Hopp til innhold
Veiledning

Feltkatalog for kunst- og kulturhistoriske museer

Feltkatalogen skal være en retningsgivende standard for registrering i kunst- og kulturhistoriske museer i Norge. Det vil si at den gir en beskrivelse av informasjonsfelt som til sammen tilfredsstiller krav til registrering av materiale i museumssamlinger.

Feltkatalog for kunst- og kulturhistoriske museer

Feltkatalogens overordnede målsetning er å sikre en standardisert registrering av informasjon om materiale i museumssamlinger. Det er viktig at både programvareutvikling og registreringsprosedyrer i museene forholder seg til feltkatalogen, med hensyn såvel til hvilken informasjon den foreskriver som til utfyllingen av de enkelte felt. Utvalget av felt kan imidlertid variere mellom institusjonene, avhengig av de spesialbehov hvert enkelt program skal ivareta. Feltkatalogen legger imidlertid føringer på hva som bør være minimumskravet for tilfredsstillende registrering av materiale i norske museer (jfr. appendiks B).

Om publikasjonen

Feltkatalog for kunst- og kulturhistoriske museer

Kulturrådet/NMU

2002