Hopp til innhold
Utredning

Den usynlige hånd eller lovens lange arm

Et bakgrunnsnotat om Bransjeavtalen, litteraturlov og bokpriser. Arbeidsnotat nr 52, 2003.

Norsk kulturråd gjennomførte i perioden 1999 til 2002 utredningen Strukturendringer i bokbransjen. Som del av grunnlaget for utredningen ble det bestilt til sammen ti delutredninger fra ulike forskere og utredere. Dette notatet rapporterer resultatene fra en av to delutredninger som tar opp spørsmålet om faste og frie bokpriser og det norske bokprisregimets forankring i henholdsvis frivillig bransjeavtale eller lov.

Om publikasjonen

Den usynlige hånd eller lovens lange arm

Kulturrådet

Terje Fredriksen
2003
82-7081-113-0