Hopp til innhold
Veiledning

Katalogdata - Juridiske problemstillinger knyttet til eierskap og produksjon

ABM-skrift #53: Katalogdata. Juridiske problemstillinger knyttet til eierskap og produksjon

ABM-skrift #53: Katalogdata. Juridiske problemstillinger knyttet til eierskap og produksjon

ABM-utvikling har startet et prosjekt som skal skaffe solid grunnlagsmateriale, og ut fra dette skal kunne gi anbefalinger om hvordan en slik produksjon kan organiseres mest mulig effektivt. Utgangspunktet vil være de eksisterende institusjoner, deres mandat og det samarbeid sektoren har på området, også med medieprodusenter o.a. Målet er at et dokument skal katalogiseres én gang, og at disse metadata skal gjøres tilgjengelige for alle bibliotek. Dette bør kunne resultere i betydelig effektivisering og dermed frigjøre ressurser i bibliotekene. Ikke minst er det viktig at bibliotekene er seg bevisst at det nå settes søkelys på gjenbruk av offentlige data.

Formålet med prosjektet «Effektiv nasjonal bibliografisk produksjon» er å framskaffe nok bakgrunnsmateriale og analyser til et solid grunnlag for en anbefaling fra ABM-utvikling om framtidig organisering av produksjon av bibliografiske poster innen biblioteksektoren.

Hensikten er å sikre

  • katalogdata som felleseie
  • minimalisere dobbeltarbeid og dermed redusere kostnader
  • sørge for at metadata er tilgjengelig ved utgivelse/publisering
  • bedre kvalitet i felles-søkløsninger

Ett av delprosjektene har vært å utrede juridiske problemstillinger knyttet til eierskap til katalogdata. Cand. Jur. Vebjørn Søndersrød har hatt oppdraget med å utrede disse problemstillingene, og vi er glade for å kunne presentere utredningen i vår skriftserie. Rapporten skisserer eksisterende forretningsmodeller og deres betydning for eierskapet til kataloger og katalogposter og i hvilken grad kataloger/katalogposter har opphavsrettslig vern. Videre diskuterer den eierskap til katalog og katalogdata i en felles nasjonal løsning. I utgangspunktet danner den bakgrunn for drøfting og beslutninger om en mer effektiv nasjonal bibliografisk produksjon, men er også en avklaring for de ulike bibliotekene og systemleverandørene når det gjelder produksjon, bruk og gjenbruk av metadata. Vi tror denne utredningen vil kunne ha interesse ikke bare for bibliotek, men også for arkiv og museer.

Om publikasjonen

Katalogdata - Juridiske problemstillinger knyttet til eierskap og produksjon

Kulturrådet

2009