Hopp til innhold
Rapport

Bibliotekreform 2014 Oppsummering av høringsuttalelser

ABM-skrift #42: Bibliotekreform 2014. Oppsummering av høringsuttalelser

ABM-skrift #42: Bibliotekreform 2014. Oppsummering av høringsuttalelser

Utredningen Bibliotekreform 2014 ble sendt på en bred høring med høringsfrist 1. april 2007. Fristen ble senere forlenget av departementene til 1. mai. Høringsuttalelsene ble sendt til Kultur- og kirkedepartementet og finnes på deres hjemmeside. Departementet ba ABM-utvikling utarbeide en oppsummering av høringsuttalelsene.

Høringsprosessen og omfanget av høringsuttalelser har fortalt om et sterkt og bredt nasjonalt
engasjement omkring bibliotekene og deres framtidige utvikling.

I kapittel 2 gis det oversikt over det samlede hovedbudskapet. Kapittel 4 presenterer de viktigste synspunktene på de 28 tiltakene som foreslås i Bibliotekreform 2014. I vedlegget presenteres synspunktene mer detaljert. Vi har også valgt å gi en oversikt over hva enkelte utvalgte grupper av høringsinstanser har vært mest opptatt av i utredningen. I oppsummeringen har vi lagt spesiell vekt på å få med gjennomgående synspunkter og konkrete forslag.

Om publikasjonen

Bibliotekreform 2014 Oppsummering av høringsuttalelser

Kulturrådet

2007