Hopp til innhold
Ansatt

Arne Vestbø

Seksjonsleder for litteratur, kulturvern og allmenne kulturformål

Arne Vestbø (Seksjonsleder for litteratur, kulturvern og allmenne kulturformål)

arne.vestbo@kulturradet.no

21 04 58 89

915 44 707

Oslo

Litteratur, kulturvern og allmenne kulturformål

Norsk kulturfond

Arne svarer på spørsmål knytta til litteratur av overordna karakter og er fagutvalssekretær for Fagleg utval for litteratur

Arne Vestbø

Seksjonsleder for litteratur, kulturvern og allmenne kulturformål