Hopp til innhold
Rapport

På nett. Tilgjengelighet og web i abm-sektoren

ABM-skrift #50: På nett. Tilgjengelighet og web i abm-sektoren

ABM-skrift #50: På nett - Tilgjengelighet og web i abm-sektoren

ABM-utvikling har «kunnskap og opplevelser for alle» som visjon, og det er et mål at våre institusjoner skal være tilgjengelige for hele befolkningen. Dette gjelder også de nettbaserte tjenestene som abm-sektoren tilbyr. I den forbindelse foretok ABM-utvikling i 2007, ved firmaet MediaLT, en testing av tilgjengelighet av nettsider innen ABM-sektoren.

Om publikasjonen

På nett. Tilgjengelighet og web i abm-sektoren

Kulturrådet

2008