Hopp til innhold

Den edle hensikt - helliger den midlene?

Rapport nr 26. En utredning om statens innkjøpsordninger for litteratur.

Om publikasjonen

Den edle hensikt - helliger den midlene?

Norsk kulturråd

Halfdan W. Freihow
2001