Hopp til innhold
Rapport

Kulturarven til alle

ABM-skrift #32: Kulturarven til alle. Digitalisering i abm-sektoren

Kulturarven til alle

Denne publikasjonen inneholder en rapport som analyserer behov og foreslår tiltak i forbindelse med digitalisering av ressurser i hele abm-sektoren. Rapporten er utarbeidet av Arbeidsgruppa for digitalisering, som ble opprettet av ABM-utvikling som en del av programmet Norsk digitalt bibliotek.

Mandatet for gruppa var å analysere behov og foreslå tiltak i forbindelse med digitalisering av ressurser i hele abm-sektoren. Arbeidsgruppa leverte sin rapport til ABM-utvikling i juli 2006.

Om publikasjonen

Kulturarven til alle

Kulturrådet

2006