Hopp til innhold
Ansatt

Guri Langmyr Iochev

Seksjonsleder Søknadsforvaltning med overordnet ansvar for søknadsforvaltning (retningslinjer, policy, prosessendringer),Systemeier eSak

Guri Langmyr Iochev (Seksjonsleder Søknadsforvaltning med overordnet ansvar for søknadsforvaltning (retningslinjer, policy, prosessendringer),Systemeier eSak)

guri.langmyr.iochev@kulturradet.no

21 04 58 91

902 61 776

Oslo

Søknadsforvaltning

Guri Langmyr Iochev

Seksjonsleder Søknadsforvaltning med overordnet ansvar for søknadsforvaltning (retningslinjer, policy, prosessendringer),Systemeier eSak