Hopp til innhold
Vedtaksliste

Utviklings­midler for museum og arkiv (Avsluttet)

Søk støtte
ArkivID Søker Tittel Sum
12/297 ABM-media as Kompetanseløft for anmeldelser av kultur- og natur 80 000
12/294 Byarkivet, Kulturetaten Oslo kommune Når endene ikke møtes. Fattigdom før og nå. 350 000
12/218 Bymuseet i Bergen Prioritering og avhending: retningsliner og metode 650 000
12/204 Drammen byarkiv Bevaring av idrettsarkiver i Buskerud 180 000
12/368 Falstadsenteret Crossing Borders - internasjonal konferanse 50 000
12/248 Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane Semantisk teknologi og tenesteutvikling for arkiv og museum 350 000
12/207 Gudbrandsdalsmusea AS Jernvinna i Oppland 100 000
12/216 Hedmark fylkesmuseum AS Virkningsfulle tekstiler fra 1700-tallet 250 000
12/249 Hedmark fylkesmuseum as Prioritering i bygningssamlingen 600 000
12/238 Håndverksnettverket Maihaugen Møteplasser og læringsarena for håndverk 50 000
12/430 IKA Møre og Romsdal Kulturkalender på nett og mobil 150 000
12/313 IKA Møre og Romsdal, Kulturnett MR 1814-2014. 200-årsjubileet i Møre og Romsdal 250 000
12/439 Institutt for meider og kommunikasjon, UiO IN SITU 200 000
12/403 Jødisk Museum i Oslo Jødisk liv og tradisjon i Norge 170 000
12/230 Kommunearkivinstitusjonenes Digitale Ressurssenter Implementering felles prosesser og rutiner depot 300 000
12/210 Kultur- og idrettsavdelinga, Hordaland fylkesk. Digital formidling på vestlandet 250 000
12/217 Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) Fylkeskommunal adm. historie og arkivkunnskap 250 000
12/228 Lillehammer museum Skrivestue for pensjonister - bruk av arkivkilder 79 000
12/235 Mjøsmuseet AS / Opplandsarkivets sekretariat Digitale verktøy i folkemusikkarkivene 170 000
12/232 Musea i Sogn og Fjordane Digital reiselivshistorisk formidling 400 000
12/433 Museum Stavanger MUST Kunst-o-meter 2.0 200 000
12/240 Museum Vest/ Det Hanseatiske Museum Forprosjekt Nordlandshandelsarkivene 270 000
12/299 Museumssenteret i Hordaland,Norsk Trikotasjemuseum Forvalting av teknisk-industrielle samlingar 200 000
12/247 Nasjonalmuseet for kunst Nettversjon av Norsk Kunstnerleksikon 250 000
12/220 Norges Museumsforbund, SIKA Kurs i industridokumentasjon 20 000
12/353 Norsk Bergverksmuseum Kulturvern ved bergverk 2013 30 000
12/202 Norsk Folkemuseum Elektronisk innsamling av kvalitative data 150 000
12/407 Norsk Folkemuseum og Lillehammer museum DigitaltMuseum 4 og KulturNAV 1 000 000
12/422 Norsk Folkemuseum og Lillehammer museum Primus Generell 1 200 000
12/241 Norsk Industriarbeidermuseum Det fleksible arbeidslivet 500 000
12/390 Norsk Teknisk Museum Industrihistorier og arbeiderkulturfortellinger 300 000
12/392 Norsk Teknisk Museum Om 100 år er allting glemt? 70 000
12/302 Oslo Museum Romfolk i Oslo 2 000 000
12/366 Oslo Museum Samtaler om samtiden 50 000
12/369 Oslo Museum Spill som formidling (mobilapp) 70 000
12/373 Oslo Museum Samarbeidsforum for nettkommunikasjon 2013 200 000
12/200 Preus museum Styrking av kompetansemiljø på foto 300 000
12/239 Randsfjordmuseene AS Lavterskelmagasin og formidlingsarena 100 000
12/317 Romsdalsmuseet Idrettshistorie frå Romsdal 250 000
12/425 Sjøfartsnettverket v/ Norsk Maritimt Museum Sjøfolks historie - liv og arbeid 100 000
12/244 Statsarkivet i Trondheim Arkivsenteret i Dora - mulighetenes arena? 400 000
12/333 Statsarkivet i Trondheim Slipp eldrebølgen inn! 150 000
12/301 Statsarkivet i Trondheim og Sverresborg, Museene i Sør-Trøndelag Innvandrerbutikkene bryter barrierer og endrer mattradisjon i Trøndelag? 350 000
12/310 Stiftelsen Modums Blaafarveværk Munch og malervennene på Modum 70 000
12/231 Stiftelsen Nasjonalmuseet for kunst Norsk museumsvokabular og utstillingsregister 70 000
12/308 Stiklestad Nasjonale Kultursenter Digital fagformidling til e-gjest 100 000
12/334 Sverresborg Trøndelag Folkemuseum Medvirkning gjennom frivillighet 250 000
12/319 Sør-Trøndelag fylkeskommune Sørsamisk digitalt 400 000
12/327 Sør-Trøndelag fylkeskommune TAG CLOUD: innholdsproduksjon og nettverk 320 000
12/377 Telemuseet Pilot for et samarbeid mellom fengsel og museum 70 000
12/349 Troms fylkeskommune Digital formidling av krigsminner i Troms 100 000
12/358 Trondheim Kunstmuseum, MiST Det andre blikket 50 000
12/419 Universitetsmuseet i Bergen (UiB) Din mobile grindagut 200 000
12/410 Valdresmusea Innføring i Primusregistering og drakt og tekstil 150 000
12/300 Verdensarvsenter for bergkunst/Alta Museum IKS Internasjonal kompetanse for norsk bergkunst 50 000
12/306 Verdensarvsenter for bergkunst/Alta Museum IKS Felles løft for Finnmarkshistorien med innsamling 200 000
12/351 Vestfoldmuseene IKS Dokumentarv på nett 300 000