Hopp til innhold
Rapport

Reform 94 og museene

ABM-skrift #2: Reform 94 og museene

Reform 94 og museene

I "Reform 94 og museene" rettes det søkelys på samarbeid mellom museer og videregående skole. En går først inn på de muligheter museene og videregående opplæring har til å utvikle felles pedagogisk plattform. Deretter presenteres erfaringer som er gjort fra ulike samarbeidsprosjekt.

Om publikasjonen

Reform 94 og museene

ABM-utvikling

Kjersti Engeseth
2003