Hopp til innhold
Ansatt

Birgitte Solbu

Tverrfaglig koordinator

Birgitte Solbu (Tverrfaglig koordinator)

birgitte.solbu@kulturradet.no

21 04 58 72

455 07 389

Oslo

Litteratur, kulturvern og allmenne kulturformål

Norsk kulturfondAnsvar for tverrfaglig (og på tvers av seksjoner) koordinering av arbeid med:

  • driftsstøtte
  • budsjettsøknad til KUD
  • fordelingsbudsjett
  • andre sentrale dokumenter
  • høringssvar.

Følge opp andre saker til rådet eller i avdelingen ved behov og på oppdrag fra/i samråd med rådssekretær.

Koordinator for tilskuddsordningen for driftsstøtte.

Foto: Ilja C. Hendel

Birgitte Solbu

Tverrfaglig koordinator