Hopp til innhold
Ansatt

Birgit Bærøe

Birgit Bærøe ()

birgit.baroe@kulturradet.no

455 02 773

Oslo

Produksjon

Norsk kulturfond

Kontaktperson for

  • Arkiv for videokunst
  • Doktorgradsprosjektet "Kunstfaglig skjønn, en begrepsanalyse"

Foto: Marta Anna Løvberg.

Birgit Bærøe