Hopp til innhold
Rapport

Inhabil eller inkompetent?

Arbeidsnotat nr 39 om habilitet i Kulturrådets kollegiale organer - råd og utvalg.

Rapporten ser nærmere på forvaltningslovens anvendelse i Norsk kulturråd. Problemstillingen er i første rekke hvilke grenser loven setter for å trekke aktive kunstnere mv. inn i Rådets ulike organer. Der skal de særlig arbeide med å prioritere mellom ulike formål som Kulturrådets midler kan tenkes brukt til, og mellom flere søkere når summen av de beløp det søkes om er større enn de midler som er tilgjengelige for formålet.

 

Om publikasjonen

Inhabil eller inkompetent?

Kulturrådet

Eivind Smith
2000
82-7081-087-8