Hopp til innhold
Rapport

Kulturskolemanifest

KIL, et nettverk av kulturskoler i Norden, har laget et manifest for et mer inkluderende kulturliv.

$imageText.getData()

I samarbeid med kulturskoleorganisasjonene i Danmark, Norge og Sverige setter Norsk kulturråd i perioden 2018 – 19 et spesielt fokus på kulturskolens muligheter som inkluderende kraft i lokalsamfunnet. Satsingen er en del av prosjektet «Inkluderende kulturliv i Norden». Felles mål for de nordiske kulturskoleorganisasjonene er å bidra til at kulturskolene inkluderer flere av de som i dag ikke deltar i kulturskolens tilbud og aktiviteter.

Om publikasjonen

Kulturskolemanifest

Kulturrådet

KIL - Kulturskolen som inkluderende kraft i lokalsamfunnet
2019