Hopp til innhold
Veiledning

Arkivdepoter. Kartlegging av kompetansebehov

ABM-skrift #35: Arkivdepoter. Kartlegging av kompetansebehov

Arkivdepoter

Denne publikasjonen skal være et hjelpemiddel ved etablering av arkivdepoter og gi eksisterende arkivdepoter nyttige innspill ved kompetanseplanlegging. Det skal være en inspirasjon og sjekkliste i det komplekse fagområdet som ledelse, utvikling og drift av et arkivdepot er.

Om publikasjonen

Arkivdepoter. Kartlegging av kompetansebehov

Kulturrådet

Kjetil Reithaug (red)
2007