokumentasjon av båtbyggjartradisjon i Hardanger 80 000
Høgskolen i Oslo og Akershus Kvalitetsvurdering av avlevert materiale 385 000
Håndverksnettverket Aktiviteter for Håndverksnettverket 80 000
IKA Trøndelag iks Lokalhistorisk arkiv Trøndelag (privatarkiv) 100 000
Kommunearkivinstitusjonenes Digitale Ressurssenter Utforming av felles prosesser og rutiner for digit 770 000
Kommunearkivinstitusjonenes Digitale Ressurssenter EMP sikret digitalt sikringslager 400 000
Museene i Sør-Trøndelag AS Digitaliseringsmiljø for audio/video 350 000
Museumsnettverket for kystkultur og fiskerihistori Forvaltning av små, åpne tradisjonsbåter 100 000
Norsk Folkemuseum og Lillehammer museum Primus felleslister 970 000
Norsk Folkemuseum og Lillehammer museum Statistikkmodul for Primus og DigitaltMuseum 530 000
Norsk Industriarbeidermuseum Forskningsprosjekt om Det fleksible arbeidslivet 150 000
Norsk Teknisk Museum Kravspesifikasjon og utredning av fellesmagasin 200 000
Preus museum Hva gjør vi med skadede fotoarkiver? 125 000
RiddoDuottarMuseat GOVVA MUITALA - samiske fortellinger og historie 170 000
RiddoDuottarMuseat Primus for samisk materiale på samisk 125 000
Riksarkivaren Etablering av DIAS forvaltningsforum 300 000
Riksarkivaren Ny metodikk for bevaring og tilgjengeliggjøring 250 000
Riksarkivaren Standardisering av arkivbeskrivelse 350 000
Sámi Arkiiva / Samisk arkiv Etablering av joikearkiv 80 000
Stiftelsen Nasjonalmuseet for kunst Norsk museumsvokabular og utstillingsregister 140 000
Vadsø museum- Ruija kvenmuseum Levende minner - kvenportretter fra Varanger 150 000
Valdresmusea Innføring i Primusregistrering av drakt og tekstil 95 000
Valdresmusea Utvikling og kompetanseheving ved lydarkivene 35 000
Verdensarvsenter for bergkunst- Alta Museum IKS Felles løft for Finnmarkshistorien med innsamling 300000
Preus Fotomuseum Styrking av kompetansemiljø på foto 400 000

Formidling og dialog

Søker Prosjekttittel Tildeling
Arkiv i Nordland Digital kulturinformasjon II 350 000
Hedmark Fylkesmuseum A/S If you want to sing out, sing out! 170 000
IKA Kongsberg Straff i skolen 190 000
Institutt for medier og kommunikasjon, UiO Situert Simulering & Virtuell Vikingtid i Vestfold 380 000
Mjøsmuseet as Lavterskeltjeneste for publ. av stedfestede data 90 000
Museet Midt IKS Saga går og går, men hva den dagen den står? 320 000
Museumssenteret i Hordaland Stoff, støy, strev 200 000
MUST avd. Stavanger kunstmuseum Skrifteboksen 120 000
Nobels Fredssenter Publikumsundersøkelser 250 000
Norsk Bergverksmuseum Kulturvern ved bergverk 2012. Seminar i Mo i Rana 80 000
Norsk Folkemuseum og Lillehammer museum DigitaltMuseum 3.5 980 000
Norsk publikumsutvikling Seminar om kommunikasjon med publikum 80 000
Opplandsarkivet avd. Maihaugen/Stiftelsen Lilleham Markeds og brukerundersøkelse 150 000
Oslo Museum Evaluering av prosjektet Mangfold i museene 70 000
Oslo Museum Samarbeidsforum for nettkommunikasjon 75 000
Oslo Museum Dokumentasjon og utstilling om romfolket i Oslo 800 000
Oslo Museum, Samtaler om samtiden 80 000
Stiftelsen Asta Arkivportalen på Iphone-app 200 000
Stiftelsen Lindesnes Fyrmuseum Maritimt kulturlandskap - Lindesnes 150 000
Telemark Museum Du verden 200 000
Telemark Museum Stemmer i Norge 100 000
Valdresmusea De store fortellingene - om levd liv i Valdres 270 000
Valdresmusea AS Folkemusikk og nazisme 150 000
Varanger Museum avdeling Vardømuseene Steilneset minnested forprosjektet 125 000
Varanger Samiske Museum Digitalguide Ceavccageadge/Mortensnes 400 000
Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum IKS Landskap, bergkunst og museer. Seminar i Oslo 65 000
Vestfoldmuseene IKS Middelalder i Vestfold 200 000
Vestfoldmuseene IKS Dialog med publikum - Foto i digitale kanaler 100 000
Østfoldmuseene Nordisk Slotts- og herregårdssymposium 2012 80 000
Østfoldmuseene Digitale fortellinger i skolen 55 000

Igangsatte flerårige prosjekter

Søker Prosjekttittel Tildeling
Kulturetaten, Byarkivet Personhistoriens ukjente gullgruve 250 000
Musea i Sogn og Fjordane Norgesgården 400 000
Nasjonalmuseet for kunst Nettversjon av Norsk Kunstnerleksikon 400 000
Nordisk konservatorforbund - Norge Nordisk konservatorforbunds XIX kongress 120 000
Norsk Maritimt Museum I kjølvannet av båter fra Bjørvika 200 000
Norsk rettsmuseum Galskapens fengsel 250 000
Preus museum Widerøes skråfoto tilbake til folket 375 000
Randsfjordmuseene AS Jernvinna i Oppland 200 000
Randsfjordmuseene AS Lavterskelmagasin og formidlingsarena 150 000
Stiftelsen Asta Asta 5/Arkivportalen - Administrasjonsmodul 250 000
Varanger Museum IKS Kolonisering av Kola - kysten fra 1860 til 1940 125000