Hopp til innhold
Ansatt

Grete Stuevold Madsbakken

Seksjonsleder for litteratur, allmenne kulturformål og kulturvern

Grete Stuevold Madsbakken (Seksjonsleder for litteratur, allmenne kulturformål og kulturvern)

grete.stuevold.madsbakken@kulturradet.no

926 44 555

Oslo

Litteratur, kulturvern og allmenne kulturformål

Norsk kulturfond

Foto: Marta Anna Løvberg

Grete Stuevold Madsbakken

Seksjonsleder for litteratur, allmenne kulturformål og kulturvern