Hopp til innhold
Rapport

Hit! Her! Nå! Hele verden i Oppland

ABM-skrift #70: Hit! Her! Nå! Hele verden i Oppland.

Hit! Her! Nå! Hele verden i Oppland

Hit! Her! Nå! Hele verden i Oppland er sluttrapporten til prosjektet "Arkivdokumentasjon av nyere innvandring til Oppland". I prosjektet har historia til mange nye opplendingar frå fleire verdsdelar blitt dokumentert gjennom intervju og innsamla materiale. Prosjektet har blitt støtta av Norsk kulturråd.

Om publikasjonen

Hit! Her! Nå! Hele verden i Oppland

Kulturrådet

Karen Bleken og Marit Hosar
2011