Hopp til innhold
Ansatt

Vigdis Sjelmo

Utvikling av museenes FoU-arbeid, museumsprogram, museenes budsjettsøknader, faglige museumsnettverk

Vigdis Sjelmo (Utvikling av museenes FoU-arbeid, museumsprogram, museenes budsjettsøknader, faglige museumsnettverk)

vigdis.sjelmo@kulturradet.no

958 04 633

Bodø

Kulturarv og museum

SpillemidlerFoto: Ilja C. Hendel

Vigdis Sjelmo

Utvikling av museenes FoU-arbeid, museumsprogram, museenes budsjettsøknader, faglige museumsnettverk