Hopp til innhold
Evaluering

Forskning om museer og arkiv

En evaluering av et forskningsprogram i regi av Kulturrådet

$imageText.getData()

I 2010 ble satsingen "Forskning om museer og arkiv" etablert som et samarbeid mellom Norsk kulturråd og tidligere ABM-utvikling. Målet med forskningsprogrammet var  stimulere til forskningsaktivitet, publisering i fagfellevurderte kanaler og til samarbeid med universitet- og høgskolesektoren. Til sammen har elleve prosjekter fra arkiv og museer mottatt støtte til forskning i egen institusjon.

Evalueringen vurderer om forskningssatsingen Forskning om museer og arkiv 2010-2011 har vært et egnet virkemiddel for å styrke forskning av høy kvalitet i museene. Rapporten presenterer aktivitetene og resultatene av programmet, og diskuterer hvordan faktorer som arbeidstid, motivasjon og kompetanse spiller inn. Rapporten drøfter også forskningens innretning, og om programmet har vært et egnet kulturpolitisk virkemiddel for å styrke forskningen i institusjonene.

Les mer om forskningsprosjektet her

Om publikasjonen

Forskning om museer og arkiv

Kulturrådet

Hanne Heen og Robert Salomon
2013
978-82-7081-159-5