Hopp til innhold
Ansatt

Cato Hernes Jensen

Statistikk, kvalitetssikring av data, åpne data, kulturøkonomi

Cato Hernes Jensen (Statistikk, kvalitetssikring av data, åpne data, kulturøkonomi)

cato.hernes.jensen@kulturradet.no

465 05 849

Oslo

Økonomi og forvaltning

Foto: Marta Anna Løvberg

Cato Hernes Jensen

Statistikk, kvalitetssikring av data, åpne data, kulturøkonomi