Hopp til innhold
Rapport

Arkivene i 2030. Scenarioer for arkivsektoren

ABM-skrift #69: Hvordan vil arkivene se ut i 2030? Denne rapporten presenterer fire ulike fremtidsbilder.

Arkivene i 2030

Arkivsektoren har behov for å vurdere nye strategier og virkemidler for å møte digitale utfordringer og muligheter, for å sikre mer helhetlig arkivdokumentasjon av samfunn, kultur og historie og for å møte forventninger og krav om bedre tilgjengelighet til tilbud og kilder i sektoren. Dette er bakgrunnen for at denne scenarioprosessen for arkivene.

Å arbeide med scenarioer som metode, innebærer å lage bilder av fremtiden, eller i dette tilfelle å lage fortellinger om arkiv og arkivinstitusjoner i 2030. Scenarioene skal ikke nødvendigvis være de mest sannsynlige eller ønskelige. Målet er å lage ulike fortellinger som alle skal være relevante, basert på en analyse av endringsfaktorer i samfunnet.

Resultatet er fire ulike, tenkte fremtidsbilder, som nå publiseres i denne rapporten.

 

Om publikasjonen

Arkivene i 2030. Scenarioer for arkivsektoren

Kulturrådet

2011
978-82-8105-093-8