Hopp til innhold
Rapport

E‐boka og innkjøpsordningene: Statusrapport og vurderinger

Rapporten gir bl.a. en status for situasjonen pr. 15. september 2009, der alle norske e‐bokrelaterte prosjekter presenteres, evt. også andre internasjonale som berører/kan komme til å berøre norsk bokproduksjon og ‐distribusjon.

Rapporten har følgende mål:

  • gi en status for situasjonen pr. 15. september 2009, der alle norske e‐bokrelaterte prosjekter presenteres, evt. også andre internasjonale som berører/kan komme til å berøre norsk bokproduksjon og ‐distribusjon
  • gjøre rede for status for den elektroniske utviklingen
  • legge fram skisse til en plan for gjennomføring av e‐bokinnkjøp innenfor innkjøpsordningene med forslag til formuleringer til avtaletekst for innkjøp av ebøker i alle aktuelle sjangrer, evt. med tanke på differensiering etter ulike bokgruppers sårbarhet
  • foreslå rekkefølge og tema for konkrete samtaler/drøftinger med avtalepartene (royaltyberegning, innkjøpspris, kvalitetsvurdering, sperrer for kopiering/plagiat) osv.)
  • komme med forslag til løsninger rundt kopisperrer/DRM/fildeling i forhold til innkjøp og i samråd med avtalepartene (fase 1 og fase 2)
  • gjøre rede for mulige valg ved utlånssystem i bibliotekene i samarbeid med ABM-utvikling
  • se på gråsoner mellom forlag/bokhandel/bokklubber/bibliotek som på lengre sikt kan forandre den verdikjeden vi kjenner i dag og forholdet mellom Kulturrådet og disse aktørene

Om publikasjonen

E‐boka og innkjøpsordningene: Statusrapport og vurderinger

Kulturrådet

Morten Harry Olsen
2009