Hopp til innhold

Fond og avsetninger

Kulturrådet forvalter statlige midler til kulturformål. I dag omfatter virksomheten Norsk kulturfond, Statens kunstnerstipend og Fond for lyd og bilde. I tillegg forvalter Kulturrådet støtteordninger for kreativ næring, museumsutvikling og andre kulturformål.

Se hvordan Kulturrådets arbeid er organisert