Hopp til innhold
Ansatt

Katrine Brekke

Samlingsforvaltning; bevaring, konserveringstjenester, fellesmagasiner, sikring, faglige standarder, kompetanseutvikling. Ulovlig handel med kulturminner, statlig forsikring

Katrine Brekke (Samlingsforvaltning; bevaring, konserveringstjenester, fellesmagasiner, sikring, faglige standarder, kompetanseutvikling. Ulovlig handel med kulturminner, statlig forsikring)

katrine.brekke@kulturradet.no

476 14 850

Bodø

Museumsutvikling

Spillemidler



Foto: Marta Anna Løvberg.

Katrine Brekke

Samlingsforvaltning; bevaring, konserveringstjenester, fellesmagasiner, sikring, faglige standarder, kompetanseutvikling. Ulovlig handel med kulturminner, statlig forsikring