Hopp til innhold
Ansatt

Jørgen Knudsen

Scenekunstkonsulent

Jørgen Knudsen (Scenekunstkonsulent)

Scenekunstkonsulenten skal ha innsikt i scenekunstens skapende, produserende og formidlende prosesser, og oversikt over utviklingen i scenekunstfeltet i Norge og internasjonalt med hensyn til uttrykksformer og visningspraksiser.

Kjerneoppgaven er å foreta en faglig kunstnerisk vurdering og prioritering av søknader til ordningene for fri scenekunst – teater og dans samt ordningen for basisfinansiering av frie scenekunstgrupper. Konsulenten vurderer prosjektene enkeltvis og i et helhetsperspektiv. Den samlede vurderingen danner grunnlaget for hvilke søknader konsulenten tilrår støtte til overfor Faglig utvalg for teater og Faglig utvalg for dans.

Konsulenten skal følge med på scenekunsten som vises på norske scener og andre arenaer, med vekt på fri scenekunst. Konsulenten er dessuten en faglig ressursperson som skal delta aktivt i scenekunstfaglige sammenhenger, og tilby faglig veiledning til søkere til ordningene for fri scenekunst og basisfinansiering.

Scenekunstkonsulentens mandat og rolle er i større grad av faglig kunstnerisk enn administrativ karakter. Derfor besettes stillingen på åremål, som for tiden er på fire år.

Foto: Ilja C. Hendel

Jørgen Knudsen

Scenekunstkonsulent