Hopp til innhold
Utredning

Får man lov? Bokpris på norsk

Arbeidsnotat nr 51, 2003.

Norsk kulturråd gjennomførte i perioden 1999 til 2002 utredningen Strukturendringer i bokbransjen. Som del av grunnlaget for utredningen ble det bestilt tilsammen ti delutredninger fra ulike forskere og utredere. Dette notatet rapporterer resultatene fra en av to delutredninger som tar opp spørsmålet om faste og frie bokpriser og det norske bokprisregimets forankring i henholdsvis frivillig bransjeavtale eller lov.

Om publikasjonen

Får man lov? Bokpris på norsk

Kulturrådet

Anton Fjelstad
2003
82-7081-112-2